Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
136 pages
Norwegian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
136 pages
Norwegian

Description

Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De europæiske Fællesskaber JANUAR 1988 Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber JANUAR 1988 Denne publikation udgives også på følgende sprog: ES ISBN 92-825-8025-3 DE ISBN 92-825-8022-9 GR ISBN 92-825-8023-7 EN ISBN 92-825-8024-5 FR ISBN 92-825-8017-2 IT ISBN 92-825-8026-1 NL ISBN 92-825-8027-X PT ISBN 92-825-8028-8 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil kunne ændres Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1988 ISBN 92-825-8021-0 Katalognummer: CB-50-87-687-DA-C Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 8
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Fortegnelse over
tjenestegrenene
ved Kommissionen for
De europæiske Fællesskaber
JANUAR 1988 Fortegnelse over
tjenestegrenene
ved Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber
JANUAR 1988 Denne publikation udgives også på følgende sprog:
ES ISBN 92-825-8025-3
DE ISBN 92-825-8022-9
GR ISBN 92-825-8023-7
EN ISBN 92-825-8024-5
FR ISBN 92-825-8017-2
IT ISBN 92-825-8026-1
NL ISBN 92-825-8027-X
PT ISBN 92-825-8028-8
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil
kunne ændres
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1988
ISBN 92-825-8021-0
Katalognummer: CB-50-87-687-DA-C
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Luxembourg Ind holdsfor tegnelse
Kommissionen 5
Kommissionsmedlemmernes forretningsområder 7
Kommissionens Generalsekretariat 9
Den Juridiske Tjeneste 11
Talsmandens Tjeneste3
Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer5
Det Statistiske Kontor7
Generaldirektorater
GD f — Forbindelser med Tredjelande9
GDII — Økonomiske og Finansielle Spørgsmål 2
GD III — Det Indre Marked og Industrien
— Task Force: Små og Mellemstore Virksomheder 30
GDIV - Konkurrence 31
GD V — Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Uddannelse5
GDVI - Landbrug
GDVII - Transport 43
GDVIII - Udvikling
GD IX — Personale og Administration9
GD X — Information, Kommunikation og Kultur 55
GDXI — Miljø, Forbrugerbeskyttelse og Nuklear Sikkerhed7
GD XII — Videnskab, Forskning og Udvikling
— Det Fælles Forskningscenter 6
GD XIII — Telekommunikation, Informationsindustri og Innovation
GDXrV - Fiskeri 71
GDXV — Penge-og Finansieringsinstitutter samt Selskabsret 73
GDXVI - Regionalpolitik5 GD XVII - Energi 77
GD XVIII - Lån og Investering9
GDXrX - Budgetter 81
GDXX - Finanskontrol3
GDXXI — Toldunionen og Indirekte Beskatning5
GD XXII — Samordning af Strukturelle Instrumenter 8
Euratoms Forsyningsagentur
Sikkerhedskontoret 9
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 93
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — Dublin
Dete Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) — Berlin 97
Bilag9
Alfabetisk navneregister 11Kommissionen
Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Tlf.: 235 11 11
Telex 21877 COMEU Β Wetstraat 200, 1049 Brussel
Formand Jacques DELORS
Kabinetschef Pascal LAMY
Assisterende kabinetschef Günter BURGHARDT(')
Konsulent Michel JACQUOT
Jean­Charles LEYGUES t
Næstformand Lorenzo NATALI
Kabinetschef Paolo PENSA
Assisterende kabinetschef Isabella VENTURA
Næstformand Karl­Heinz NARJES
