Onderneming Europa

-

Documents
24 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1680-0575� � � � � �� � � � � � � � � � �Het ondernemingenbeleid: nieuws en achtergrondenEen uitgave van het directoraat-generaal Ondernemingen van de Europese Commissie16juli–september 2004ONDERNEMINGSBELEIDInterview met Erkki Liikanen HET MKBNieuwe mijlpaal voor het HandvestNIEUWE ECONOMIENormen voor dienstverleningINDUSTRIEBetere geneesmiddelen voor kinderenWERELDMARKTHet veranderende gezicht van ChinaOp weg naar een waterstofeconomie PAGINA’S 7 TOT 9EuropeseCommissiejuli-september 2004 EDITORIAAL DUURZAME ONTWIKKELINGjuli–september 2004Structurele verandering Milieuvriendelijker auto-ONDERNEMINGSBELEIDaanmoedigen 3 banden in de toekomst 16Interview met Erkki Liikanen HET MKBNieuwe mijlpaal voor het HandvestONDERNEMINGSBELEID WERELDMARKTNIEUWE ECONOMIENormen voor dienstverleningInterview met Erkki Liikanen 4 Het veranderende gezicht INDUSTRIEBetere geneesmiddelen voor kinderen van China 18WERELDMARKTHet veranderende gezicht van ChinaMET HET OOG OP DE TOEKOMST De volgende uitbreiding Op weg naar een voorbereiden 20waterstofeconomie 7Op weg naar een TER INFORMATIEwaterstofeconomieEuropese PAGINA’S 7 TOT 9HET MKB Commissie Het MKB trainen en Nieuwe mijlpaal voor het begeleiden 22Europees handvest voor Begeleid door Carl Peter Duurzame ontwikkeling kleine bedrijven 10 Forster van GM bestuurde van de Europese commissaris Ján Figel de lederindustrie 22NIEUWE ECONOMIE brandstofcelauto Hydrogen3 Innovatie Relay Centra

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 0
Langue Nederlandse
Signaler un problème
16 juli–september 2004
ONDERNEMINGSBELEID Interview met Erkki Liikanen
HET MKB Nieuwe mijlpaal voor het Handvest
NIEUWE ECONOMIE Normen voor dienstverlening
INDUSTRIE Betere geneesmiddelen voor kinderen
WERELDMARKT Het veranderende gezicht van China
Europese Commissie
ISSN 1680-0575
Het ondernemingenbeleid: nieuws en achtergronden Een uitgave van het directoraat-generaal Ondernemingen van de Europese Commissie
Op weg naar een waterstofeconomie
PAGINA’S 7 TOT 9
EDITORIAAL Structurele verandering aanmoedigen 3 ONDERNEMINGSBELEID Interview met Erkki Liikanen 4 MET HET OOG OP DE TOEKOMST Op weg naar een waterstofeconomie 7 HET MKB Nieuwe mijlpaal voor het Europees handvest voor kleine bedrijven 10 NIEUWE ECONOMIE Een platform voor normen voor dienstverlening 12 INDUSTRIE Betere geneesmiddelen voor kinderen waarborgen 14
Publicatie Onderneming Europais een gratis driemaandelijkse nieuwsbrief in de elf talen van de Gemeenschap, die wordt uitgegeven door het directoraat-generaal Ondernemingen van de Europese Commissie. Eenheid Informatie en communicatie Directoraat-generaal Ondernemingen Europese Commissie Tel. (32-2) 29-66549 Fax (32-2) 29-91926 E-mail: enterprise-europe@cec.eu.int
juli-september 2004
juli–september 2004
ONDERNEMINGSBELEID Interview met Erkki Liikanen HET MKB Nieuwe mijlpaal voor het Handvest NIEUWE ECONOMIE Normen voor dienstverlening INDUSTRIE Betere geneesmiddelen voor kinderen WERELDMARKT Het veranderende gezicht van China Op weg naar een waterstofeconomie Europese PAGINA’S 7 TOT 9 Commissie Begeleid door Carl Peter Forster van GM bestuurde commissaris Ján Figel de brandstofcelauto Hydrogen3 tijdens de Brusselse etappe van de onlangs gereden 10.000 km lange marathon, die een idee gaf van de mogelijkheden die de waterstofeconomie biedt (pagina 7).
DUURZAME ONTWIKKELING Milieuvriendelijker auto-banden in de toekomst 16  WERELDMARKT Het veranderende gezicht van China 18 De volgende uitbreiding voorbereiden 20 TER INFORMATIE Het MKB trainen en begeleiden 22 Duurzame ontwikkeling van de Europese lederindustrie 22 Innovatie Relay Centra in een hogere versnelling 23
Redactionele inlichtingen Onderneming Europawil aantonen hoe het bevorderen van ondernemingen, vernieuwing en ondernemerschap kan bijdragen tot een economisch groeiend Europa, met meer en betere banen en een grotere sociale samenhang. Een elektronische versie van Onderneming Europa is te lezen op de Europasite van de Commissie europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-europe Hier kunt u regelmatig de nieuwste informatie vinden over onderwerpen die van belang zijn voor lezers van Onderneming Europa. Een schat aan andere informatie over en van de Europese Commissie is on line beschikbaar op: europa.eu.int/comm/enterprise Hoofdredacteur: Hugh Barton-Smith E-mail: enterprise-europe@cec.eu.int
Abonnementen: Europese Commissie Onderneming Europa De fotdo sd ovoorT deze editie werden (BS-C10145-91 /B1ru6s1) gelever or hierry Monasse, Alain sel 29 DDoerneeyv,m aPeakuelr , KRaonb, eIrtS toGchkePrmoe, ntP, hVoatsossil. Fax (32-2)-91926 com, Jose Irun, DaimlerChrysler AG en  Europese Gemeenschappen, 2004 de Europese Commissie. Overname is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Illustraties door Edouard Aronson. Catalogusnummer: NB-BH-04-016-NL-C
On2dernemingEUROPANr. 16 | juli–september 2004