Företagsregister för stattistiska ändamål. Band 2 — Metodrekommendationer

-

Documents
50 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

> :::5 si Företagsregister för stattistiska ändamål Band 2 54 Mm ¿m Metodrekommendationer H7-5 ÍS sí' ¡s sä?; lliilli ;:ν.[!χ.ν ι·:/-:·..:-'...-::-;-:-:-'. ÄMNE 4 EUROPEISKA handel m och tjänster KOMMISSIONEN eurostat vår uppgift är att ge Europeiska unionen en statistiktjänst av hög kvalitet. Eurostats serier - ett erbjudande anpassat till alla användares behov. Serierna täcker följande nio ämnesområden: 6 Utrikeshandel 1 Allmän statistik 2 Ekonomi ¿3L~ 7 Transporter @flo¡l 8 Miljö och energi 3 Befolkning och samhälle w< 9 Forskning och utveckling 4 Industri, handel och tjänster *%; 5 Jordbruk och fiske Så Format Innehåll Ή Diagram Kommentarer [=.=.=] Kartor Pressmeddelanden: Eurostat publicerar varje år omkring 100 pressmedde­ Papper landen i samband med att ny statistik släpps. Pressmeddelandena innehåller nyck­ Html PDF elstatistik om EU, dess medlemsländer och andra länder. De skrivs i journalistisk stil och är kostnadsfria. Så snart de publiceras läggs de också ut på Internet. Statistik i fokus: Denna serie ges regelbundet ut av Eurostat och den Papper innehåller aktuella sammanfattningar av de främsta resultaten från statistikunder­ PDF sökningar, studier och analyser. Den publiceras i de nio ämnesområdena och varje m nummer omfattar ca 10 sidor. Eurostat ger årligen ut omkring 200 nummer i serien Statistics in Focus. Man kan antingen beställa enstaka nummer eller prenumerera.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 12
Langue Swedish
Signaler un problème