EURES

EURES

-

Norwegian
1 page
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

^ To Utgiven av Byrån för europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Boîte postale L-2985 - LUXEMBURG Utarbetad av: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektorat V Sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik Rue de la Loi 200. B-1049 BRYSSEL Kartografi: Lovell Johns - Witney 0X8 8LH - STORBRITANNIEN NORSKA HAVET EURES MEDLEMSSTATERNAS ICKE-KONTINIENTALA TECKENFÖRKLARING OCH UTOMEUROPEISKA TERRITORIER $ Skala 1:10 000 000 EUROPEISKA UNIONEN S> < So 1TDLANDI EL Region - E Självstyrande område France C-JV ' F Region- IRL Provins w6ST#Birnllninam I Region -A 'Bundesland" MIDLANDS // NIEDltRSÄCHSEN Ρ Självstyrande region eller omrade sorterande KELTISKA S JÓ Ν ^ NEDERLANDr-í L under Kommissionen för regional samordning (CCR) •JAmelMam Caj/fohc UK Ekonomisk planenngsregion DK ■ L - NL Motsvarande indelning saknas FIN.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 23
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 1 Mo
Signaler un problème