De Europæiske Fællesskaber

De Europæiske Fællesskaber

-

Documents
68 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FINANSRAPPORT 1989 De Europæiske Fællesskaber Finansrapport 1989 FORORD Året 1989 markerer i flere henseender et vende­punkt i Fællesskabets finanser. Det er nemlig det første år, hvor de finansreformforanstaltninger, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Bruxelles i februar 1988, er blevet anvendt fuldt ud. I kraft af den tværinstitutionelle aftale fra 1988 mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen er disse beslutninger blevet udmøntet i en finansplan for perioden indtil udløbet af 1992; hovedelemen­terne i denne plan er en begrænsning af stigningen i landbrugsudgifterne, en real fordobling af udgif­terne til strukturpolitikken og fastlæggelse af lof­ter for de enkelte udgiftskategorier. Den tværinsti­tutionelle aftale skal desuden bidrage til en smidig budgetprocedure. Disse nye rammebetingelser gjorde det muligt for Europa-Parlamentets formand for første gang si­den 1984 at erklære budgettet for 1989 for vedta­get før regnskabsårets begyndelse. Hvad Fællesskabets finansielle midler angår, tråd­te i 1989 en fjerde indtægtskilde i kraft, hvis for­mål er at skabe balance på EF-budgettet; med den­ne nye indtægt, der er baseret på medlemsstater­nes BNI, er Fællesskabet fremover sikret de for­nødne midler til at varetage det ansvar, Traktaterne pålægger det, uden at det bliver nød­vendigt at gribe til sådan ekstraordinær finansie­ring, som ofte prægede regnskabsårene forud for 1989.

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 08 mai 2012
Nombre de lectures 57
Langue Danish
Signaler un problème