Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan - De Aarde en haar Volken, 1917
34 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan - De Aarde en haar Volken, 1917

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
34 pages
Nederlandse

Description

The Project Gutenberg EBook of Onder de wilde stammen op de grenzen van
Afghanistan, by T. L. Pennell
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan
De Aarde en haar Volken, 1917
Author: T. L. Pennell
Release Date: August 31, 2007 [EBook #22473]
Language: Dutch
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AFGHANISTAN ***
Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net/ Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan.
1Naar het Engelsch van Dr. T. L. Pennell.
Dorpbewoners uit Bannoe.
Dorpbewoners uit Bannoe.
De overleden generaal Roberts, de groote Lord Roberts of Kabul and Kandahar, heeft voor het verhaal van Dr. Pennell’s
ervaringen een inleiding geschreven, waarin gezegd wordt, hoe het werk mededeelingen doet over een arbeid van zestien
jaren als dokter-zendeling van iemand, die aan het hoofd stond van een medisch zendingsstation te Bannoe in het uiterste
Noordwesten van Britsch Indië. Ofschoon er veel is geschreven over de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan, is er
plaats voor Dr. Pennell’s verhaal, dat niet van de militaire expedities vertelt tegen de woelige grensstammen, maar van een
vreedzamen arbeid, die genezen en redden bedoelde, waarbij de lang ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 27
Langue Nederlandse

