//img.uscri.be/pth/5881f662d70ad5aeecbc4dfe34d8bacc2bb01131
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

TIMEDYAZIN

De
26 pages
AMEDYAZ Tennivay aêbib ayen Tettaruvur d-tteff$ent Amzun iâoeb-ak wayen Yak ulad tira ttfatent te Mi nt-iooa zzman dayen Xas ay aêbib cerreg-itent i Awal-ag amtéallit Ni$ay aêbib di lweqt-is Keççtufiv-as i t$imit yi Aru kan terrevdeg dis a Ma d leqrayar timlilit Tennivar d-yas wass-is a Isefr amwigi sehlen A nekker akk a nessefru yi Ttsettif degmeslayen Wa$ef wa tgevatemmu Ur terbiêevur rbiêen n Siwa taruéi uqerru ËusinÄerbawi u Ac ayaêbib a k-n-rre$ Teqqeêqeêur k-ttlummu$ i Ttif xir-iyad ssusme$ i Meân awala k-t-id-kfu$ a Nekk d isefri la xeddme$ Maççi d leqlul i znuzu$ Aêeddad di têanut-is u Ur isrusur iteddem Ur inecced s cc$el-is i W ib$an ta$awsa yxeddem de y Taqbaylit giman-is Lfen maççi d aêettem Ay aêbib tebren tes$art a a Wamm awal-am ak-d-inser Maççi d tamevluât ad tfat Lfen itt$acca asegger Ay aêbib ta d tamedyazt i W ib$an ad d-iban yeffer TAMEDYAZT i Anfet-iy adssefru$ de Ahat ddwag wayagi Ma nni$-d ahat adêlu$ D isefra-w anfet-iyi i Anfet-iy ardssefru$ i A s-ddu$leb$i tayri i Anfet-iy adssel$u$ Agrud i mazal deg-i i Anfet-iy adssefru$ Di lfen-iw ard ssiwve$ i Ur t-nnu$e$-innuur iy$ rir U y-d-ijbid us-d-jbide$ i Anfet-iy adssefru$ Di tirga-w ard ssvave$ Lemmer ay ixf-iw di ceffu$ Si tatut i d-u$ale$ i Anfet-iy adssefru$ Ad lawi$deg ussan-iw Ad tthuddun ad bennu$ S tala$t n wawal-iw i Anfet-iy adssefru$ i Anfet-iy dtmedyazt-iw Ad ttcerrige$ttaru$ Ooet-iyi d tewriqin-iw i Anfet-iy adssefru$ ri Ay mazal ud-nenn ara a Ay ixf-iw uli
Voir plus Voir moins

AMEDYAZ

Tennivay aêbib ayen
Tettaruvur d-tteff$ent
Amzun iâoeb-ak wayen
Yak ulad tira ttfatent
te
Mi nt-iooa zzman dayen
Xas ay aêbib cerreg-itent

i
Awal-ag amtéallit
Ni$ay aêbib di lweqt-is
Keççtufiv-as i t$imit
yi
Aru kan terrevdeg dis
a
Ma d leqrayar timlilit
Tennivar d-yas wass-is

a
Isefr amwigi sehlen
A nekker akk a nessefru
yi
Ttsettif degmeslayen
Wa$ef wa tgevatemmu
Ur terbiêevur rbiêen
n
Siwa taruéi uqerru

ËusinÄerbawi

u
Ac ayaêbib a k-n-rre$
Teqqeêqeêur k-ttlummu$
i
Ttif xir-iyad ssusme$
i
Meân awala k-t-id-kfu$
a
Nekk d isefri la xeddme$
Maççi d leqlul i znuzu$

Aêeddad di têanut-is
u
Ur isrusur iteddem
Ur inecced s cc$el-is
i
W ib$an ta$awsa yxeddem
de y
Taqbaylit giman-is
Lfen maççi d aêettem

Ay aêbib tebren tes$art
a a
Wamm awal-am ak-d-inser
Maççi d tamevluât ad tfat
Lfen itt$acca asegger
Ay aêbib ta d tamedyazt
i
W ib$an ad d-iban yeffer

TAMEDYAZT

i
Anfet-iy adssefru$
de
Ahat ddwag wayagi
Ma nni$-d ahat adêlu$
D isefra-w anfet-iyi
i
Anfet-iy ardssefru$
i
A s-ddu$leb$i tayri
i
Anfet-iy adssel$u$
Agrud i mazal deg-i

i
Anfet-iy adssefru$
Di lfen-iw ard ssiwve$
i
Ur t-nnu$e$-innuur iy$
rir
U y-d-ijbid us-d-jbide$
i
Anfet-iy adssefru$
Di tirga-w ard ssvave$
Lemmer ay ixf-iw di ceffu$
Si tatut i d-u$ale$

i
Anfet-iy adssefru$
Ad lawi$deg ussan-iw
Ad tthuddun ad bennu$
S tala$t n wawal-iw
i
Anfet-iy adssefru$
i
Anfet-iy dtmedyazt-iw
Ad ttcerrige$ttaru$
Ooet-iyi d tewriqin-iw

i
Anfet-iy adssefru$
ri
Ay mazal ud-nenn ara
a
Ay ixf-iw uli k-rnu$
r
Siwa lmut unjerreb ara
i
Anfet-iy adssefru$
i
Lemmer d ayagay d ddwa
Taqbaylit kker ardêlu$
Ma nâuned aîîan yestufa

