//img.uscri.be/pth/5f0a5beaaf949cc80c2b9fa89cc510292ec0e940
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Euronorm 95-79

De
16 pages
Februari 1979 D.C.: 669.14.018.85 Hittevast staal EURONORM Kwaliteitseisen 95-79 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED 4 KEURING 4.1 Omvang van de keuring 2 MEDE TE GEBRUIKEN NORMEN 4.2 Monsterneming 4.3 Uitvoering van de proeven 3 KWALITEITSEISEN 4.4 Herhalingsproeven 4.5 Documenten 3.1 Bij de bestelling te vermelden gegevens 3.2 Bereidingswijze KLACHTEN 3.3 Leveringstoestand Aanhangsel A Technische richtwaarden voor andere materiaaleigenschappen van 3.4 Klassen van eisen-combinaties hittevast staal 3.5 Chemische samenstelling Aanhangsel B — Lijst van EURONORMEN betref­fende afmetingen en toelaatbare af­3.6 Mechanische eigenschappen wijkingen 3.7 Andere eigenschappen van de staalsoorten Aanhangsel C — Vergelijking van de staalsoorten volgens deze EURONORM met die 3.8 Gesteldheid van het oppervlak van ISO/DP 4955 (thans doe. 17 N 1674) 3.9 Afmetingen en toelaatbare afwijkingen 1 TOEPASSINGSGEBIED EURONORM 90 — Staal voor uitlaatkleppen van ver­1.1 brandingsmotoren, kwaliteitseisen, Deze EURONORM geldt voor' de in tabel 2 genoemde staalsoorten, die gewoonlijk worden toegepast in pro­ EURONORM 97 — Kruipvast staal, kwaliteitseisen dukten, die vooral bestand moeten zijn tegen de inwerking (wordt voorbereid). van hete gassen (ook als verbrandingsresten) bij tempe­raturen boven 550°C. 1.3 1.
Voir plus Voir moins