40 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Forenkling af Fællesskabstraktaterne

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
40 pages
Norwegian

Description

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION GENERALSEKRETARIATET FOIWKIMQ AF FORKLARENDE RAPPORT FORKLARENDE RAPPORT FRA RÅDETS GENERALSEKRETARIAT OM FORENKLINGEN AF FÆLLESSKABSTRAKTATERNE På Internet fås en mængde andre oplysninger om EU via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1998 ISBN 92-824-1542-2 © De Europæiske Fællesskaber, 1998 Printed in Germany INDHOLD I. GENERELLE BEMÆRKNINGER 6 II. BEMÆRKNINGER TIL DE FORENKLEDE BESTEMMELSER, ARTIKEL FOR ARTIKEL 8 III.R TIL ANDRE BESTEMMELSER I AMSTERDAM-TRAKTATEN, SOM ER ET RESULTAT AF FORENKLINGEN AF TRAKTATERNE 27 IV. INDSÆTTELSE AF DEN KONSOLIDEREDE TEKST TIL HENHOLDSVIS EF-TRAKTATEN OG TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION I BILAGET TIL AMSTERDAM-TRAKTATENS SLUTAKT 31 FORKLARENDE RAPPORT FRA RÅDETS GENERALSEKRETARIAT OM FORENKLINGEN AF FÆLLESSKABSTRAKTATERNE (1) Formålet med denne rapport er at forklare, hvilke resultater der er opnået ved regeringskonferencens forenkling af fællesskabstraktaterne. Disse resultater kan ses i anden del af Amsterdam­traktaten (2) (artikel 6-8). Rapporten består af en række generelle bemærkninger og indeholder desuden for hver enkelt artikel en kort bemærkning om de ændringer, der er foretaget i traktaterne, samt bemærkninger til artikel 9, 10 og 11 i Amsterdam-traktaten.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 13
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Exrait