1988-2008 il-premju Sakharov għal-libertà tal-ħsieb

-

Documents
28 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

jistgħu jwasslu għat-tmiem ta’ dawn kwistjonijiet marbuta mad-demokrazija, il-Parlament Ewropew jagħti kontribuzzjoni il-ftehimiet. Il-Parlament saħħaħ ir-rwol tiegħu il-politika esterna, il-governanza, l-integrazzjoni, oħra fit-tisħiħ tad-demokrazija f’pajjiżi terzi.billi beda jadotta riżoluzzjonijiet politiċi il-paċi u d-drittijiet tal-bniedem.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 29
Langue Romanian
Signaler un problème

jistgħu jwasslu għat-tmiem ta’ dawn kwistjonijiet marbuta mad-demokrazija, il-Parlament Ewropew jagħti kontribuzzjoni
il-ftehimiet. Il-Parlament saħħaħ ir-rwol tiegħu il-politika esterna, il-governanza, l-integrazzjoni, oħra fit-tisħiħ tad-demokrazija f’pajjiżi terzi.
billi beda jadotta riżoluzzjonijiet politiċi il-paċi u d-drittijiet tal-bniedem.
bħala parti mill-proċedura ta’ approvazzjoni, Il-Parlament Ewropew jagħti wkoll importanza
billi jorganizza seduti mar-rappreżentanti Il-Parlament Ewropew jissorvelja wkoll mill- kbira lill-avvanz tad-drittijiet ekonomiċi u
tas-soċjetà ċivili mill-pajjiżi mhux membri, viċin ix-xogħol tal-Kunsill għad-Drittijiet tal- soċjali taċ-ċittadin fl-Unjoni, tal-miżuri biex
billi jibgħat delegazzjonijiet skond il-bżonn Bniedem tal-Ġnus Magħquda, li kien imwaqqaf jiġġieled ir-razziżmu, l-intolleranza reliġjuża
sabiex jevalwa s-sitwazzjoni tad-drittijiet f’Ġunju 2006. Il-Parlament Ewropew kellu u l-ksenofobija u tat-trattament ta’ dawk li
tal-bniedem fuq il-post, kif ukoll permezz ta’ ir-rwol deċiżiv li jqiegħed kwistjonijiet relatati qegħdin ifittxu kenn politiku jew ħaddiema
djalogu politiku parlamentari, li primarjament mad-drittijiet tal-bniedem fuq l-aġenda migranti. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-
jinvolvi lid-delegazzjonijiet interparlamentari Ewropea. Dan jieħu inizjattivi speċifiċi f’diversi bniedem fl-UE hija ttrattata mill-Kumitat għal-
tal-PE. Matul il-laqgħat regolari tagħhom oqsma bħalma huma l-prevenzjoni tat-tortura, Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Jekk
mal-membri parlamentari mill-pajjiżi il-protezzjoni tal-minoranzi, il-prevenzjoni iċ-ċittadini tal-UE jikkunsidraw li d-drittijiet
msieħba, id-delegati tal-PE ta’ sikwit ikollhom tal-kunflitti, il-promozzjoni tad-drittijiet tan- fundamentali ġew miksura, jistgħu jieħdu
diskussjonijiet dwar każijiet individwali, li nisa u tat-tfal, il-protezzjoni tal-attivisti għad- l-kwistjoni quddiem l-Ombudsman Ewropew
f’ċertu okkażżjonijiet ipproduċew riżultati drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet ta’ persuni jew il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-
pożittivi. indiġeni, kif ukoll ta’ persuni b’diżabilitajiet. Parlament Ewropew. L-Ombudsman jittratta
l-ilmenti relatati ma’ attivitajiet tal-entitajiet
Il-forum prinċipali għal djalogu politiku bejn Il-Parlament Ewropew appoġġja attivament tal-UE, filwaqt li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet
il-PE u l-membri parlamentari mill-Afrika, il-kampanja għall-moratorju tan-Nazzjonijiet jittratta l-petizzjonijiet li jikkonċernaw il-ksur
mill-Karibew u l-pajjiżi tal-Paċifiku huwa Uniti dwar il-piena tal-mewt u l-Kungress Dinji minn naħa tal-Istati Membri, tal-obbligi li
l-Assemblea Parlamentari Konġunta PE-AKP. tal-parlamenti nazzjonali u internazzjonali dwar joħorġu mit-trattat. Mhux l-ewwel darba
L-Aarlamentari Ewro-Mediterranja l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt, l-istabbiliment li riżultat ta’ proċeduri ta’ ksur tat-trattat,
tipprovdi aktar opportunitajiet għal djalogu tat-Tribunal Internazzjonali għad-Delitti tal- l-Istati Membri jkunu meħtieġa jimmodifikaw
strutturat rigward kwistjonijiet dwar id-drittijiet Gwerra, l-istabbiliment taċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ il-leġiżlazzjoni tagħhom sabiex iġibuha
tal-bniedem u d-demokrazija fil-pajjiżi Ewropew dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija, konformi mal-liġi tal-Komunità.
tal-Mediterran. L-Assemblea Parlamentari li postu ttieħed mill-Aġenzija għad-Drittijiet
Amerikana Ewro-Latina, il-Eurolat, stabbilita Fundamentali, inawgurat fl-1 ta’ Marzu 2007,
f'Novembru 2006, hija forum parlamentari u l-kampanja tal-UE sabiex tiġi miġġielda
reġjonali l-aktar maħluq reċentement. Fost l-vjolenza kontra n-nisa. Bil-parteċipazzjoni fil-
it-tliet objettivi prinċipali tagħha, hemm missjonijiet ta’ osservazzjoni għall-elezzjonijiet,
6
Id-drittijiet tal-bniedem fil-Parlament Ewropew