Innowacje w Europie

-

Documents
32 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1830-303Xw EuropieZabawa w innowacjePoważny świat branży zabawkarskiej Lepsze metody na lepsze domyLepsze metody na lepsze domy Nowe Fundusze Strukturalne będą wspierać innowacjeNo Biuletyn informacyjny IRCBiuletyn infKomisja EuropejskaDYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁUENENT 5 0109 - EI 11-06 PL.indd 1T 5 0109 - EI 11-06 PL.indd 1 224/10/06 13:17:474/10/06 13:17:47Listopad 2006Spis treści Innowacje – coś więcej, Holistyczne połączenie składników niż dziecięca zabawapodstawą innowacji w Europie 3TEMAT MIESIĄCA: Biznesowy aspect zabawek 5Branża zabawkarska w Europie bez przerwy poszukuje nowych produktów, aby TEMACA: Branża budowlana – zaspokoić ulegające szybkim zmianom kaprysy dzieci i trendy. Jak dowodzi nasz Jak pogodzić tradycję z nowatorstwem? 9artykuł przewodni, stały nacisk na obniżkę kosztów spowodował przeniesienie BIULETYN INFORMACYJNY IRC 13 znacznej części produkcji w tym sektorze do Azji, choć większość pomysłów w branży zabawkarskiej nadal pozostaje w Europie. Oferta zabawek na rynku, • Dlaczego by nie spróbować czegoś nowego? 14ich złożoność i różnorodność prowadzą do tego, że współczesne maluchy coraz • Grecka konkurencyjność – Stawianie rzadziej wymyślają własne gry czy szukają nowych zastosowań - niezamierzonych na mocne strony regionów 16przez producentów - dla swoich zabawek.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 33
Langue Polish
Signaler un problème
Zabawa w innowacje Poważny świat branży zabawkarskiej
 Lepszemetodyna lepszedomy  Nowe Fundusze Strukturalne będą wspierać innowacje  Biuletyn informacyjny IRC
Komisja Europejska DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU
ENT50109-EI11-06PL.indd1
24/10/0613:17:47
2
Spis treści
Holistyczne połączenie składników podstawą innowacji w Europie 3 TEMAT MIESIĄCA: Biznesowy aspect zabawek 5 TEMAT MIESIĄCA: Branża budowlana – Jak pogodzić tradycję z nowatorstwem? 9 BIULETYN INFORMACYJNY IRC 13 • Dlaczego by nie spróbować czegoś nowego? 14 • Grecka konkurencyjność – Stawianie na mocne strony regionów 16 • Drogowskazy technologii – Wytyczanie drogi 17 • Przystępna cenowo analiza komputerowa „księgi życia 19 • Badanie stanu zdrowia kości astronautów 20  WIADOMOŚCI W SKRÓCIE 21 Polityka spójności – Stworzona, aby wspierać innowacje 22 7. PR – Sprawiedliwy udział finansowania badań dla sektora MŚP 24 Mocowania na wcisk usprawnią system patentowy 26 NA ZAPROSZENIE: Sposób na słynne innowacje 27 Przegląd europejskiego systemu innowacji 28 KONFERENCJE 30 PUBLIKACJE 31 INNOWACJE W LICZBACH 32
Innowacje – coś więcej, niż dziecięca zabawa
Branża zabawkarska w Europie bez przerwy poszukuje nowych produktów, aby zaspokoić ulegające szybkim zmianom kaprysy dzieci i trendy. Jak dowodzi nasz artykuł przewodni, stały nacisk na obniżkę kosztów spowodował przeniesienie znacznej części produkcji w tym sektorze do Azji, choć większość pomysłów w branży zabawkarskiej nadal pozostaje w Europie. Oferta zabawek na rynku, ich złożoność i różnorodność prowadzą do tego, że współczesne maluchy coraz rzadziej wymyślają własne gry czy szukają nowych zastosowań - niezamierzonych przez producentów - dla swoich zabawek. Dziecięce zabawy rozwijają ducha kreatywności i pomysłowości, który pozostaje również w dorosłym życiu. Czy jednak w dzisiejszym świecie, pełnym coraz bardziej skomplikowanych zabawek, ten duch kreatywności nie zanika? I czy należy martwić się długoterminowym wpływem tej sytuacji na możliwości innowacyjne Europy? Zwiększanie tych możliwości stanowi główny element nowej, przyjętej we wrześniu przez Komisję „strategii innowacyjności”, opierającej się na rosnącym uznaniu strategicznego znaczenia innowacji wśród politycznych przywódców. Komisja pragnie wykorzystać tę tendencję, przypominając liderom o podjętych zobowiązaniach i przypominając o potrzebie wyraźnych, stanowczych działań. Żadne z tych działań nie są nowe, ale wszystkim należy nadać wyższy priorytet, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. A co ważniejsze, wszystkimi należy zająć się równocześnie. Jak powiedział w naszym wywiadzie David White, Dyrektor ds. Polityki Innowacji przy Komisji, innowacje mogą rozkwitać tylko wtedy, gdy wszystkie aspekty systemu zgodnie współpracują, wspierając innowacje w gospodarce. Środki określone w strategii zawierają wszechstronne metody doskonalenia wspierania innowacji w Europie, lecz dopóki wszystkie nie zostaną wdrożone, ich wyniki będą miały niewielki wpływ na poprawę naszej konkurencyjności.
Innowacje w Europie Innowacje w Europie to pismo wydawane sześć razy do roku przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej w ramach Szóstego Ramowego Programu Badań. Publikacja ukazuje się w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i hiszpańskim, a jej wcześniejszy tytuł toInnowacje i Transfer Technologii (Innovation and Technology Transfer). Kolejne wydanie ukaże się w styczniu 2007 roku.
