Karrieremuligheder i Europa-Kommissionen
38 pages
Norwegian

Karrieremuligheder i Europa-Kommissionen

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

KARRIEREMULIGHEDER / E u r o p a - K o m m i s s i o n e n KARRIEREMULIGHEDER / Europa-Kommissionen N D D N N M lotoren i den europæiske integrationsproces eller en anonym, tekno­kratisk forvaltning? Europa-Kommissionen er blevet beskrevet på begge måder, og som det så ofte er tilfældet, ligger sandheden et sted midt imellem. En ting er imidlertid sik­ker: At blive ansat i Kommissionen, den største af Den Europæiske Unions institutio­ner, anses af stadig flere af de lyseste unge hoveder i Europa for særdeles eftertragtelsesværdigt. Konkurrencen om stillingerne er derfor meget stor, men belønningen i form af ansvar og løn, står mål med anstrengelserne. Kommissionens personale er inddelt i sektorer —f.eks. handel, industri, miljø, landbrug, transport og regionalpolitik —der har direkte indflydelse på unionsborgernes liv. De love, der vedtages i Bruxelles, gæl­der i hele Unionen. Stillinger i Kommissionen kan søges af mænd og kvinder, der er statsborgere i en af EU's medlemsstater. Ansættelse sker fortrinsvis på grundlag af en almindelig udvæl­gelsesprøve. Der er fire stillingskategorier med kategori A, som er forbeholdt akademisk uddannede, øverst. På samme niveau som kategori A ligger kategori LA med oversæt­ter- og tolkestillinger. Stillingskategorierne A og LA assisteres af medarbejdere i kate­gori B, C og D, der varetager henholdsvis overordnede administrative funktioner, sekretær- og kontorfunktioner, servicefunktioner og udfører manuelt arbejde.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 64
EAN13 928274213
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 17 Mo