//img.uscri.be/pth/22966ac55c5cf854ec3c5f046e49761c8137b08b
YouScribe est heureux de vous offrir cette publication
Lire

Izri n yiles

De
5 pages

1IZRI N YILES Zri zri ay izri 2£ef taddagt n ddunit I kra yeb$an ad te$li iIn -as : teohed teqbaylit iIn -as : hemmjet themmjem Si ssbeê ar d-ye$li yiv i tAzekka-nn a tt-id- afem iKra wer yevr a s-tiniv Zri zri ay izri Izri-w anida yeâreq £ef zzman mazal nelli iMi yella kulc

Publié par :
Ajouté le : 01 septembre 2015
Lecture(s) : 14
Signaler un abus

1IZRI N YILES
Zri zri ay izri
2£ef taddagt n ddunit
I kra yeb$an ad te$li
iIn -as : teohed teqbaylit

iIn -as : hemmjet themmjem
Si ssbeê ar d-ye$li yiv
i tAzekka-nn a tt-id- afem
iKra wer yevr a s-tiniv

Zri zri ay izri
Izri-w anida yeâreq
£ef zzman mazal nelli
iMi yella kulc ineîîeq

Mi yettembiwil kulci
aIér im$an d ikkerayen
Aman tamurt igenni
Ïîjur d wayen nniven

Amdan ta$-it d i$imi
Yaf yeçç-itt berragdia
Ur yettsubbu ur yettali
D ddunit ta$-as luva

1
Izri : Mythe.
2
Taddagt : Aseklu, îîejra.
aMi yeb$a kr a t-yesker
iYin -as : vru ad yevru
Yevêa-d i tlufa-s yezmer
F ufus-is kullec i yteddu

aMaâni annect- ur yettdum
Yuksan lâebd tetta$uv
Alama d-yegla s ccum
n I txeddem tme$r uâebbuv

Ihi ta$ di zzman-nni
iTilawin m ara ruêent
Bac ad d-zedment si teégi
iAd âeddint asm ara wwvent

yeAd d-jemâent deg s$aren
Alama d-gant tazdemt
eKeçç am n ne$ ur ttamen
A tt-id-rekbent ad d-ruêent

Maâni deg yiwet n tem$art
Kra din a t-tesfunneg
Teglu-d i lâebd s txessart
Terr-as tudert d imiréeg

Nettat yewwten ibawen
Armi yuf uâeddis-is
raA tin a texdem a medden
Ur tt-ixdim yiwen uqbel-is

$eMi tuli f tezdemt-nni
raTin a tt-id-yawin s axxam
Ad fell-as teênet-d âni
iUr as-tenn ulad : êaca-m !
aDi tezdemt d$ ad teêbes
iTin -as : deg win das-yernan
A tam$art ara teçç tmes
aLxir al ayen iâeddan

Aha ers i am-nni$
Tewwtev-tt-id s axxam d avar
Ma d nekk dayen ur as-rni$
Xersum nesteâfu meqqar

Seg wass-agi d asawen
Ur u$ale$ a kem-bibbe$
D kem ara yi-teddmen
aImi d ay i yuklale$

Di tinna têiwet têiwet
Di tezdemt ad tembiwel
iDi tagi tin -as : mmet !
Awal tesliv-as sahel

Ulêal tefra d wawal-is
Ur tu$al ad tenwiwel
$eTernu terr xemsa f yimi-s
Ur tu$al ad tessiwel

Ad tâeddi tem$art tres-d
Tres-d $ef tezdemt-nni
A tt-id-tâebbi truê-d
u£ef zagur-is tt-id-tawi

Seg wass-en agin yes$aren
Bibben medden am wahuya
Inin-as : win d-izedmen
Xas iâebbi-ten-in netta
Armi d asmi slan medden
S tin ay texdem tem$art
£lin fell-as tt-ssirden
Inin-as : a yir tamjart !1)

Ad yekker imir umennu$
Amezwaru gar l$aci
aWa d ireggem w ad yettsu$
iWad ur iâeqqel wagi

Awwven alarmi d asmi
U la ttemyehdaren ara
Gar-asen yewwet i$isi
Di tegmat n zik tebva

Ad kken akkenni acêal
Armi iâab yiles-nsen
Ad yu$al yesxertum kan
Ad teêced tmeslayt-nsen

Alarmi d asmi u$alen
rU la ttemsefhamen ara
iM i as-yenna yiwen : ass-en
Wanniven ad ifhem : ass-a !

Gar-asen ad izreâ ccwal
Acêal d nutni akken
Armi d ass-en tenbeddal
Kkren-d kra n yem$aren

D$a s ccwer n tweîîuft
Ad kkren zwiren i lqum
Ad îîfen tamezwarut
Deffir-sen yeddu udrum
Ssin yal am$ar yawi
n Yiwen udrum seg widen
Timura n Rebbi irkelli
Yextir tamurt yawi-ten

iYal adrum ih ad yeddem
Tameslayt-is yesseqdec-itt
Ta tezzi tayev tegzem
Tu$al r mmi-s ma yxeddem-itt

iD wag i d izri ihi
Izri n ssebâa d iles
Ideg illa ulad wagi
Ss i d-newwi tadyant-inesHussein Arbaoui