Exrait

The Project Gutenberg EBook of Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan, by T. L. Pennell
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan De Aarde en haar Volken, 1917
Author: T. L. Pennell
Release Date: August 31, 2007 [EBook #22473]
Language: Dutch
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AFGHANISTAN ***
Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net/
ek, erzoenaneen ee g ,rktev kih n geinark oe bte tiu redvre njimnen en Pathans ani gem tedA gfahretg vns Ianiëndo na eznrooNsewdaNkarnaa eginni na venar jenties zoh wuein laatipsl,ha Tinaak la vg er nedaa rsnw,endide zeel ng v dnem sigedeeede. ldj Wijnziha tsnb zegim teh te bouwen van een f el zikt wan da nednovredno behor ej doatmiof wv iruodwrertnev . en hIk stelltev taozrea bed naan en heek voldaevmrle d binte soe bkok  tmt genev nookrnavptid opbrengst van denjr gemine.tD  ewar iertzin vas  teh staawkdfooh1880tot  pla diethv tdco78 9na1 ned lev rudeednemd,o gatpiosaltaborestH  noLdrR geven vaen naam d laatipsoh tad enllzue  Wn.meamsntsg er pedneo hebbkan oed invldam ted  ergoostte trouw, diepe ils cskniehhh ,d letgsaa vteraer .oMppneaabtdeg en sij h metamenegnilredilegnem  ean vnghascenigvolkskaraansche e nez nokaet rsitensinlln vagete tehhgfa,neg ne  Oos.HetThal te na dnel sie et ner wet han adeoegnidnez ed nav ktolken, opgevat dieev nae rev resjn m,arie det hoow nedrzzi e ta en  eernde;schaz ood sua slevleieateg nn,zin vetisop nine nevein ei tevgfahnau ebeste Aan ook daatsk ,ti reeb n dar eieaa mwar dgd edidv reeetfer hjn ej zit hiad ,neneem jih lzas om Sn.leelrteig hgir,dieeid et hloge tofsce ogsdidnetsgi ewdeepzucht met een diehjir nee temg inigneefdit to eamahdne  nka,telijhartastvke gtwn  weeErt.ij z eidroovdroo ,nee onweerstal, di rcsihnjtsaabnaanogen deor wndmoed kjileman ,nem eendoorend tdured ni  nahnaA gfwredlo b disk aanev eD.nfo atted de  vananenAfghnih ei pvenetel  nenitooan ket hood degrgnor ,ne manier vooruitgv lo kpog zenoed einipo ekeilbupe  detnis aln,aaO  pei.tehzrci hht zpzicat oin dav eed ne njleknlinbzik t digeoointsnao niA gfahamilies  beste fee noo r,ds omrogaanamenet hde mdoons tearrevets eop; adernd aennet ji dowdr tide eer op de laag etszjiwaa eregnd,anls aij be  de plnderof aeen mee dih giehcethtardwos atla penar ni ,nezewegnagelijk ang niet nah teh nad eiv s enenevfdoowi, liw jiz einkjih loedte bnaaseen edg omrov re ned en,zeindeuger tneduoz stein rooden en vloed hadevlei vnkknieg nnbijreetj hi zend ra raasaw am ;z aa nedrók  kóvrech de  toeter,negiutegtadooz ,n gewae e  tordoi ,nz ji nuhdit  niemand er lustéé nuz nretsdah,rwveteanhan dad iz deed 5091 nI et hoennBan  ichnje  nizuoew ervvan.rij et vr nidnel egiid rle tel Z dfselstl.setnv nau  peh tuprven dooitte stemegealt  wel wenom ed eiraanedron bem eet sttwisna.dkul w siM neghaatiar mgeieanev roomrw dro sa geval voor van ee nam,nd eio lpieprvap hat  oarnekead ,t rerw eie rechtort na d trgfaK. niu tehoo veldog nieet eh tem nekrew neroedar banhaed vb olh teeg,n roo teH sawjirVmgadaskl jsegeon. nszineed nav nedb orgen, wanneerduloohcs eav remakaf gakza dink  iel soo lee naa n zenn desschdingorge ,foci hnev geen rec ze dan gjir .nek thk no gijuietreB mng ted totn eiaw,mng keelioord veruz eD.naagrevono zdeaglaek berst ik mijn eigen wgez eoek,n neh  metsjeigie  hng,nee mo b etvjil wagen,, was alr ce tedk nothreorwont aHe n.de ,deogleteom nadd oo dpod neg ornd lag. Een kogeehcsed nnem etgien eaz Wi,irie d sed taw
Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan. Naar het Engelsch van Dr. T. L. Pennell.1
Dheeft voor het verhaal van Dr. Pennell’se overleden generaal Roberts, de groote Lord Roberts of Kabul and Kandahar, ervaringen een inleiding geschreven, waarin gezegd wordt, hoe het werk mededeelingen doet over een arbeid van zestien jaren als dokter-zendeling van iemand, die aan het hoofd stond van een medisch zendingsstation te Bannoe in het uiterste Noordwesten van Britsch Indië. Ofschoon er veel is geschreven over de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan, is er plaats voor Dr. Pennell’s verhaal, dat niet van de militaire expedities vertelt tegen de woelige grensstammen, maar van een vreedzamen arbeid, die genezen en redden bedoelde, waarbij de lang voortgezette en intieme omgang met de inboorlingen hem in staat stelt, interessante kijkjes te geven op het huiselijk en maatschappelijk leven en op het karakter van de nog zoo primitieve stammen. “Gedurende mijn lange loopbaan in Indië,” zegt Lord Roberts, “ben ik vaak in de gelegenheid geweest, de medische zending na te gaan in haar werkzaamheid, en ik kan getuigen dat ze uitstekend en nuttig werk doet en een factor is, die in de richting van humanizeering arbeidt, en dat haar daarom steun en aanmoediging toekomen.” Niemand kan Dr. Pennell’s ervaringen volgen, zonder te voelen, dat deze man, die dokter is en het lichaam kan genezen, ook een priester is, die voor den zieken geest veel kan zijn en die de geestelijke nooden peilt, zoowel als de lichamelijke. De auteur zegt zelf, dat de geneesheer overal werk vindt en de handen vol heeft, zoodra hij op zijn station is aangekomen. Het valt hem niet moeilijk, achterdocht en wantrouwen en vooroordeel te overwinnen, en alle oppositie kan hij door vriendelijke en rustige behandeling op zij schuiven, terwijl natuurlijk zijn leven zijn Christendom evenveel eer moet aandoen als zijn woorden. Er is overal wel een deur, die voor liefde en sympathie opengaat en voor practische diensten, en niemand heeft meer gelegenheid, den sleutel voor die deur te vinden dan de dokter. Op zulk een grens, waar wilde volksstammen wonen, is het leven van den dokter-zendeling dikwijls in gevaar, zooals het lezen van Dr. Pennell’s geschiedenis zal aantoonen; maar bij het ernstig en ijverig vervullen van zijn taak is hij het te boven gekomen. En hiermee geven wij het woord aan den schrijver.
Dorpbewoners uit Bannoe. Dorpbewoners uit Bannoe.
eh dah lah teh mrboo drtHe. rdooohcseg t dre neelise wng. gtotPlodrordnillkoaa let schoouw tot hsut dnov ne netibuarnag oovlk  Iig.l degwrra nevn ee toed enhoorhescman tdrk, ag roo nedekewkjil beneden komen vrebgwenore sanrar ie we,eehrscgeithcurditginemegn va zijn lun ee eabned v loazsr