Reglement van orde van de Samenwerkingsraad EEG-Marokko
16 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Reglement van orde van de Samenwerkingsraad EEG-Marokko

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
16 pages
Nederlandse

Description

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE SAMENWERKINGSRAAD EEG - MAROKKO REGLEKENT VAN ORBE VAN SB SAltWWERKINGSRAAD EH} - MAROKKO Artikel 1 Het voorzitterschap van de Samenwerkingsraad wordt bij toerbeurt ι als volgt waargenomen : ,an 1 april tot en met 30 september door een lid van de Regering van Marokko, - van 1 oktober tot en met 31 maart door een lid van de Raad van de Europese Gemeenschappen. Artikel 2 De Voorzitter van de Samenwerkingsraad bepaalt met instemming van b.;ide partijen datum en plaats van de vergaderingen van de Samenwer­kingsraad. Artikel 3 1. De leden van de Samenwerkingsraad kunnen zich laten vergezellen door ambtenaren die hen bijstaan. Voor elke vergadering wordt de overwogen samenstelling van elke delegatie aan de Voorzitter mede­gedeeld. 2. Een vertegenwoordiger van de Europese Investeringabank wo<^nt de vergaderingen van de Samenwerkingsraad bij, wanneer op de agenda inderweroen voorkomen" die de Bank betreffen. ··«/· - 2 Artikel t Wanneer leden van de Samenwerkingsraad zich laten vertegenwoor­digen oefenen de vertegenwoordigers alle rechten uit van de leden. Artikel 5 Voor zover niet anders wordt besloten zijn de zittingen van de Samenwerkingsraad niet openbaar. Voor de toegang tot de vergaderingen van de Samenwerkingsraad is overlegging van een laisser-passer vereist.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Nederlandse

Exrait