//img.uscri.be/pth/52dfab1c9ab9ea291ff0c512ac1a7ec241a91d6d
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

飲水詞集

De
52 pages
The Project Gutenberg EBook of Yin Shui Ci Ji, by Na Lan Xing DeThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Yin Shui Ci JiAuthor: Na Lan Xing DeRelease Date: April 27, 2008 [EBook #25194]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YIN SHUI CI JI ***Produced by Shiao Shu Yuan飲 水 詞 集夢 江 南昏 鴉 盡 , 小 立 恨 因 誰 ? 急 雪 乍 翻 香 閣 絮 , 輕 風 吹 到 膽 瓶 梅 , 心 字 已 成 灰 。菩 薩 蠻蕭 蕭 幾 葉 風 兼 雨 , 離 人 偏 識 長 更 苦 。 欹 枕 數 秋 天 , 蟾 蜍 下 早 弦 。 夜 寒 驚 被 薄 , 淚 與 燈 花 落 。 無 處 不 傷 心 , 輕 塵 在 玉 琴 。菩 薩 蠻催 花 未 歇 花 奴 鼓 , 酒 醒 已 見 殘 紅 舞 。 不 忍 覆 餘 觴 , 臨 風 淚 數 行 。 粉 香 看 又 別 , 空 剩 當 時 月 。 月 也 異 當 時 , 淒 清 照 鬢 絲 。菩 薩 蠻春 雲 吹 散 湘 簾 雨 , 絮 黏 蝴 蝶 飛 還 住 。 人 在 玉 樓 中 , 樓 高 四 面 風 。 柳 煙 絲 一 把 , 暝 色 籠 鴛 瓦 。 休 近 小 闌 幹 , 夕 陽 無 限 山 。菩 薩 蠻隔 花 才 歇 簾 纖 雨 , 一 聲 彈 指 渾 無 語 。 梁 燕 自 雙 歸 , 長 條 脈 脈 垂 。 小 屏 山 色 遠 , 妝 薄 鉛 華 淺 。 獨 自 立 瑤 階 , 透 寒 金 縷 鞋 。菩 薩 蠻晶 簾 一 片 傷 心 白 , 雲 鬟 香 霧 成 遙 隔 。 無 語 問 添 衣 , 桐 陰 月 已 西 。 西 風 鳴 絡 緯 , 不 許 愁 人 睡 。 只 是 去 年 秋 , 如 何 淚 欲 流 。臨 江 仙點 滴 芭 蕉 心 欲 碎 , 聲 聲 催 憶 當 初 。 欲 眠 還 展 舊 時 書 。 鴛 鴦 小 字 , 猶 記 手 生 疏 。 倦 眼 乍 低 緗 帙 亂 , 重 看 一 半 模 糊 。 幽 窗 冷 雨一 燈 孤 。 料 應 情 盡 , 還 道 有 情 無 ?臨 江 仙昨 夜 箇 人 曾 有 約 , 嚴 城 玉 漏 三 更 。 一 新 月 幾 疏 星 。 夜 闌 猶 未 寢 , 人 靜 鼠 窺 燈 。 原 是 瞿 唐 風 間 阻 , 錯 教 人 恨 無 情 。 小 闌 幹 外寂 無 聲 。 幾 回 腸 斷 處 , 風 動 攎 花 鈴 。虞 美 人春 情 只 到 梨 花 薄 , 片 片 催 零 落 。 夕 陽 何 事 近 黃 昏 , 不 道 人 間 猶 有 未 招 魂 。 銀 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project Gutenberg EBook of Yin Shui Ci Ji, by Na Lan Xing De
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Yin Shui Ci Ji
Author: Na Lan Xing De
Release Date: April 27, 2008 [EBook #25194]
Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YIN SHUI CI JI ***  
Produced by Shiao Shu Yuan
飲水詞集
夢江南
?
菩薩蠻
蟾蜍下早弦。  
菩薩蠻
臨風淚數行。  
菩薩蠻
樓高四面風。  
菩薩蠻
長條脈脈垂。  
菩薩蠻
桐陰月已西。  西
臨江仙
 情無?
臨江仙
 花鈴。
虞美人
 
虞美人
 
虞美人
 
滿 
鬢雲松令
 掩銀屏,垂翠
青衫濕 悼亡
淚,早雁初鶯。  
沁園春 ( 銜恨願為天上 也,覺後感賦 )
 端詳。  便 欲結綢
於中好 七月初四夜風雨,其明日是亡婦生辰
滿 
南鄉子 為亡婦題照
 
金縷曲 亡婦忌 有感
 竟抛棄。   待結
蝶戀花
 子依然,軟踏簾 棲蝶。
蝶戀花
 西新寒雨。
山花子
說,數歸鴉。  綿
清平樂
蛩悲咽。  
清平樂
低香近。  便
如夢令
滿 從此簟紋燈影。
如夢令
相思幾許。秋雨,秋雨, 一半因風吹去。  
如夢令
 珊枕淚痕紅泫。
采桑子
眠不眠。  
采桑子
又一宵。  
采桑子
燕子家。  
采桑子
伴懊儂。  
采桑子
滿總淚零。  
采桑子
隔玉簫。  竿
采桑子
上柳條。  調
采桑子
是鳳翹。  
采桑子
西歸不歸?  
采桑子
宿