EUROPASS Utbildning
20 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

EUROPASS Utbildning

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
20 pages
Norwegian

Description

EUROPASS Utbildning Europeiska unionen En stor mangd övrig information om Europeiska union är tillgänglig på Internet via Europa­servern (http://europa.eu.int). Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2000 ISBN 92-828-8007-9 © Europeiska gemenskaperna, 2000 Printed in Belgium TRYCKT PÅ ICKE KLORBLEKT PAPPER EUROPASS Europeiska unionen IV Detta gemenskapsdokument för information, Europass ­Utbildning, skall upprättas enligt Europeiska unionens råds beslut 1 999/51/EG som syftar till att främja "europeiska utbild­ningsavsnitt i varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning" (EGT L 17, 22.1.1999, s. 45). Dokumentet är avsett (artikel 1 i beslutet) att intyga den utbildningsperiod eller de utbildningsperio­der som har slutförts av en person i varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning, i ett annat land än det där utbildningen äger rum.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 11
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Exrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents