Intern Afgørelse truffet af Samarbejdsrådet EØF-Marokko
16 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Intern Afgørelse truffet af Samarbejdsrådet EØF-Marokko

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
16 pages
Danish

Description

INTERN AFGØRELSE TRUFFET AF SAMARBEJDSRÅDET EØF - MAROKKO INTERN AFGØRELSE TRUFFET AF SAMARBEJDSRÅDET EØF-MAROKKO Artikel 1 Formandskabet for Samarbejdsrådet varetages på skift således: - fra den 1. april til den JO. september af et medlem af Marokkos regering, - fra den 1. oktober til den 31. marts af et medlem af Rådet for De europæiske Fællesskaber. Artikel 2 Efter at have opnået begge parters godkendelse, fastsætter for­manden for Samarbejdsrådet datoen og stedet for Samarbejdsrådets nodesamlinger. Artikel 3 1. Medlemmerne af Samarbejdsrådet kan ledsages af tjenestemænd, som skal bistå dem. Før hvert møde tilsendes der formanden en oversigt over den forventede sammensætning af hver delegation. 2. En repræsentant for Den europæiske Investeringsbank deltager i Samarbejdsrådets møder, når der på dagsordenen er spørgsmål, som falder under de områder, som vedrører Investeringsbanken. - 2 -Artikel 4 Når medlemmerne af Samarbejdsrådet giver møde ved stedfortræ­dere, udøver disse de samme rettigheder som medlemmerne. Artikel 5 Medmindre andet bestemmes, er Samarbejdsrådets møder ikke of­fentlige. Deltagerne skal fremvise adgangskort til Samarbejdsrådets mødesamlinger. Artikel 6 Samarbejdsrådets drøftelser af en sag kan uden for mødesamlin-gerne finde sted ved skriftlig procedure, når begge parter er enige derom.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 19
Langue Danish

Exrait

INTERN AFGØRELSE
TRUFFET AF SAMARBEJDSRÅDET EØF - MAROKKO