Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (maj 1988)
136 pages
Norwegian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (maj 1988)

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
136 pages
Norwegian

Description

Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De europæiske Fællesskaber Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber MAJ 1988 Denne publikation udgives også på følgende sprog: ES ISBN 92-825-8328-7 ISBN 92-825-8330-9 DE ISBN 92-825-8331-7 GR EN ISBN 92-825-8332-5 FR ISBN 92-825-8333-3 92-825-8334-1 IT ISBN NL ISBN 92-825-8335-X PT ISBN 92-825-8336-8 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil kunne ændres Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1988 ISBN 92-825-8329-5 Katalognummer: CB-52-88-720-DA-C Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed ¡π Luxembourg Indholdsfortegnelse Kommissionen 5 Kommissionsmedlemmernes forretningsområder 7 Kommissionens Generalsekretariat 9 Den Juridiske Tjeneste 11 Talsmandens Tjeneste3 Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer5 Det Statistiske Kontor7 Generaldirektorater GDI — Forbindelser med Tredjelande 19 GDII — Økonomiske og Finansielle Spørgsmål 2GD III — Det Indre Marked og Industrien— Task Force: Små og Mellemstore Virksomheder 30 GDIV - Konkurrence 31 GDV — Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Uddannelse5 GDVI - LandbrugGDVII - Transport 43 GDVIII - UdviklingGD IX — Personale og Administration9 GD X — Information.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 15
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Fortegnelse over
tjenestegrenene
ved Kommissionen for
De europæiske Fællesskaber Fortegnelse over
tjenestegrenene
ved Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber
MAJ 1988 Denne publikation udgives også på følgende sprog:
ES ISBN 92-825-8328-7
ISBN 92-825-8330-9 DE
ISBN 92-825-8331-7 GR
EN ISBN 92-825-8332-5
FR ISBN 92-825-8333-3
92-825-8334-1 IT ISBN
NL ISBN 92-825-8335-X
PT ISBN 92-825-8336-8
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil
kunne ændres
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1988
ISBN 92-825-8329-5
Katalognummer: CB-52-88-720-DA-C
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed ¡π Luxembourg Indholdsfortegnelse
Kommissionen 5
Kommissionsmedlemmernes forretningsområder 7
Kommissionens Generalsekretariat 9
Den Juridiske Tjeneste 11
Talsmandens Tjeneste3
Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer5
Det Statistiske Kontor7
Generaldirektorater
GDI — Forbindelser med Tredjelande 19
GDII — Økonomiske og Finansielle Spørgsmål 2
GD III — Det Indre Marked og Industrien
— Task Force: Små og Mellemstore Virksomheder 30
GDIV - Konkurrence 31
GDV — Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Uddannelse5
GDVI - Landbrug
GDVII - Transport 43
GDVIII - Udvikling
GD IX — Personale og Administration9
GD X — Information. Kommunikation og Kultur 55
GD XI — Miljø, Forbrugerbeskyttelse og Nuklear Sikkerhed7
GD XII — Videnskab, Forskning og Udvikling
— Det Fælles Forskningscenter 63
GD XIII — Telekommunikation, Informationsindustri og Innovation
GDXrV - Fiskeri 71
GDXV — Penge-og Finansieringsinstitutter samt Selskabsret 7
GDXVI - Regionalpolitik5
GDXVII - Energi7
3 GD XVIII - Lån og Investering 79
GD XIX - Budgetter 81
GDXX - Finanskontrol3
GD XXI — Toldunionen og Indirekte Beskatning5
GDXXII — Samordning af Strukturelle Instrumenter 87
Euratoms Forsyningsagentur
Sikkerhedskontoret 9
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 9
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — Dublin5
Dete Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) — Berlin 9
Bilag9
Alfabetisk navneregister 11Kommissionen
Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Tlf.: 235 11 11
Wetstraat 200, 1049 Brussel Telex 21877 COMEU Β
Formand Jacques DELORS
Kabinetschef Pascal LAMY
Assisterende kabinetschef Günter BURGHARDT(')
Konsulent Michel JACQUOT t Jean­Charles LEYGUES
Næstformand Lorenzo NATALI
Paolo PENSA Kabinetschef
Isabella VENTURA Assisterende kabinetschef
Næstformand Karl­Heinz NARJES
Kabinetschef Johannes DOHMES
Assisterende kabinetschef Horst REICHENBACH
Næstformand Frans ANDRI ESSEN
Kabinetschef Johannes P. WIJNMAALEN
Assisterende kabinetschef Sipke BROUWER
Næstformand Lord Francis Arthur COCKFIELD
Kabinetschef Adrian FORTESCUE
Assisterende kabinetschef Sebastian BIRCH
Næstformand Henning CHRISTOPHERSEN
Kabinetschef Bjarne BLADBJERG
Assisterende kabinetschef Lars KOLTE
Næstformand Manuel MARIN
Kabinetschef Santiago GÓMEZ­REINO LECOQ
Assisterende kabinetschef Carlos MUÑOZ BETEMPS
Kommissionsmedlem Claude CHEYSSON
Kabinetschef Daniel BERNARD
Assisterende kabinetschef Jean­Louis GIRAUDY
Kommissionsmedlem Grigoris VARFIS
Kabinetschef
Assisterende kabinetschef Marios CAMHIS
( ) Arbejdsområdet varetages sideløbende med stillingen som direktør i Generalsekretariatet. Willy DE CLERCQ Kommissionsmedlem
Kabinetschef Alexander SCHAUB
Assisterende kabinetschef Josef KORTLEVEN
Kommissionsmedlem Nicolas MOSAR
Kabinetschef Fernand THURMES
Camille BECKER Assisterende kabinetschef
Kommissionsmedlem Stanley CLINTON DAVIS
Kabinetschef Graham MEADOWS
Assisterende kabinetschef Anthony BRENTON
Kommissionsmedlem Carlo RIPA DI MEANA
Kabinetschef Gerardo MOMBELLI
Assisterende kabinetschef Enrica VARESE
Kommissionsmedlem Peter SUTHERLAND
Kabinetschef Richard OTOOLE
Assisterende kabinetschef Colm LARKIN
Kommissionsmedlem Antonio José Baptista CARDOSO E CUNHA
Kabinetschef Eurico Luis CABRAL DA FONSECA
Assisterende kabinetschef Pedro Miguel de SAMPAIO NUNES
Kommissionsmedlem Abel MATUTES
Kabinetschef Juan PRAT
Assisterende kabinetschef Damián HERNANDEZ
Kommissionsmedlem Peter SCHM1DHUBER
Kabinetschef Thomas HERTZ
Assisterende kabinetschef Jürgen SCHÜLER Kommissionsmedlemmernes forretningsområder
Formand Jacques DELORS Generalsekretariatet
Den Juridiske Tjeneste
Monetære Spørgsmål
Talsmandens Tjeneste
Den Fællese for
Tolkning og Konferencer
Sikkerhedskontoret
Samarbejde og Udvikling Næstformand Lorenzo NATALI
Næstformand Karl-Heinz NARJES Industri
Informationsteknologi
Forskning og Videnskab
Det Fælles Forskningscenter
Landbrug Næstformand Frans ANDRIESSEN
Forstvæsen
Næstformand Lord Francis Arthur COCKFIELD Det Indre Marked
Tjenesten for Toldunionen
Skattespørgsmål
Penge- og Finansieringsinstitutter
Henning CHRISTOPHERSEN Budget Næstformand
Finanskontrol
Personale og Administration
Næstformand Manuel MARIN Sociale Anliggender og
Beskæftigelse
Uddannelse
Kommissionsmedlem Claude CHEYSSON Middelhavspolitikken
Nord-Syd-Forbindelserne
Kommissionsmedlem Grigoris VARFIS Samordning af
Strukturelle Instrumenter
Forbrugerbeskyttelse
Forbindelser med Tredjelande Kommissionsmedlem Willy DE CLERCQ
og Handelspolitik Energi Kommissionsmedlem Nicolas MOSAR
Euratoms Forsyningsagentur
Publikationskontoret
Kommissionsmedlem Stanley CLINTON DAVIS Miljø
Nuklear Sikkerhed
Transport
Institutionelle Spørgsmål Kommissionsmedlem Carlo RIPA DI MEANA
Spørgsmål i Forbindelse med
Borgernes Europa
Informations- og
Kommunikationspolitik
Kulturelle Anliggender
Turisme
Kommissionsmedlem Peter SUTHERLAND Forbindelser med Europa-
Parlamentet
Konkurrence
Kommissionsmedlem Antonio José Baptista Fiskeri
CARDOSO E CUNHA
Kommissionsmedlem Abel MATUTES Lån, Investering og Finansteknik
Politik for Små og
Mellemstore Virksomheder
Kommissionsmedlem Peter SCHMIDHUBER Økonomiske Spørgsmål
Regionalpolitik
Det Statistiske Kontor