A halászati tevékenység irányítása és a halászati erÅ‘forrásokkal való gazdálkodás az EU-ban

-

Documents
10 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ALZßAZALORRfAZS!ßHZERATIßTSOKEVVmKODfENANßYSSmATIßGßIR­FfNfYKqTßfALvßGSDfLKAßmSSß%5BßAßHßALfBZAß+HLAFLKARKAßßNKEßMMßfVSE+SßZRIDKKßLFTIAGmYHEfLESMABTENßßAEßFNEESMOZFEETZIßßTHßAfTAfVRPOßKAAETNßßO%TZOmSRßTßSVVASNLßLSAZB~AKYSOmNGLßKAARMRßAßfßMHßOSGIYMßAßmHTALffLSAZSAITKIDßAEßRY­RFEOORSRTfmSFATIGNLKNKßAmLAßMAVZLßS%T5VßTS+ZHIONKTTJYmONßSGAAIZRDfMLTKZOmDNJAUßNZKKAßv!mß+ZyßZAyZSVßI(AARLRfOSEZSAETLILßH0ßODLßIETLIßKIAEßHßSBOIßZATZOßSTqßTBmGKßOATfßNNNYK{SJSTßßRAEZEßm%K5YßTHGAOLTfTSßZEASTRIBßBTLEOVßmEKREHNLYMSfm!G5mGNSEfKßßYITRBfTNVYAqZTmfLSffNHKOEZßAßZAmßZKRyvZZyTSLSßmEGEIGßBVTI!ZZE(KSEINOßIBKETLN~LNßGmDSßßAKTqEVE~mLKßLEAGAYLAMROfANLTTV!

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 58
EAN13 928947212
Langue Thai
Signaler un problème
! HALfSZATI TEVmKENYSmG IRfNYqTfSA mS A HALfSZATI ER­FORRfSOKKAL VALv GAZDfLKODfS AZ %5 BAN