Thèse pour la licence . L

Thèse pour la licence . L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le vendredi 9 février 1827, à deux heures, par Paul-François Genret, né à Corbeil (Seine-et-Oise).

-

Documents
12 pages

Description

(Imprimé chez Paul Renouard, rue Garencière, n°5. F. S.-G.). 1827. 12 p. ; in-4.
Les Documents issus des collections de la BnF ne peuvent faire l’objet que d’une utilisation privée, toute autre réutilisation des Documents doit faire l’objet d’une licence contractée avec la BnF.

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 01 janvier 1827
Nombre de lectures 1
Langue Latin
Signaler un abus

FACULTÉ DE DROIT DE PARIS.
>
—————— n JOQOC. H ■■ -
THÈSE POUR LA LICENCE.
1 ■ ——r
L'Acte public sur les matières ci-après sera soutenu le Vendredi 9 février
1 8 2 7 , à deux heures,
1,827, - à deux heures,
Par PAUL-FRANÇOIS GENRET, né à Corbeil (Seine-et-Oise).
t
Le Candidat répondra en outre aux questions qui lui seront faites sur les autres
- matières de F enseignement.
Président J~ DEMANTE, Professeur.
tyfragans
MM. BLONDEAU,
BERRIAT-SAINT-PRIX,
DEMIAU,
CAILLAU, Suppléant.
Professeurs.
A MON PERE ET A MA MERE,
La piété filiale vous l'offre -comme le gage assuré d'une amitié
sans bornes et d'un attachement éternel.
1 *«
iiIii m* ••
A M. ET MADAME MAGNIANT,
* -
Comme un faible témoignage de reconnaissance et de respect.
GENRET.
JIJS ROMANUM.
De Negotiis gestis.
C
&
в κы3
jf. lib. m, tit. r. — Cod. lib. Il tit. xix.
--
h
N EGO'l'lORUM gesLio est quasi-contractus ( nec obstant, 1. 8 in fine,
et j. 16 h. t.)
Observabimus locutionem istam , quasi-contractus } non usitatam
esse in textibus , sed hanc solummodo frcquentari obligationes qucC
quasi e contractu nascuntur; attamen nos simplicitatis et brevitatis
causa priori utemur.
Quasi-contractus est factum non turpe obligationem pariens absque
contractu.
Quasi-contractus negotiorum gestorum definiri potest: ille quo quis
a lterius ignorantis vel absentis negotia gerit.
Itaque si praesens ignoret gestionem , nibilominus nascitur nego-
tiorum gestio; si verò absens sciat sua negotia geri, et dum prohibere
possit, sileat, mandatum tacitum erit.
Origo autem istius quasi-contractus prsecipne fuit absentium utilitas,
ne scilicet eorum negotia desererentur ; cum enim ssepe homines nulli
de mandata negotiorum suorum adtninistratione vel cura, subita festi-
natione , coacti peregre proficiscuntur, maxime eorum utilitas flagita-
bat ex rerum suarum gestione obligationem nasci , ne indefensi rerum
possessionem aut venditionem, vel pignoris distractionem , vel poena;
committendae actionem paterentur : quod certe accideret, si is qui
se negotus alienis gerendis offeret, nullam babiturus esset actionem
de eo quod impendisset.
-4-
Quoniam antem hacc obligatio utilitate et æquitate non autem
.consensu nititur , indè sequitur eâ teneri posse etiam eos qui aliàs
obligari non valerent, quales sunt mente capti , furiosi , infantes etiam
in uteroexistentes; ob eamdem rationem, pupillus autminor sine tutoris
ant curatoris autoritate, itemcaptjvus, jacens hereditas, ex hac causa ,
tbligari rectè possunt; nulla queque differentiae sexûs ratio habetur.
Ex isto quasi-contractu duplex oritur actio , directa scilicet et
contraria." »
Directa, quae quodammodo in ipsa negoUoruni gestione inest,
datiir domino adversus nwtiorum gestorem ut adrninistrationis suæ
rationes reddat.
Contraria , quae ex posttactb oritur, gestori adversus dominum
competit repetendi causa id quod propter gestionem ipsi abest vel
i
abfuturuni est.
Ut detnr directa actio, sufficit riegotium gestum fuisse , utililer sive
non. Ut vero contraria competat, duo requirnntur, ut utiliter gestum
sit alterius negolium et cum animo obligandi atque consulendi.
Dupliciter autem alterius negotium geri posse v idetur, aut cùm ab
initio res nostra g&ritur, aut, dùm ah initio nostra non erat, nostra
posteà facta est per ratihabitionem.
Interdum tamen ex rerum circumstanciis non negotiorum quidem
gestorum , sed mandati actionem ratihabitio parit , et ideo non-
numquam dicilur ratihationem mandato cequiparari..
Prcecipuae gestoris obligationes sunthae: I
ı° Ilestituere tenctur quidquid ex gestione, imo quidquid ex rei gestæ
occasione accepit-aut percepit, quamvis illud domino non fuit verè
debitum.
I
2° Usuras pecuniae quam a se ipso exigere debuit, praestare cogitur;
Si vero pecurnam domini in suos usus convertent ysuras quidem
et turn maximas debet.
5° Praestat gestor culpam levem et interdùm dolum solummodoj
sed nobis , si fas est dicere, videtur nullo casu culpa levissimâ teneri,
casum antom fortuitum praestat cum culpa ejus accidit.