Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana — Deel 4
271 pages
Nederlandse

Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana — Deel 4

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana, by John Gabriël
Stedman #4 in our series by John Gabriël Stedman
Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws for your country before downloading
or redistributing this or any other Project Gutenberg eBook.
This header should be the first thing seen when viewing this Project Gutenberg file. Please do not remove it. Do not
change or edit the header without written permission.
Please read the "legal small print," and other information about the eBook and Project Gutenberg at the bottom of this
file. Included is important information about your specific rights and restrictions in how the file may be used. You can also
find out about how to make a donation to Project Gutenberg, and how to get involved.
**Welcome To The World of Free Plain Vanilla Electronic Texts**
**eBooks Readable By Both Humans and By Computers, Since 1971**
*****These eBooks Were Prepared By Thousands of Volunteers!*****
Title: Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana
Author: John Gabriël Stedman
Release Date: May, 2005 [EBook #8099] [Yes, we are more than one year ahead of schedule] [This file was first posted
on July 16, 2003]
Edition: 10
Language: Dutch
*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK REIZE NAAR SURINAMEN ***
Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreaders Team REIZE NAAR SURINAMEN EN GUIANA. IV.
REIZE NAAR SURINAMEN ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 32
Langue Nederlandse

The Project Gutenberg EBook of Reize naar
Surinamen en door de binnenste gedeelten van
Guiana, by John Gabriël Stedman #4 in our series
by John Gabriël Stedman
Copyright laws are changing all over the world. Be
sure to check the copyright laws for your country
before downloading or redistributing this or any
other Project Gutenberg eBook.
This header should be the first thing seen when
viewing this Project Gutenberg file. Please do not
remove it. Do not change or edit the header
without written permission.
Please read the "legal small print," and other
information about the eBook and Project
Gutenberg at the bottom of this file. Included is
important information about your specific rights and
restrictions in how the file may be used. You can
also find out about how to make a donation to
Project Gutenberg, and how to get involved.
**Welcome To The World of Free Plain Vanilla
Electronic Texts**
**eBooks Readable By Both Humans and By
Computers, Since 1971**
*****These eBooks Were Prepared By Thousands
of Volunteers!*****Title: Reize naar Surinamen en door de binnenste
gedeelten van Guiana
Author: John Gabriël Stedman
Release Date: May, 2005 [EBook #8099] [Yes, we
are more than one year ahead of schedule] [This
file was first posted on July 16, 2003]
Edition: 10
Language: Dutch
*** START OF THE PROJECT GUTENBERG
EBOOK REIZE NAAR SURINAMEN ***
Produced by Jeroen Hellingman and the Online
Distributed Proofreaders TeamREIZE NAAR SURINAMEN EN
GUIANA. IV.
REIZE NAAR SURINAMEN, EN DOOR DE
BINNENSTE GEDEELTEN VAN GUIANA;
DOOR DEN CAPITAIN JOHN GABRIËL
STEDMAN.
MET PLAATEN EN KAARTEN.
NAAR HET ENGELSCH
VIERDE DEEL.
TE AMSTERDAM, BY JOHANNES ALLART,
MDCCC.
INHOUD DER HOOFTSTUKKEN.
XXIX. HOOFTSTUK.
Byzonderheden, betreffende den beruchten
GRAMAN QUACY.—Beschryving van eene Koffy-Plantagie.—Ontwerp tot verbetering van de
Volkplanting van Surinamen.—Verscheiden zoorten
van visschen.—Nieuwe trek van wreedheid.—
Voorbeeld van menschlievendheid.—De
krygsbende van den Colonel FOURGEOUD wordt
wederom ingescheept.
XXX. HOOFTSTUK.
De Schepen ligten het anker, en steken in Zee.
Overtocht.—Het Zee-paard.—De Noord-kaper.—
De Haay.—De Zuiger-visch.—Het Lootsmannetje.
—De Bruinvisch.—Zee-orkaan.—De schepen
landen in Texel aan.—Ontscheping van het
krygsvolk in de Stad 's Hertogenbosch.—Dood van
den Colonel FOURGEOUD.—Besluit.
AANHANGZEL.
VOOR-BERICHT.
EERSTE BRIEF.
