36 pages
Norwegian

Kommissionens program för 1998 KOM(97) 517 och SEK(97) 1852Tillståndet i unionen

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Tillägg 1/98 Europeiska kommissionen Kommissionens program för 1998 Tillståndet i unionen Tal av kommissionens ordförande Jacques Santer inför Europaparlamentet Strasbourg den 22 oktober 1997 Europaparlamentets resolution om programmet 1998 Europeiska unionens bulletin Tillägg 1/98 Kommissionens program för 1998 (KOM(97) 517 och SEK(97) 1852) Tillståndet i unionen Tal av kommissionens ordförande Jacques Santer inför Europaparlamentet Strasbourg den 22 oktober 1997 Europaparlamentets resolution om programmet 1998 Europeiska kommissionen En stor mangd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1998 ISBN 92-828-2562-0 © Europeiska gemenskaperna, 1998 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium Innehåll Kommissionens arbetsprogram för 1998 S Tillståndet i unionen — Tal av kommissionens ordförande Jacques Santer inför Europaparlamentet 17 Europaparlamentets resolution: utdrag rörande kommissionens arbetsprogram för 1998 23 T. 1/98 Kommissionens arbetsprogram för 1998 T. 1/98 Innehållsförteckning Politiska prioriteringar 7 /. Sysselsättningen: samverkan2. Euron: slutspurt 8 3. Agenda 2000: reformer 9 3.1 Förstärka och anpassa unionens politik3.2 Att förbereda de nya medlemsstaternas integrering 11 3.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 1 Mo