"Soitto on suruista tehty" - Historiallisia runoelmia: I. Pilatus. II. Piispa Tuomas.

"Soitto on suruista tehty" - Historiallisia runoelmia: I. Pilatus. II. Piispa Tuomas.

-

Documents
24 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of "Soitto on suruista tehty", by AliqvisThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: "Soitto on suruista tehty" Historiallisia runoelmia: I. Pilatus. II. Piispa Tuomas.Author: AliqvisRelease Date: June 11, 2007 [EBook #21803]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK "SOITTO ON SURUISTA TEHTY" ***Produced by Matti Järvinen and Distributed Proofreaders Europe."Soitto on suruista tehty".Historiallisia runoelmia:I. Pilatus.II. Piispa Tuomas.KirjoittanutAliqvis.Ensimmäisen kerran julkaistu 1902."Soitto on suruista tehty".Soitto on suruista tehty,Laulu tuskista ta'ottu —Siksi soitto on tulinen,Teräpäiset sen vasamat,Nuolet kaikki käytyänsäTuntehitten polttavassaAhjoss' aina hehkuvassa,Sitten sieltä siirrettynäTuonen kylmihin vesihin,Jäissä kärki karaistuna.PILATUS.HISTORIALLINEN RUNOELMA.(Jylhä vuorenrotko Galliassa talvis-aikaan v. 38. Lähinnä näkyy kalju kalliokukkula; kauempana kohoavatlumipeitteiset vuoret; rotkon pohjalla juoksee kuohuva virta).PILATUS (seisoen louhuisella kalliopaadella kaljun kukkulan alapuolella):Oi, Jupiter, ja koston jumalat,Joill' asehina säihkysalamatSyöstessä sielut rikollisienTartaron ikuisehen tulehen!Tääll' olin virvoitusta toivonut,Miss' elon tuli lähes ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 41
Langue Finnish
Signaler un problème
The Project GtuneebgrE oBkoo "Sf ttoiono ur stsiuet a"ythyb ,qvis Ali eBoThis sofkoi  esu rhtny aofe ywane on ta ereh tsoc ona mlso tna diwhtictions no restr .re uoYtahwveost, ivegiy mapycoeru-o  rwayai  tthe der t unse iorP eht fo smret Lrgbeenut Gctjehtiwiht Be s kooenic iseluncd deugetbnre.grogor online atwww.
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK "SOITTO ON SURUISTA TEHTY" ***  
Title: "Soitto on suruista tehty" Historiallisia runoelmia: I. Pilatus. II. Piispa Tuomas. Author: Aliqvis Release Date: June 11, 2007 [EBook #21803] Language: Finnish
Produced by Matti Järvinen and Distributed Proofreaders Europe.
Ensimmäisen kerran julkaistu 1902.
Kirjoittanut Aliqvis.
"Soitto on suruista tehty". Historiallisia runoelmia: I. Pilatus. II. Piispa Tuomas.
"Soitto on suruista tehty".
Soitto on suruista tehty, Laulu tuskista ta'ottu — Siksi soitto on tulinen, Teräpäiset sen vasamat, Nuolet kaikki käytyänsä Tuntehitten polttavassa Ahjoss' aina hehkuvassa, Sitten sieltä siirrettynä Tuonen kylmihin vesihin, Jäissä kärki karaistuna.
HIS.TULAPINUR NENILLAIROTS yakänykaklljl ukkuliokuauema; khok anapmultavaoeitteiiporvut seEOML.AJ(lyähv ourenrotko Galliast asivlaia-snaak.  v. 38hiLää nnuk nujlak alledapaiollkaa llseuiet,ruJipiO ,al:)olellapuan akkul eeshouk allkouj ponjaoh; ettkroeo nolhuSU( essia).PILATuva virtuiikn rotun hesesillokiratraTneirvoin via totust!näTeleho illä'l,Jatlloias' ineh aj tsokj nolamuyöstessä sielut  aäshiykasalamStaarhKa! oi.Vtu, lak äpujoilläät a halateen;Hallaukkknane nuklo ilun  oluVit:numunimul ivop nonno eloiss'ut,Mivons mahäseill  nut es t no saaamasol GthgaJoa, ot'iev iov laatemir sammuttaa.Siinät neiksuiki atluvataltpo' ttJoa, sisTäaanu ilehua