Eiropas zivsaimniecība un akvakultūra

-

Documents
12 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Nr . 47 2010. gada aprīlī Eirun akvakultra Eiropas Jūras atlants: Eiropa, raugoties no jūras puses Marija Damanaki: jaunās komisāres prioritātes Aģentūra: gatava kontrolei no tīkla līdz galdā pasniegtam ēdienam Reforma: pārsteidzoša apspriešanāsEir opas Komisijas publikācija I Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts I ISSN 1830-6624ziv saimniecb a o p a s KalendārsGadatirgi un izstādes 2 KalendārsFiera Internazionale della Pesca, Ankona (Itālija), 2010. gada 21.-23. maijs 3 Ievadraksts> Informācija: www.fieradellapesca.it 4 PortretsKonferences un sanāksmes Marijas Damanaki prioritātesIesaistīto pušu konference par kopējās zivsaimniecības politikas reformu, Akoruņa (Spānija), 2010. gada 2.-3. maijs> Informācija: www.eu2010.es 5-7 LietaZivsaimniecības un akvakultūras padomdevēja komiteja, Eiropa, raugoties no jūras pusespilnsapulce, Brisele (Beļģija), 2010. gada 6. maijs> Informācija: http://ec.europa.eu/fisheries 8-9 Atklājums Eiropas Jūras diena – Iesaistīto pušu konference, A ģentūra paplašina manevrēšanas Hihona (Spānija), 2010. gada 19.-21. maijs> Informācija: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs iespējasFAO, Global Conference on Aquaculture, Bangkoka (Taizeme), 2010. gada 9.-12. jūnijs 10-11 Aktualitāte> Informācija: www.aqua-conference2010.org Reforma: pārsteidzoša apspriešanāsInstitūciju darba plānsEiropas Parlamenta Zivsaimniecības komiteja, 12 ĪsumāBrisele (Beļģija) • 2010. gada 3.-4. maijs• 2010. gada 2.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Esperanto
Signaler un problème
Nr. 472010. gada aprīlī
Eiropaszivsaimniecbaun akvakultra
Eiropas Jūras atlants: Eiropa, raugoties no jūras puses
Marija Damanaki:jaunās komisāres prioritātes
Aģentūra:gatava kontrolei no tīkla līdz galdā pasniegtam ēdienam
Eiropas Komisijas publikācijaIJūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātsIISSN 1830-6624
Reforma:pārsteidzoša apspriešanās