Europæisk solidaritet med kriseofre
4 pages
Danish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Europæisk solidaritet med kriseofre

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Danish

Description

Europa i bevægelseEuropæisk solidaritet med kriseofreEU og humanitær hjælpEuropa-KommissionenDenne publikation fås på alle EU-sprog: dansk, finsk, fransk, græsk, engelsk, italiensk, nederlandsk,portugisisk, spansk, svensk og tysk

Informations

Publié par
Nombre de lectures 37
EAN13 928940549
Langue Danish

Exrait

Europa i bevægelse
Europæisk solidaritet med kriseofre
EU og humanitær hjælp
Europa-Kommissionen
Denne publikation fås på alle EU-sprog: dansk, finsk, fransk, græsk, engelsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.
Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Presse og Kommunikation Publikationer B-1049 Bruxelles/Brussel
Redaktion afsluttet november 2001
Forsideillustration:Reuters/Jason Reed.Timor, 1999
Forsidegrafik: CE-EAC
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2002
ISBN 92-894-0549-X
© De Europæiske Fællesskaber, 2002 Eftertryk tilladt
Printed in Germany
TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR
Yderligere oplysninger om EU
Oplysninger på alle EU’s sprog fås via Internet på Europa-serveren: http://europa.eu.int Man kan ringe gratis til EUROPADIRECTfor at få svar på sine spørgsmål om Den Europæiske Union og for at få information om sine rettigheder og muligheder som EU-borger: 8001 0201.
Oplysninger og publikationer om EU på dansk fås hos:
EUROPA-KOMMISSIONEN
Repræsentation i Danmark Højbrohus, Østergade 61 Postboks 144 DK-1004 København K Tlf. (45) 33 14 41 40 Fax (45) 33 11 12 03 Internet: www.europa-kommissionen.dk E-post: eu@europa-kommissionen.dk
EUROPA-PARLAMENTET
Kontoret i Danmark Christian IX’s Gade 2, 2. DK-1111 København K Tlf. (45) 33 14 33 77 Fax (45) 33 15 08 05 Internet: www.europarl.dk E-post: EPKobenhavn@europarl.eu.int
Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet har ligeledes kontorer i de øvrige EU-lande. Europa-Kommisionen har også delegationer i andre dele af verden.
DA
Hvert år får stadig flere men-nesker i verden behov for huma-nitær bistand, fordi de er blevet ofre for kriser, enten menneske-skabte kriser eller naturkatastrofer. Det er i første række civilbe-folkningen og samfundets mest udsatte grupper, der rammes. De europæiske lande og befolkninger deltager gennem EU i arbejdet på at afhjælpe disse menneskers lidelser. I løbet af det seneste årti er der opstået stadig flere kriseområder, og EU har derfor søgt at sætte endnu kraftigere ind med humanitær hjælp og støtte til genopbygning. I år 2000 modtog mere end 18 millioner mennesker bistand gennem ECHO, Den Europæiske Unions kontor for humanitær bistand.
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER L-2985 Luxembourg