Wydawca: Dział Komunikacji i Informacji Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komisja Europejska B-1049 Bruksela Faks: +32 2 292 1788 entr-itt@ec.europa.eu http://aoi.cordis.europa.eu/  Materiały i publikacja: ESN, Bruksela
Cover image: StockXchng
Innowacjew Europie
ENT50109-EI11-06PL.indd2
Zastrzeżenie prawne: Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji. Informacje te zostały przygotowane z należytą starannością, n ależy jednak potwierdzać dane cytowane w niniejszej publikacji korzystając z danych kontaktowych lub z materiałów podanych w poszczególnych artykułach. © Komisja Europejska, 2006 Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006. Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydrukowano w Belgii
Innowacje w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Kształtowanie polityki w zakresie innowacji i wdrażanie środków należy do zadań Dyrekcji ds. Polityki w zakresie innowacji (Innovation Policy Directorate) w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsię-biorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej. Kontakty Polityka w zakresie innowacji(D/1) Faks: +32 2 296 0428 entr-innovation-policy-development@ec.europa.eu Wspieranie innowacji(D/2) Faks: +32 2 298 1018 entr-innovation-networks@ec.europa.eu Finansowanie MŚP, przedsiębiorców i wynalazców(D/3) Faks: +32 2 299 8025 entr-finance-sme@ec.europa.eu Technologia dla innowacji; informatyka i telekomunikacja oraz e-business(D/4) Faks: +32 2 296 7019 entr-ict-e-commerce@ec.europa.eu http://www.ec.europa.eu/enterprise/ _ innovation/index en.htm http://www.cordis.europa.eu/innovation/
Listopad 2006
24/10/0613:17:51
Holistyczne połączenie składników podstawą innowacji w Europie
Ostatni Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący innowacji nie proponuje korzystania z pomocy czarów, lecz przedstawia zarys szeroko zakrojonej strategii zapewniającej wszelkie podstawy do osiągnięcia sukcesu – twierdzi David White, dyrektor ds. polityki innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.
David White
Komunikat Komisji(1) został ogłoszony w połowie września. Stanowi on podstawy do zorganizowania 20 października 2006 r. nieoficjalnego szczytu przywódców państw UE przez fińską prezydenturę w Lahti. „Jako liderzy wzrostu europejskiej gospodarki, możemy zrobić o wiele więcej, aby wspierać wprowadzanie innowacji. Ostatnie wyniki obrazują wartość dodaną, którą przyniosłoby spójne, szeroko zakrojone podejście Wspólnoty do innowacji” – wyjaśnił José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, we wprowadzeniu do opisu polityki strategicznej.
Komunikat ma przekonać Państwa Członkowskie do wdrażania istniejących propozycji i jak największego wykorzystywania istniejących narzędzi, zamiast tworzenia nowych kierunków. W istocie ten Komunikat został ogłoszony w kontekście modyfikacji Strategii Lizbońskiej oraz koncentrowania się fińskiej prezydentury na innowacjach i perspektywach finansowych Unii na następne 7 lat, począwszy od przyszłego roku. Wymagać to będzie przezwyciężenia niechęci do pełnego wprowadzania koniecznych reform, które przekształcą Europę w społeczeństwo i gospodarkę przychylne innowacjom.
Listopad 2006
ENT50109-EI11-06PL.indd3
„Zmiana strukturalna nie może być postrzegana jako zagrożenie, lecz jako szansa na poprawę konkurencyjności”– zauważył Günter Verheugen, wiceprzewodniczący Komisji, który przewodniczy również Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. „Europa musi stać się społeczeństwem naprawdę opartym na wiedzy oraz przychylnym innowacjom; w którym innowacje są wartościami kluczowymi dla społeczeństwa i zapewniają korzyści wszystkim obywatelom”.
Wiedząc, o jaką stawkę toczy się gra, w Europie powinna istnieć silna motywacja do stworzenia najlepszego na świecie systemu wprowadzania innowacji. „Innowacje są kluczem do sprostania najpilniejszym wyzwaniom społeczno-ekonomicznym, takim jak globalne ocieplenie klimatu, globalizacja oraz tworzenie nowych miejsc pracy” – zauważył David White, dyrektor ds. Polityki Innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.
Wszechstronne rozwiązania
Subtelne i skomplikowane metody stosowane w różnych dziedzinach zależnych od polityki innowacji wymagają od decydentów uruchamiania całościowych programów obejmujących niezbędne obszary.
„Nie ma tu miejsca na czary” – podkreślił White. „W polityce proinnowacyjnej nie ma łatwych rozwiązań. Należy mieć pewność, że spełniono wszystkie warunki, aby wesprzeć innowatorów. Jeśli coś zostanie zaniedbane – wprowadzenie kluczowych innowacji się nie powiedzie... Jest to proces, który wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych. Potrzebni są znakomici naukowcy, nowatorscy przedsiębiorcy, przyjazne prawo, dostępność rynków oraz system edukacji, który zachęci ludzi do wprowadzania innowacji i pozytywnie nastawi ich do nowatorskich rozwiązań.”
Oprócz identyfikacji kluczowych obszarów wymagających uwagi, ta wszechstronna strategia przedstawia 10-punktowy program zawierający najważniejsze elementy, w celu jasnego wskazania kierunków rozwoju.
Elementy te to zwiększenie przychylności innowacjom w europejskich systemach edukacji i rynkach, zbudowanie wspólnego europejskiego rynku badawczo-rozwojowego, wzmocnienie związków między środowiskiem naukowym a przemysłem, wykorzystanie pełnego zakresu unijnych instrumentów finansowych, co uruchomi unijne możliwości innowacyjne itd.
Innowacjew Europie
3
24/10/0613:17:51