//img.uscri.be/pth/c4f07aecaaca26ef5a4ec22d4adfea039fbb83bb
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Propositions de termes lexicaux

De
7 pages
Propositions de termes lexicaux en didactique et en pédagogie de la LCR-créole KIJAN NOU PÉ MAKÉ SÉ PAWÒL-LASA AN BON GRENN KRÉYÒL LA BA ZÉLÈV AN NOU 1-NIVEAU / GRAD • Bilan positif travay a'w dontokèl; ou an bon chimen • Bilan décevant a pa sa an té ka atann • Bilan modeste sa pòkò bon; sa pòkò sa • Bilan satisfaisant i bon; ou an zafè a'w; woulo bravo • Bon niveau sa k'ay; baw-la ho; i bon • Bons résultats ou an zafè a'w; kò a-w bon; sa ou fè bon • De réelles difficultés ou ka pwan gaz; ou an pwoblèm; ba chal a'w gaz; chaj-la lou ba'w • Ensemble correct sa pé alé; ou pé ay pi lwen; baw-la a nivo; • Ensemble faible ou ni onlo travay pou travay; baw-la two ba, fè'y monté; fò ou woulé pou rivé • Ensemble moyen sa pé alé; ou pé ay pi lwen; baw-la a nivo; • Ensemble satisfaisant woulo; ou bon; ou ka woulé byen; sa bon menm •Ensemble excellent ou ka woulé fò menm; ayennadi; ou an zafè a'w; travay-la olendeng • Juste passable sa jis, jis, jis; sa two jis • Quelques lacunes à combler fò ou ba chal a'w gaz; fò ou woulé plis menm • Résultats alarmants kannòt a'w ka pwan dlo; travay a'w an dégenn; zafè-la mové;

  • yo ka mandé'

  • fè nou vwè

  • lison a'

  • maké

  • pa pèd

  • pli

  • k'ay

  • démonstration bay

  • pou

  • travay a'


Voir plus Voir moins
Propositions de termes lexicaux
en didactique et en pédagogie de la LCR-créole
KIJAN NOU PÉ MAKÉ SÉ PAWÒL-LASA AN BON GRENN
KRÉYÒL LA BA ZÉLÈV AN NOU
1-NIVEAU / GRAD
• Bilan positif
travay a'w dontokèl; ou an bon chimen
• Bilan décevant
a pa sa an té ka atann
• Bilan modeste
sa pòkò bon; sa pòkò sa
• Bilan satisfaisant
i bon; ou an zafè a'w; woulo bravo
• Bon niveau
sa k'ay; baw-la ho; i bon
• Bons résultats
ou an zafè a'w; kò a-w bon; sa ou fè bon
• De réelles difficultés
ou ka pwan gaz; ou an pwoblèm; ba chal a'w gaz; chaj-la lou
ba'w
• Ensemble correct
sa pé alé; ou pé ay pi lwen; baw-la a nivo;
• Ensemble faible
ou ni onlo travay pou travay; baw-la two ba, fè'y monté; fò
ou woulé pou rivé
• Ensemble moyen
sa pé alé; ou pé ay pi lwen; baw-la a nivo;
• Ensemble satisfaisant
woulo; ou bon; ou ka woulé byen; sa bon menm
•Ensemble excellent
ou ka woulé fò menm; ayennadi; ou an zafè a'w; travay-la
olendeng
• Juste passable
sa jis, jis, jis; sa two jis
• Quelques lacunes à combler
fò ou ba chal a'w gaz; fò ou woulé plis menm
• Résultats alarmants
kannòt a'w ka pwan dlo; travay a'w an dégenn; zafè-la mové;
véyé kò a'w
• Résultats encourageants
ou asi on bon larèl, kontinyé bat; sa pé alé, bay adan; sa pé
alé, kenbé pa lagé; bòdlanmè pa lwen
• Résultats insuffisants
sa pòkò sa; ou pòkò adan sa
• Résultats irréguliers
ou pa pòstal; yonn vlé, dé pa vlé; sé on kou bon, on kou pa
bon
•Résultats moyens
jistikont, pòté mannèv
•Résultats passables
sa pé alé, kontinyé pòté mannèv