Eiropas zivsaimniecība un akvakultūra

-

Documents
12 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

T609781LV 14/09/06 17:07 Page 1Nr. 30 2006. gada septembris Eiropas KomisijaEiropas zivsaimniecībaun akvakultūra Virzība uz integrētu jūrniecības politiku Eiropā?Ir uzsākta sabiedriskā apsprienaIzaugsme jūrniecības ekonomikāPiekrastes zonas līdzsvara meklējumos Integrētai jūrniecības politikaipiemērota pārvaldībaEiropas Komisijas publikācija I Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektorāts I ISSN 1830-1606T609781LV 14/09/06 17:07 Page 2[Kalendārs SatursGadatirgi un izstādes2 Kalendārs• Offshore Mariculture, Malta, 2006. gada 11. - 13. oktobris 3 Ievadrakstss starptautiskās konferences mērķis ir apkopot visus specifiskos akvakultūras sasniegumus un metodes, kas tiek 4-12 Lieta izmantotas atklātā jūrā.> Informācija:Virzība uz integrētu jūrniecības Tālr.: +44 1737 559 892politiku Eiropā?E-pasts: enquiries@conferencebusiness.co.ukTīmekļa vietne: http://www.offshoremariculture.comIr uzsākta sabiedriskā apspriena• NEAFC, Gadskārtējā sanāksme, Londona 4-5 Virzība uz integrētu jūrniecības politiku(Apvienotā Karaliste), 2006. gada 13. - 17. novembrisPar Ziemeļaustrumu Atlantijas un Arktikas starptautiskajiem 6-7 Izaugsme jūrniecības ekonomikāūdeņiem atbildīgās reģionālās zivsaimniecības organizācijas(RZO) gadskārtējā sanāksme. 8-9 Piekrastes zonas līdzsvara meklējumos> Informācija:Tālr.: +44 77 88 45 70 7010 Labāk iepazīt jūras vidi, lai labāk to pārvaldītuE-pasts: info@neafc.orgTīmekļa vietne: http://www.neafc.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 16
Langue Latvian
Signaler un problème
T609781LV 14/09/06 17:07 Page 1
Nr. 302006. gada septembris
Eiropas Komisija Eiropaszivsaimniecība unakvakultūraVirzība uz integrētu jūrniecības politiku Eiropā? Ir uzsākta sabiedriskā apspriešana
Izaugsme jūrniecības ekonomikā
Piekrastes zonas līdzsvara meklējumos
Eiropas Komisijas publikācijaIZivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektorātsIISSN 1830-1606
Integrētai jūrniecības politikai piemērota pārvaldība