Kabinetschef Johannes DOHMES
Assisterende kabinetschef Horst REICHENBACH
Næstformand Frans ANDRIESSEN
Kabinetschef Johannes P. WUNMAALEN
Assisterende kabinetschef Robert VAN DER MEULEN
Næstformand Lord Francis Arthur COCKFIELD
Kabinetschef Adrian FORTESCUE
Assisterende kabinetschef Sebastian BIRCH
Næstformand Henning CHRISTOPHERSEN
Kabinetschef Bjarne BLADBJERG
Assisterende kabinetschef Lars KOLTE
Næstformand Manuel MARIN
Kabinetschef Santiago GÓMEZ­REINO LECOQ
Assisterende kabinetschef Carlos MUÑOZ BFTF.MPS
Kommissionsmedlem Claude CHEYSSON
Kabinetschef Daniel BERNARD
Assisterende kabinetschef Jean­Louis GIRAUDY
Kommissionsmedlem Grigoris VARFIS
Kabinetschef Achilleas MITSOS
Assisterende kabinetschef Marios CAMHIS
(') Arbejdsområdet varetages sideløbende med stillingen som direktør i Generalsekretariatet. Kommissionsmedlem Willy DE CLERCQ
Kabinetschef Alexander SCHAUB
Assisterende kabinetschef Josef KORTLEVEN
Kommissionsmedlem Nicolas MOSAR
Kabinetschef Fernand THURMES
Assisterende kabinetschef Camille BECKER
Kommissionsmedlem Stanley CLINTON DAVIS
Kabinetschef Graham MEADOWS
Assisterende kabinetschef Anthony BRENTON
Kommissionsmedlem Carlo RIPA DI MEANA
Kabinetschef Gerardo MOMBELLI
Assisterende kabinetschef Enrica VARESE
Kommissionsmedlem Peter SUTHERLAND
Kabinetschef Richard O'TOOLE
Assisterende kabinetschef Colm LARKIN
Kommissionsmedlem Antonio José Baptista CARDOSO E CUNHA
Kabinetschef Eurico Luis CABRAL DA FONSECA
Assisterende kabinetschef Pedro Miguel de SAMPAIO NUNES
Kommissionsmedlem Abel MATUTES
Kabinetschef Juan PRAT
Assisterende kabinetschef Damián HERNÁNDEZ
Kommissionsmedlem Peter SCHMIDHUBER
Kabinetschef Thomas HERTZ
Assisterende kabinetschef Jürgen SCHÜLER Kommissionsmedlemmernes forretningsområder
Jacques DELORS Generalsekretariatet Formand
Den Juridiske Tjeneste
Monetære Spørgsmål
Talsmandens Tjeneste
Den Fællese for
Tolkning og Konferencer
Sikkerhedskontoret
Lorenzo NATALI Samarbejde og udvikling Næstformand
Karl-Heinz NARJES Industri Næstformand
Informationsteknologi
Forskning og Videnskab
Det Fælles Forskningscenter
Frans ANDRIESSEN Landbrug Næstformand
Forstvæsen
Det Indre Marked Næstformand Lord Francis Arthur COCKFIELD
Tjenesten for Toldunionen
Skattespørgsmål
Penge- og Finansieringsinstitutter
Næstformand Henning CHRISTOPHERSEN Budget
Finanskontrol
Personale og Administration
Næstformand Manuel MARÍN Sociale Anliggender og
Beskæftigelse
Uddannelse
Middelhavspolitikken Kommissionsmedlem Claude CHEYSSON
Nord-Syd-Forbindelserne
Kommissionsmedlem Grigoris VARFIS Samordning af
Strukturelle Instrumenter
Forbrugerbeskyttelse
Kommissionsmedlem Willy DE CLERCQ Forbindelser med Tredjelande
og Handelspolitik Kommissionsmedlem Nicolas MOSAR Energi
Euratoms Forsyningsagentur
Publikationskontoret
Kommissionsmedlem Stanley CLINTON DAVIS Miljø
Nuklear Sikkerhed
Transport
Kommissionsmedlem Carlo RIPA DI MEANA Institutionelle Spørgsmål
Spørgsmål i Forbindelse med
Borgernes Europa
Informations- og
Kommunikationspolitik
Kulturelle Anliggender
Turisme
Kommissionsmedlem Peter SUTHERLAND Forbindelser med Europa-
Parlamentet
Konkurrence
Fiskeri Kommissionsmedlem Antonio José Baptista
CARDOSO E CUNHA
Kommissionsmedlem Abel MATUTES Lån, Investering og Finansteknik
Politik for Små og
Mellemstore Virksomheder
Kommissionsmedlem Peter SCHMIDHUBER Økonomiske Spørgsmål
Regionalpolitik
Det Statistiske Kontor