Eurocounsel

-

Documents
156 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ÍAeurocounsel ζ; Samling af case-studier Eksempler på nyskabende praksis i arbejdsmarkeds vej ledning *^ Det Europæiske Institut ■¿~^~l* til Forbedring af Leve­ og Arbejdsvilkårene De Stichting heeft als opdracht betere levens- en arbeidsomstandigheden uit te werken en te verwezenlijken door middel van een actie ter ontwikkeling en verspreiding van de kennis die deze evolutie kan bevorderen. Met het oog daarop heeft de Stichting tot taak om, op basis van de praktische ervaring, studies over de verbetering van het leefklimaat en de arbeidsomstandigheden op middellange en lange termijn te ontwikkelen en uit te diepen, en de factoren die veranderingen kunnen bewerkstelligen op te sporen (Verordening [EEG] Nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975, artikel 2). • *• Europese Stichting tot • Γρι • verbetering van de levens- en * i 51 * arbeidsomstandigheden Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ierland. Telefoon: +353 1 282 6888 Telex: 30726 EURF EI Fax: +353 1 282 6456 eurocounsel Samling afease studier Eksempler på nyskabende praksis i arbejdsmarkedsvejledning EF/93/33/DA NORMA HURLEY MA MSc MITD Redaktør Norma Hurley har siden 1986 været konsulent og lærer i økonomisk og social udvikling og har specialiseret sig i arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og uddannelsesspørgsmål.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 22
Langue Norwegian
Signaler un problème

ÍAeurocounsel
ζ;
Samling af case-studier
Eksempler på nyskabende praksis i
arbejdsmarkeds vej ledning
*^ Det Europæiske Institut
■¿~^~l* til Forbedring af Leve­ og Arbejdsvilkårene De Stichting heeft als opdracht betere
levens- en arbeidsomstandigheden uit
te werken en te verwezenlijken door
middel van een actie ter ontwikkeling
en verspreiding van de kennis die
deze evolutie kan bevorderen. Met
het oog daarop heeft de Stichting tot
taak om, op basis van de praktische
ervaring, studies over de verbetering
van het leefklimaat en de
arbeidsomstandigheden op
middellange en lange termijn te
ontwikkelen en uit te diepen, en de
factoren die veranderingen kunnen
bewerkstelligen op te sporen
(Verordening [EEG]
Nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei
1975, artikel 2).
• *•
Europese Stichting tot
• Γρι •
verbetering van de levens- en
* i 51 *
arbeidsomstandigheden
Loughlinstown House, Shankill,
Co. Dublin, Ierland.
Telefoon: +353 1 282 6888
Telex: 30726 EURF EI
Fax: +353 1 282 6456 eurocounsel
Samling afease
studier
Eksempler på nyskabende
praksis i
arbejdsmarkedsvejledning
EF/93/33/DA NORMA HURLEY MA MSc MITD
Redaktør
Norma Hurley har siden 1986 været konsulent og lærer i økonomisk
og social udvikling og har specialiseret sig i arbejdsmarkeds-,
beskæftigelses- og uddannelsesspørgsmål.
Norma har arbejdet over hele Det Forenede Kongerige (for
nationale og lokale organisationer) og har forsket i arbejdsløshedens
konsekvenser og resultater for særlig ugunstigt stillede grupper.
Hun har også samarbejdet med fagforeninger og frivillige
organisationer i Italien og i Tyskland, som har været inddraget i at
løse problemerne vedrørende arbejdsløshed.
Blake Stevenson Ltd er en forsknings- og konsulentvirksomhed, der
specialiserer sig i social og økonomisk udvikling med særlig fokus på
spørgsmål vedrørende beskæftigelse og arbejdsløshed. eurocounsel
Samling afease
studier
Eksempler på nyskabende
praksis i
arbejdsmarkedsvejledning
af
Norma Hurley
Blake Stevenson Ltd
Edinburgh
* * Det Europæiske Institut
* * LT3 . til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Loughlinstown House. Shankill, Co. Dublin. Irland
Telefon: +353 1 282 6S88 Telefax: +353 1 282 6456
Telex: 30726 EURF El Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle
Publikationer, 1994
ISBN 92-826-6903-3
© Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og
Arbejdsvilkårene, 1994.
Tilladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos
direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og
Arbejdsvilkårene, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin,
Irland.
Printed in Ireland INDHOLDSFORTEGNELSE
Forord 6
Indledende bemærkninger til
Case-studierne 9
Eurocounsel Case-studier 15
Østrig 19
Danmark 39
Tyskland 57
Irland 75
Italien 95
Spanien 115
Det Forenede Kongerige 129 EUROCOUNSEL SAMLING AF CASE-STUDIF.R
FORORD
Denne samling af Case-studier blev udarbejdet som en del af
anden fase i Instituttets Eurocounsel-projekt. Det er et
aktionsforskningsprojekt, hvis formål er at forbedre kvaliteten
og effektiviteten af information, råd, rådgivning og vejledning
i forbindelse med forebyggelse og løsning af problemerne
vedrørende langtidsledighed. Projektet blev iværksat i maj
1991 af Instituttet og tager sit særlige udgangspunkt i de
praktiske erfaringer i et udvalgt antal lokale arbejdsmarkeds­
områder i seks EU-medlemslande og i Østrig.
To af målene med Eurocounsels anden fase var at
dokumentere eksempler på nyskabende praksis inden for
arbejdsmarkedsvejledning og at fremme udvekslingen af
information og erfaringer i Europa, som kunne bidrage til at
forbedre og øge kvaliteten og effektiviteten af arbejds­
markedsvejledning. Denne samling af 21 Case-studier, som er
blevet udarbejdet efter et fælles format, har derfor til hensigt
at være et redskab til at fremme viden om og interesse i de
mange forskellige vejledningsaktiviteter, som finder sted i
Europa. Det håbes også, at den vil bidrage til at frembringe
nye ideer, kontakter og diskussion blandt nøgleaktørerne i
vejledningsprocessen - vejlederne, praktikerne, brugerne og
arbejdsmarkedets parter.
Disse Case-studier er kun eksempler på nuværende aktivitet
inden for rådgivning og vejledning udvalgt fra erfaringer i syv
europæiske lande. Vi håber, at de vil bidrage til at fremhæve
nogle af spørgsmålene, som Eurocounsel-projektet har
arbejdet med, fx behovet for at tilpasse vejledningen efter
klientens omstændigheder og den lokale arbejdsmarkeds-FORORD
situation, tilbuddenes forskelligartethed og de problemer,
som brugerne har med at få adgang til de mest
hensigtsmæssige tilbud for dem, behovet for at måle og
evaluere vejledningens resultater og den nøglerolle, som
vejledere spiller i forbindelse med at hjælpe personer, der har
problemer på arbejdspladsen med at finde den rigtige vej til
et vellykket resultat, betydningen af at være klient-orienteret
og at inddrage klienter i udformningen og leveringen af
vejledningstilbud samt manglen på ressourcer til at udvikle
vejledningstilbud, som er effektive og afgod kvalitet.
Resultaterne af første og anden fase i Eurocounsel-projektet
findes i to sammenfattende rapporter, udgivet af Instituttet.
Disse fås ved henvendelse til Kontoret for De Europæiske
Fællesskabers Officielle Publikationer og gennem
salgskontorerne i medlemsstaterne.
Wendy O'Conghaile
projektleder