Europeiska unionens gemensamma strategi avseende Ryssland. Köln 3-4 juni 1999

-

Documents
36 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

sv EUROPEISKA RÅDET GENERALSEKRETARIATET GD f Europeiska unionens gemensamma strategi avseende Ryssland ka rådet Köln 3-4 juni 1999 Europeiska unionens gemensamma strategi avseende Ryssland Europeiska rådet, Köln 3-4 juni 1999 Not Varken gemenskapens institutioner eller medlemsstaternas regeringar är bundna av innehållet i denna skrift, vilken har utarbetats av rådets generalsekretariat. Den text som har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT L 157, 24.6.1999, s. 1-10) är den enda giltiga versionen. För ytterligare information kontakta Information Policy, Transparency and Public Relations Division på följande adress: General Secretariat of the Council Rue de la Loi 175 B-1048 Bruxelles Fax (32-2) 285 63 61 Ε-post: public.relations@consilium.eu.int Internet: http://ue.eu.int En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1999 ISBN 92-824-1683-6 © Europeiska gemenskaperna, 1999 Kopiering tilläten med angivande av källan.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 26
Langue Norwegian
Signaler un problème