ASERTAY

Äiwed ay aêbib leêsab-ik
Äanida n-tettuvyiwen
Qir tegrarbeva nnger-ik
$e u
Tegrarbevsawenyerna f
Ara k-id-yeêyun d imi-k
D netta ara k-yenn$en

Iévem-dâeggu ad yexdem
Ume$bun$ef laxert-is
Ijbed abrid meôtayen
Yeâya yu$al s axxam-is
i
Yin -as: ruêet awer tt-tekkrem
Taddart-agi tettxelliû

Iffe$-d urgaz ad yezdem
Dayen içça-t-id wul-is
Lhedra ssnat ittwargem
Ur yefrié êed s idis-is
Irra-d taddart i lexûem
Yennu$ulad yed$a$en-is

Ay irgazen a timejja
Ur tufivara xeûre$
Lêerûur s-zmire$ara
t
Ad i-d-êellem ne$ad ruêe$
a
Tu$i trewlaal lhib
Tirrugza ar d-u$ale$

er
Ay abujad$tsertit
Yergeln ur yesâi tawwurt
n
Aqerru nnigtcacit
Xas taérut ma tettruéu-t
i
In -asur yefhim tiqit
i
W iheddren ur yesmuzgut

Acu k-yewwin s afennan
Aêeddad n leslaê-ik
Awal-nni wi t-ilan
yi
Imi la tleddivdeg mi-k
Ne$tura rebêen yes$an
Yu$al iserreêyiles-ik

Bezzaf a wlidi i têercev
t
Tineggura ad ak-d- aâqab
Têettbevur tesseêsabev
Tenwivddeâwa d leêsab
i
Wiyyak a wlidad tnedmev
Ddunit-a tettneqlab

Ay asertay n tsebêit
£er uzal dayen issusem
I zzux ittak tawa$it
I yexdem ara yexdem
i n
Tamu$tcacitl ilmend
i
Yerna yettnadad yeêkem

IMENNILFI

A win tesselqevtsertit
Wali sanga k-tessawev
a
Mmxalf ik-teffe$targit
Ass ikcem-d keççteff$ev
n
Teff$evtamurt tjaddit
D wakal$ef tennu$ev
Teff$evssbeêtasebêit
t
D tameddit ur d- u$alev

A tamurt-agi
te
I ten-isân-tessufuan la$
r
A l$erba u$-neôwi
Amzun d Rebbi nennu$
A ssfina rou-yi
y
£er iminigena n-rnu$
I uqlaâmelmi
a
A Sidna Nuêm adddu$

Yal tallit tella
Myal loil s l$erba-s
Mi s-nenna tekfa
Attan tejba-d wletma-s
Yufa-ya$winna
I s-innan d ifirellas
Mi d-nusa lhedda
Miga ad nedreg aseggas

A rrwaêi$-yecfan
Nugar abrid ay nelêa
Abrid i$-yeççan
Anta tamurt i neooa
A lferg iâeddan
i
In -asgma-s ata-ya
Aééher afuêan
Yettawin ur d-ittarra

Yessa$lbaîel
Amzun d adfel aseîîaf
D teméi terwel
u
Xas avur tt-id-yettaîîaf
A tara n lebûel
Ad ttru$kem ttneskaf
Mi tt-nugem a$-ten$el
Üaêêa diééher aqeffaf

Uêeq kra ur nenti
Liêala-s la tessewham
w
Asg enur t-isâi
i
Yeâara d-yenu-t m$liîîlam
Yerwa d ucali
D a$rib ula di lemnam
A lbaz mel-iyi
i a
I yberriq mad yerr axxam

i
In -asay avu
i
In -asdayen iâya lhem
D acu yettraou
i a
In -asi gma mad-ikcem
a
Ul ayyekkukru
I tmurt ibeddel leêkem

i
In -astethenna
Tessusem tensaôôada-s
D laman yella
S wul nger-d i tteêwas
S at yixf tegla
a
Tûaêi ulemmas-d nnub

i
In -asay avu
Nâus lecvuvn lebêer
Ulad asawen
u
Ahat d llabya tt-néer
Sani la nteddu
u
D aci yellan di leâmer
i
In -asay avu
Netta d a$rib nekkni kter

IMUSNAWEN

i
A w issefran fell-awen
A kra yessizdigen awal
Nettargu addud yid-wen
Tedâum a$-issefk lêal
Nxaq abbuh anda-kwen
Rret-a$-d la nessawal

S nnif i s-tekkrem
Nenna-yas akk d lmuêal
Imi yes-s tumnem
a
Walit ass-amek tu$al
Tejjuooeg tesgem
A sseâd-nne$mi s-nval
£er-ne$asirem
D ayen ur d-iqeîîeâwawal

a
S kri a$-tennam
Ass-agi neffe$akk$ur-s
a te
S kri a$-d-ooam
Neqleb-it-id mi teêreû
Mebâid i twalam
a
Ay tusekkud imkemmbeû
w
Am akkenteéram
ra
Yas-d wass ideg anxelleû