Človekove pravice v žarišču

-

Documents
28 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ČLOVEKOVE PRAVICE V ŽARIŠČUNAGRADA SAHAROVAZA SVOBODO MISLI210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_SL.indd 1 24.11.10 09:51210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_SL.indd 2 24.11.10 09:51PREDGOVORJERZY BUZEK | PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTANagrada Saharova je v dvaindvajsetih letih svojega obstoja postala prepoznaven in dragocen stavkal. Ustanovil je neodvisno tiskovno agencijo. S svojim ravnanjem je vlil upanje vsem tistim, simbol boja za človekove pravice. Je dokaz, da bo Evropski parlament tudi v prihodnje neomajen ki stremijo k svobodi, človekovim pravicam in demokraciji.zagovornik teh temeljnih vrednot po vsem svetu in najglasnejši evropski branitelj človekovih Guillermo Fariñas se je pridružil vse številnejšemu klubu prejemnikov nagrade Saharova, pravic in tistih, ki se zanje borijo. katerih duhovni dom je Evropski parlament. Svoboda misli je temeljni kamen tega kluba, njegovi Nagrada Saharova se podeljuje za svobodo misli. Vse preostale osnovne človekove pravice so člani pa so po vsem svetu znani po svojem prepričanju, predanosti in pogumu. Med njimi so tudi s to temeljno svoboščino tesno povezane. Na podlagi svobode misli lahko ljudje uresničujejo Osvaldo Payá in Dame v belem (Damas de Blanco), ki so za svojo zavezanost uresničevanju pravico do izražanja, veroizpovedi in tudi zbiranja. Z besedami Andreja Saharova: „intelektualna temeljnih svoboščin prav tako prejeli nagrado Saharova leta 2002 oziroma 2005.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 16
Langue Slovenian
Signaler un problème
ČLOVEKOVE PRAVICE V ŽARIŠČU
NAGRADA SAHAROVA Z A S V O B O D O M I S L I