Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

-

Finnish
27 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin http://www.curia.eu.int Gil Carlos Rodríguez Iglesias Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentti o E o ü b m ■c r: (Λ 0) ■Se χ: ω c ra Sisältö Mikä on Euroopan yhteisö? 2 Yhteinen eurooppalainen tuomioistuin 4 Kokoonpano ja organisaatio 6 Tuomiovalta 9 Oikeudenkäyntimenettely 14 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja Euroopan unionin kansalainen . . 19 Tulevaisuudennäkymät 2Yhteisöjen tuomioistuimen rakennukset Mikä Oll Jäsenet Viisitoista demokraattista valtiota — 365 Euroopan y h te i söi miljoonaa kansalaista — poliittisen tah­don mukaisesti vapaaehtoisesti yhdenty­, neinä vastatakseen yhdessä aikamme suuriin haasteisiin Tavoitteet ! Euroopan yhtenäisyyden edistäminen t Kansalaisten elinehtojen ja työolojen parantaminen Taloudellisen kehityksen, tasapainoisen kaupan ja vapaan kilpailun edistäminen . t S Alueiden välisten taloudellisten erojen kaventaminen Kehitysmaiden auttaminen Rauhan ja vapauden turvaaminen Keinot Ì ' -V EY:n 15 jäsenvaltiossa yhdenmukaisesti sovellettava yhteisön lainsäädäntö EY:n omin varoin rahoittama talousarvio EY:n toimielinten hallinnollinen ja tekni­nen henkilökunta elimenä kokoaa yhteen ammattiyhdis­Toimielimet Euroopan yhteisöjen toimielimet tysten edustajat sekä sosiaalisten ryhmit­tymien ja elinkeinoelämän edustajat Euroopan parlamentti, joka valitaan Ο·50β9Οβ0ΟΟΟΟΟΟβΟ0ΟΟΟΟΟ0Ο yhteisön lainsäädännön valmisteluun.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 24
Langue Finnish
Poids de l'ouvrage 4 Mo
Signaler un problème