Euro spectra WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH TIJDSCHRIFT VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. SEPTEMBER 1973 JAARGANG 12 NO. 3

Euro spectra WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH TIJDSCHRIFT VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. SEPTEMBER 1973 JAARGANG 12 NO. 3

-

Documents
40 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

""**"■ 1 ι WETENSCHAPPELIJK EH TECHNISCH TIJDSCHRIFT VÁN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN a SEPTEMBER 1973 JAARGANG 12 NO. 3 58 GIANCARLO BERTOLINI, FRANCESCO CAPPELLANI, GIAMBATTISTA RESTELLI IONENINPLANTATIE IN HALFGELEIDERS 73 JAN G. SMEETS ECOLOGIE EN MILIEUHYGIËNE 84 TECHNISCHE NOTITIES 88 RECENTE PUBLIKATIES BETREFFENDE INDUSTRIËLE CHEMISCHE ANALYTISCHE METHODES Vijf edities : Nederlands, Duits, Frans, Italiaans en Engels. Redactie : Commissie van de Europese Gemeen­schappen. Directoraat-generaal Weten­schappelijke en technische informatie en informatiebeheer, Wetstraat, 200 1040 Brussel. Tel. 350040 spectra Wetenschappelijk en technisch tijdschrift van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (ex „Euratom-Revue") INDIEN U HET TIJDSCHRIFT euro-spectra REGELMATIG WENST TE VERKRIJGEN, STUURT U DEZE BON OP AAN EEN VAN DE VOLGEN­DE ADRESSEN : Pers-Agentschap Vervoer en Distributie Kleine Ijlandstraat 1 1070 Brussel, België (P.C.R. 416.69) of: Staatsdrukkerij en Uitgeverij-bedrijf Christoffel-Plantijnstraat 's-Gravenhage/Nederland (Postgiro 425.300) Abonnementsprijs per Jaar : Europa : 180 Belgische franken Buiten Europa : 220 Belgische franken Losse nummers : Europa : 50 Belgische franken Buiten Europa : 60 Belgische franken Het geheel of gedeeltelijk over­nemen van artikelen uit dit tijd­schrift Is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 08 mai 2012
Nombre de lectures 77
Langue Nederlandse
Signaler un problème