Statistisk Panorama over Europa

-

Documents
38 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

STATISTISK PANORAMA OVER EUROPA eurostat DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L-2920 Luxembourg —Tél. 43011 —Télex: Comeur Lu 3423 B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) —Tél. 235.11.11 STATISTISK PANORAMA OVER EUROPA Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1984 Katalognummer: CA-AB-84-005-DA-C Tekster i denne publikation må med kildeangivelse frit gengives i deres helhed eller i uddrag. Printed in the FR of Germany Meddelelse fra kommissionsmedlem Richard Burke Adgang til saglig information er en forudsætning for effektiv analyse og diskussion. De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor—Eurostat—spiller en betydnings­fuld institutionel rolle ved at tilvejebringe oplysninger, der indgår i Fællesskabets beslutningsproces. I kraft af de resultater, Eurostat har kunnet fremvise i den for­bindelse, råder det via sine publikationer og sin datatjeneste over materiale, der ikke blot fortjener at blive kendt i videre kredse, men også at blive benyttet af undervisere, forskere, forretningslivet og interessegrupper i hele Fællesskabet.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 51
Langue Norwegian
Signaler un problème