Van den aart der Landen, derzelver vruchtbaarheid
en plaatselyke ligging.
TWEEDE BRIEF.
Van de manier, om te arbeiden aan Dykagiën,
uitwaterende Vaarten, Sluizen en ander werk, hetwelk noodig is, om het Land ter bebouwing gereed
te maken.
DERDE BRIEF.
Van het planten en aankweeken van Koffy, en van
de noodige levensmiddelen tot onderhoud van de
Planters; van het oogsten en bewerken der Koffy;
van de gebouwen, en verdere noodzakelyke
inrigtingen tot eene groote Koffy-Plantagie, volgens
het gebruik der Hollandsche Volkplantingen in
Guiana.
VIERDE BRIEF.
Antwoord op de drie eerstgemelde Brieven, waar
by de Fransche Ingezeten de vraag omtrent de
afschaffing der slavernye, in de Volkplantingen,
alwaar dezelve nog plaats heeft, opzettelyk
behandelt: hy raadt om deeze verandering, die
noodzakelyk geworden is, te bevorderen; en geeft
de middelen aan de hand, om daar toe te geraken,
zonder aan den voorspoed der Volkplantingen
nadeel toe te brengen.
TWEEDE AANHANGZEL,
OFBESCHRYVING DER VOLKPLANTING VAN
CAYENNE.
I. HOOFTSTUK.
Aardrykskundige Beschryving van Fransch Guiana.
II. HOOFTSTUK.
Luchts-gesteldheid in Fransch Guiana.
III. HOOFTSTUK.
Geschiedkundige opgaave, betrekkelyk Fransch
Guiana.
IV. HOOFTSTUK.
Bevolking van Fransch Guiana.
V. HOOFTSTUK.
Zeden en gewoonten der Indianen.
VI. HOOFTSTUK.
Behandelingen, welken de Indianen in Fransch
Guiana ondergaan hebben.—Middelen om hun
voor de Volkplanting nuttig te maken.VII. HOOFTSTUK.
Hooge en laage landen.—Timmerhout.—
Voortbrengzels van Fransch
Guiana. Levensmiddelen, tot de tafel dienende.REIZE NAAR SURINAMEN, EN
DOOR DE BINNENSTE
GEDEELTEN VAN GUIANA.
NEGEN-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
Byzonderheden, betreffende den beruchten
GRAMAN QUACY.—Beschryving van eene Koffy-
Plantagie.—Ontwerp tot verbetering voor de
Volkplanting van Surinamen.—Verscheiden zoorten
van visschen.—Nieuwe trek van wreedheid.—
Voorbeeld van menschlievendheid.—De
krygsbende van den Colonel FOURGEOUD wordt
wederom ingescheept.
Andermaal in de hoofdstad te rug gekomen zynde,
en van de beleefdheid van anderen geen misbruik
willende maken, huurde ik een klein, maar
gemakkelyk huis, aan den waterkant gelegen, en
alwaar wy byna zoo gelukkig leefden, als op de
Hoop.
Het eerste bezoek, dat ik ontfing, was van den
Capitain LEWIS, die my berigtte, dat
MACDONALD, die dankbaare matroos, van wien ik
hier boven gesproken heb, op zyne te rug reize, na
eenen tocht van twaalf dagen was overleden.
Deeze brave jongen had den Capitain verzocht my
van zynent wegen te groeten, en my ter hand te
stellen de schelp van paarel d'amour, met zilveromzet, welke ik hem gegeven had.
Een groot aantal Planters en Colonisten wenschten
ons geluk met onzen goeden uitslag tegen de
muitelingen, De beruchte GRAMAN QUACY
vertoonde my ook den fraaijen rok, en gouden
gedenkpenning, hem door den Prins van Oranje
geschonken. Deeze Africaan, want hy was van de
kust van Guinee geboortig, vond middel, om, door
zyn inneemend character en door zyne slimheid,
zig niet alleen de vryheid, maar zelfs een
gemakkelyk leven, te bezorgen.
Onder de slaven van het laagste zoort den naam
van Lockoman, of toovenaar, verkregen hebbende,
werd 'er op de Plantagiën geene misdaad
gepleegd, of GRAMAN QUACY wierd geroepen,
om den schuldigen te ontdekken; het geen hy zeer
dikwils deed, uit hoofde zyner doorzichtigheid,
geholpen door het vertrouwen, het welk de Negers
op zyne tooverstreeken stelden, en door het
gezag, het welk hy op hen verworven had.
Dienvolgende kwam hy groote onheilen voor; en tot
belooning van zyne diensten, ontfing hy nu en dan
aanzienlyke geschenken. De bende Jagers, en,
alle de vrye Negers, waren aan zynen invloed
onderworpen. Hy verkogt hun zyne obias of
tooverbanden, om hen onkwetsbaar te maken, en
hun daar door alle vrees te benemen. Door deeze
kunstgreep had hy aan de Volkplanting grooten
dienst gedaan, en tevens goed zyn beurs gemaakt.
De Negers baden hem als een God aan. Het
maken van zyne tooverbanden kostte hem weinig:
zy bestonden uit kleine steentjes, zeeschelpen,