1988-2008 βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης

-

Documents
28 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ακροάσεων με εκπροσώπους της κοινωνίας εγγραφή στην ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη των δραστηριοτήτων αυτών, το Ευρωπαϊκό των πολιτών από τρίτες χώρες, μέσω της απο- θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων Μέσον για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα στολής αντιπροσωπειών ad hoc για επιτόπου δικαιωμάτων. Έχει λάβει σειρά συγκεκριμένων Δικαιώματα. Αυτό αποτελεί ένα οικονομικό πρωτοβουλιών όπως για την αποτροπή των και πολιτικό μέσον που συμβάλλει στην ανά-εκτίμηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσω του κοινοβουλευτικού βασανιστηρίων, την προστασία των μειονο- πτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και πολιτικού διαλόγου, στον οποίο συμμετέχουν τήτων, την πρόληψη των συγκρούσεων, την του κράτους δικαίου, το σεβασμό όλων των προ πάντων οι διακοινοβουλευτικές αντιπρο- προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιω-σωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά των δικαιωμάτων των παιδιών, την προστασία δών ελευθεριών σε τρίτες χώρες σ’ ολόκληρο τις τακτικές συναντήσεις του με βουλευτές των ακτιβιστών στον τομέα των ανθρωπίνων τον κόσμο και περιλαμβάνει μια ειδική εστίαση από χώρες-εταίρους οι αντιπροσωπείες του δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των ιθαγενών στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγουν συχνά λαών και των ανθρώπων με αναπηρίες.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 9
Langue Россию
Signaler un problème