Innowacje w Europie

-

Documents
24 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1830-303Xw EuropieSzybkobieżne połączenie Optymalizowanie europejskich połączeń towarowych i pasażerskich Narodowe Programy Reform Technologie medyczneEuropejski Szczyt BiznesuKomisja EuropejskaDYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁUENT 5 0106 - EI 05/06 PL.indd 1ENT 5 0106 - EI 05/06 PL.indd 1 220/04/06 11:12:300/04/06 11:12:30Maj 2006Spis treści W poszukiwaniu zaangażowania Narodowe Programy Reform – na rzecz innowacjiSkierować uwagę na innowacje 3Zmiany organizacyjne i nowe podejście, bardziej niż nowe technologie, odegrają kluczową rolę w ożywieniu europejskich linii kolejowych. Koleje stanowią, TEMAT MIESIĄCA: zarówno w przewozach towarowych jak i pasażerskich, bardziej przyjazną dla Europejskie koleje po stronie rewolucji 5środowiska alternatywę, aniżeli samochody i samoloty. Podczas gdy samochody ciężarowe i tanie linie lotnicze czerpią korzyści z dobrodziejstw wspólnego rynku, TEMAT MIESIĄCA: europejskie koleje pozostają jednak nadal oddzielone granicami krajowymi. Nowe Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej 9 technologie pomogą większej niż obecnie liczbie pociągów, która jest naprawdę niewielka, pokonywać granice bez postojów (pierwszy temat miesiąca), ale bez WIADOMOŚCI W SKRÓCIE 13 głębszych zmian w sposobie zarządzania kolejami, ryzyka związane z nowymi technologiami mogą być traktowane bardziej jako niepotrzebny wydatek, niż szansa na rozwój.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 21
Langue Polish
Signaler un problème
Szybkobieżne połączenie Optymalizowanie europejskich połączeń towarowych i pasażerskich 
Narodowe Programy Reform Technologie medyczne Europejski Szczyt Biznesu
Komisja Europejska DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU
ENT50106-EI05/06PL.indd1
20/04/0611:12:30
2
Spis treści Narodowe Programy Reform – Skierować uwagę na innowacje TEMAT MIESIĄCA: Europejskie koleje po stronie rewolucji TEMAT MIESIĄCA: Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej WIADOMOŚCI W SKRÓCIE W poszukiwaniu zwolenników innowacji
Wezwanie do wprowadzenia w życie
Pomoc holenderskim MŚP
3 5 9 13 14 16 18
Praktyczna pomoc w innowacji 19 Wiejski model edukacji wyższej 20 Sieć narzędzi dla przedsiębiorstw maszynowych 21 KONFERENCJE 22 PUBLIKACJE 23 24
INNOWACJE W LICZBACH
W poszukiwaniu zaangażowania na rzecz innowacji Zmiany organizacyjne i nowe podejście, bardziej niż nowe technologie, odegrają kluczową rolę w ożywieniu europejskich linii kolejowych. Koleje stanowią, zarówno w przewozach towarowych jak i pasażerskich, bardziej przyjazną dla środowiska alternatywę, aniżeli samochody i samoloty. Podczas gdy samochody ciężarowe i tanie linie lotnicze czerpią korzyści z dobrodziejstw wspólnego rynku, europejskie koleje pozostają jednak nadal oddzielone granicami krajowymi. Nowe technologie pomogą większej niż obecnie liczbie pociągów, która jest naprawdę niewielka, pokonywać granice bez postojów (pierwszy temat miesiąca), ale bez głębszych zmian w sposobie zarządzania kolejami, ryzyka związane z nowymi technologiami mogą być traktowane bardziej jako niepotrzebny wydatek, niż szansa na rozwój. Koszty funkcjonowania służby zdrowia wzrastają z uwagi na wydłużający się czas życia oraz pojawianie się coraz bardziej zaawansowanych metod leczenia. Pomimo, iż większą część uwagi mediów przyciągają zazwyczaj produkty farmaceutyczne, należy pamiętać, że równie istotną część sektora opieki zdrowotnej stanowią urządzenia medyczne. Nasz drugi temat miesiąca ukazuje, że choć nowe pomysły i metody mogą pozwolić na kontrolę wydatków służby zdrowia, jednolity rynek musi stwarzać producentom lepsze możliwości na konkurowanie z firmami całego świata. W marcu Rada Europejska ponownie skupiła się na sytuacji gospodarczej Unii, co stanowi wyraz determinacji przyspieszenia postępów polityki wzrostu i zatrudnienia. W trakcie przygotowań do spotkania liderzy europejscy otrzymali zdecydowane sygnały ze strony biznesu – w ramach Europejskiego Szczytu Biznesu, oraz od Grupy Aho, której raport ostrzega, że nie można dłużej czekać z podjęciem niezbędnych działań. Ponadto Komisja Europejska dokonała przeglądu Narodowych Programów Reform, które określają starania każdego z państw członkowskich podejmowane w celu ożywienia gospodarki.
Innowacje w Europie Innowacje w EuropieInnovation) to pismo wydawane sześć razy do roku przez  (European Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej w ramach Szóstego Ramowego Programu Badań. Publikacja ukazuje się w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i hiszpańskim, a jej wcześniejszy tytuł toInnowacje i Transfer Technologii(Innovation and Technology Transfer). Kolejne wydanie ukaże się w czerwcu 2006 roku.
Wydawca: Dział Komunikacji i Informacji Dyrekcja Generalna ds.  Przedsiębiorstw i Przemysłu,  Komisja Europejska B-1049 Bruksela Faks: +32 2 292 1788 entr-itt@cec.eu http://aoi.cordis.europa.eu/  Materiały i publikacja: ESN, Bruksela
Innowacjew Europie
ENT50106-EI05/06PL.indd2
Zastrzeżenie prawne: Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji. Informacje te zostały przygotowane z należytą starannością, należy jednak potwierdzać dane cytowane w niniejszej publikacji korzystając z danych kontaktowych lub z materiałów podanych w poszczególnych artykułach. © Komisja Europejska, 2006 Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydrukowano w Belgii
Innowacje w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Kształtowanie polityki w zakresie innowacji i wdrażanie środków należy do zadań Dyrekcji ds. Polityki w zakresie innowacji (Innovation Policy Directorate) w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsię-biorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej. Kontakty Polityka w zakresie innowacji(D/1) Faks: +32 2 296 0428 entr-innovation-policy-development@cec.eu Wspieranie innowacji(D/2) Faks: +32 2 298 1018 entr-innovation-networks@cec.eu Finansowanie MŚP, przedsiębiorców i wynalazców(D/3) Faks: +32 2 299 8025 entr-finance-sme@cec.eu Technologia dla innowacji; informatyka i telekomunikacja oraz e-business(D/4) Faks: +32 2 296 7019 entr-ict-e-commerce@cec.eu http://www.europa.eu/comm/enterprise/ innovation/index en.htm _ http://cordis.europa.eu/innovation/
Maj 2006
20/04/0611:12:33