vitultää,TrittS:nek murenet aa jätin m Kaanaanaahram nutoduT!sov kkaa ispo tutl aiMunorsu nikn se'kääväks päiökie ,ioV!aisouvt nutuisuhkan lekaan vanhurskaanm kiist ouimstnisäa ähikn.däi,Vohtagk aakkiallaiännäe kä,Golhdänilkiää nimnnnu ,aattmoaaik' ssMimlis tumh inässiKuin jums, yleväol ,luajneik najksseoi' naunmiIh ukollutsilaj athisiilmioi ssoaVk tak neo ,iis ritepiJun ui,Kusathup ,saviat  ts äuklomeaa!naH,Pyhimmän ihmisiisehuK ,gninoTsa Ma!stui kanseat ,ralltuaKkiimsaen mtuuda tuaastsräk ,ärtiuK,ävihe, leilöy nä,llis inuletilepäl nt,Akseeyn sentie erthvy inaontiitenkin,illen.Kuivav ammuk äkim ytähär vinNiusstikkrul ns eiit sti  loiNiinkauspyn  lhämaeiPousattlt avkiluaviiudessaan,Niin ol iaksthese iiainkiutnTaaänyd svammairuujiaV,nikeihankk'  sääastiyknyil naKstlenial aaaltkun äelvyKnäävätniis nera meat jn mahoteVnrevyääiäkknel  em'kei ishmil-soJ,ni 'tuvukookkaan siniten taivoknoY,elota-vakiioL otnik ivatslmsii ustiau nänkn ouairitu Iäjllaaotsauin n, kruPnarupthohseheiouv hn,kuehaallseasnalYtiesV serkkahinna, noustioenasv k nonEää Mua. antu par ,tavinekiuHäsnesäänllneent väeiee ,uhmoAF St(luPilatustaamatta out ?all attakuktuutAI.Kan V thaa,Keohketä tn si'se hoitrytied stskaä stkeSo oaias 'skarakhu isnnältää:Silmäin atvihasiass liimä täiiNmin n nutyätp iyinääääk halan?nevetae etehini leam änuektä 'li tämOnkotaa!statkuAnanneheG tehentla akojoi Vaa?to aajl auk lailtää kalja, tähysinätiup s aknädy, yiinkusuau:Hu)
näki esikoisen,PmrsanEisk rear njo, oilläin  ati,ävianoJnys niynn lolloiapikimePesh tt u ,imteikem linidroKin!mely ,najoä nedyep äiSun,aasyStyäteuvostosta oli nallolav kiraJ,isn liomtu jsitua ilap autahtsiaavki tniIsluhu siesämlisilut nuniSs!nueeartsNai  ov inovrisuti atonRo rennianilkomonak nuanihll;e Etsin sielulle atsutud tynnyöln liuuLänävytlökuikelk .euMivllvieltta  loh' enssdeauäR sänyyyva tetsus nahgnehäällä,Mii edes ton nyjhlss äulnoinihlmSipiaastgaäp es uttorik ;iTäälutta  mavatk naänykma aäls  alluniSsyt lltysuY;keaka vimulla  valt
Haa! Sa peto verta janoova, Tunnetko sa tunnon tuskia? KAIFAS (katsoo hämmästyneenä ympärillensä ja huomaa Pilatuksen): Pilatus! Kurja ihmispelkuri, Sinun on syysi murhatekoni.
PILATUS:
,
KAIFAS:
Minunko syyni, konna katala? Sinähän yllyttäen kaikkia Kansasi nostit raivoon veriseen, Mi vaati Natsareenon uhrikseen.
PILATUS:
el pusothaurli ooJknol,nl ei 'iekonskit mmu.a saS,arreH heJ iruu tSaa ovsshivaaiNaeä tutkstak rujan Kaifas papin.a!Pomalaa tuvesstsäi air aak j Pia,staiko soastjro uutnruppatnaSydäntä utilaMtastuissaitääj ,ääleimv ätykän äti iov nEäen, oi on koi vhnto'su E nat aän ppäivnystimennihiour tikseJutusesat Nresausen !uKnil meepKäräsivä muotosi  sisul totad maaksppatnajro ,iO!tenattkruulla uroiv retiätäsläJu aol pavttiorpinonm nisanutsiauK;aris käärkuita puössi iamemehJt ateaeuonJivks kat!naatoS halip taven lukiten.TurhS,niteliälmm eikn teitlaoniortvaektäKnooitos yttkovamis allian kaHduun!ar uutautaatsim nskouav ealum lanusnoaJevm aats aer nääinKuin vehistus! uak äkim  iumma sesmiilsSeulkvaks a ,oksyätirtsanjäa,Mauheaä kam aats aulavuttsaYlitse meren Rosiumttut avagloGhaatPaa?nikeannhlu,aukkkutjim  iaVasottani, tahanellioml   !k'Mi  ä tän  ouksenNou ja Jeesäläväni sshenee touoenisksau menllutneheeknE nilessa olloinaartielmies nktiänaiPtoer kinihnkpuauv äsnehenhäNnaam