36 pages
Finnish

Komission ohjelma vuodeksi 1997 KOM(96) 507 lopull. ja SEK(96) 1819 lopull.Puheenjohtaja Jacques Santerin esitys Euroopan parlamentissa (Strasbourgissa 22. päivänä lokakuuta 1996)Euroopan parlamentin päätöslauselma ohjelmasta vuodeksi 1997

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Täydennysosa 1/97 Komission ohjelma vuodeksi 1997 Puheenjohtaja Jacques Santerin esitys Euroopan parlamentissa Strasbourgissa 22. päivänä lokakuuta 1996 Euroopan parlamentin päätöslauselma ohjelmasta vuodeksi 1997 Euroopan unionin tiedote Täydennysosa 1/97 Komission ohjelma vuodeksi 1997 (KOM(96) 507 lopull. ja SEK(96) 1819 lopull.) Puheenjohtaja Jacques Santerin esitys Euroopan parlamentissa Strasbourgissa 22. päivänä lokakuuta 1996 Euroopan parlamentin päätöslauselma ohjelmasta vuodeksi 1997 Euroopan komissio Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http ://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1997 ISBN 92-827-9060-6 © EHTY-EY-Euratom, Bryssel · Luxemburg, 1997 Tekstin jäljentäminen on sallittua muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähdetiedot mainitaan. Printed in Belgium Yleinen sisältö Komission työohjelma vuodeksi 1997 5 Puheenjohtaja Jacques Santerin esitys Euroopan parlamentissa komission työohjelmasta vuodeksi 1997 15 Euroopan parlamentin päätöslauselma: otteita komission työohjelmasta vuodeksi 1997 21 T. 1/97 Komission työohjelma vuodeksi 1997 T.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 10
Langue Finnish