Europeiska rådets gemensamma strategi avseende Ukraina
36 pages
Norwegian

Europeiska rådets gemensamma strategi avseende Ukraina

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
36 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

sv EUROPEISKA RÅDET GENERALSEKRETARIATET GD F Europeiska rådets gemensamma strategi avseende Ukraina G emensamma U ι S Ρ Eyropenska rådet Helsingfors den 11 december 1999 Europeiska rådets gemensamma strategi avseende Ukraina Europeiska rådet, Helsingfors den 11 december 1999 Not Den text som har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT L331, 23.12.1999, s. 1) är den enda giltiga versionen. För ytterligare information kontakta Information Policy, Transparency and Public Relations Division på följande adress: Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd Rue de la Loi 175 B-1048 Bryssel Fax (32) (0)2 285 53 32 Ε-postpublic. info@consilium. eu. int Internet http://ue.eu.int En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2000 ISBN 92-824-1826-X © Europeiska gemenskaperna, 2000 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium Innehållsförteckning DELI 7 Europeiska unionens vision för partnerskapet med Ukraina 7 DEL II 11 Huvudsakliga målInstrument och medel8 DELIN 2Särskilda initiativ1 DEL IV9 Europeiska rådets förklaring om den gemensamma strategin avseende Ukraina 3EUROPEISKA RÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 13.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 26
EAN13 928241826
Langue Norwegian

Exrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents