Eurocounsel

-

Documents
4 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

EUROCOUNSEL Een actie-onderzoeksprogramma betreffende begeleiding en langdurige werkloosheid VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN Voor de bestrijding van de d zijn nieuwe middelen en Het Eurocounsel-programma had benaderingen nodig. De benarde toestand waarin de werklozen in als voornaamste doelstellingen om Europa zich bevinden vereist een preventieve aanpak. In het kader vast te stellen: van Eurocounsel, een a van de Europese ■ welke voorzieningen er Stichting, is nagegaan hoe diensten voor beroepsoriëntatie en bestonden om informatie, advies, begeleiding inspelen op de behoeften van de werklozen, van hen beroepsoriëntatie en begeleiding te die het gevaar lopen werkloos te worden en de eisen van de bieden aan werklozen of degenen arbeidsmarkt van de jaren '90. Het ¡n 1991 begonnen onderzoek die het gevaar liepen om werkloos berust voornamelijk op actie-onderzoek binnen tien lokale te worden; arbeidsmarkten in zes Lid-Staten, te weten Denemarken, Duitsland, ■ wat de sterke en zwakke punten Ierland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Door deze nadruk ervan waren; op actie-onderzoek heeft het programma geleid tot wisselwerking ■ hoe dergelijke voorzieningen met sleutelactoren in het veld, heeft het de ontwikkeling van de verder ontwikkeld en verbeterd dienstverlening bevorderd en is het uitgemond in case-study's en konden worden. handleidingen voor goed beleid.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 0
Langue Nederlandse
Signaler un problème