Halászat és akvakultúra Európában

-

Documents
12 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

HU.qxd 11/10/05 18:38 Page 126. szám 2005. szeptemberEurópai BizottságHalászat és akvakultúraEurópábanSzükséges-e szabályozni a halászati termékek esetében alkalmazandó ökocímkéket?EllenőrzésA Halászati Ellenőrző Hivatal zöld utat kapott VigoA Halászati Ellenőrző Hivatalszékhelye és vezető halászatiFelfedezéskikötő Európában Magyarország és Szlovákia az akvakultúra felé orientálódott Az Európai Bizottság kiadványa I Halászati és Tengeri Ügyek Főigazgatósága I ISSN 1830-1584HU.qxd 11/10/05 18:38 Page 2[Naptár TartalomBemutatók és kiállítások2 Naptár • DanFish International – Halászati kiállítás, Aalborg (Dánia), 2005. október 13-15. 3 VezércikkA 2005. évi háromnapos DanFish International kiállítás Észak-Európa egyik legnagyobb halászati eseménye. A kiállítás 4-7 Dossziéházigazdája a Dánia északi részén elhelyezkedő Aalborg Szükséges-e szabályozni a halászativárosa, amely 1974 óta ad otthont a kiállításnak.> termékek esetében alkalmazandóTovábbi információ:Tel: +45 99 35 55 55 ökocímkéket?E-mail: fair@akkc.dkInformáció: http://www.danfish.com/8-10 Aktualitás • Hivatal a halászat jobb ellenőrzése • NEAFC – Éves értekezlet, London szolgálatában(Egyesült Királyság), 2005. november 14-18. • Vigo, a Halászati Ellenőrző Hivatal székhelyeAz Északkelet-atlanti Halászati Bizottság 24. Éves Értekezletétés vezető halászati kikötő Európábana szervezet központjában, Londonban tartja.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 22
Langue Hungarian
Signaler un problème

HU.qxd 11/10/05 18:38 Page 1
26. szám 2005. szeptember
Európai Bizottság
Halászat és akvakultúra
Európában
Szükséges-e szabályozni a halászati termékek
esetében alkalmazandó ökocímkéket?
Ellenőrzés
A Halászati Ellenőrző
Hivatal zöld utat kapott
Vigo
A Halászati Ellenőrző Hivatal
székhelye és vezető halászati
Felfedezéskikötő Európában
Magyarország és Szlovákia
az akvakultúra felé orientálódott
Az Európai Bizottság kiadványa I Halászati és Tengeri Ügyek Főigazgatósága I ISSN 1830-1584HU.qxd 11/10/05 18:38 Page 2
[Naptár Tartalom
Bemutatók és kiállítások
2 Naptár
• DanFish International – Halászati kiállítás,
Aalborg (Dánia), 2005. október 13-15. 3 Vezércikk
A 2005. évi háromnapos DanFish International kiállítás Észak-
Európa egyik legnagyobb halászati eseménye. A kiállítás 4-7 Dosszié
házigazdája a Dánia északi részén elhelyezkedő Aalborg
Szükséges-e szabályozni a halászativárosa, amely 1974 óta ad otthont a kiállításnak.
> termékek esetében alkalmazandóTovábbi információ:
Tel: +45 99 35 55 55 ökocímkéket?
E-mail: fair@akkc.dk
Információ: http://www.danfish.com/
8-10 Aktualitás
• Hivatal a halászat jobb ellenőrzése
• NEAFC – Éves értekezlet, London szolgálatában
(Egyesült Királyság), 2005. november 14-18.
• Vigo, a Halászati Ellenőrző Hivatal székhelye
Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság 24. Éves Értekezletét
és vezető halászati kikötő Európábana szervezet központjában, Londonban tartja. A napirenden az
alábbi témák szerepelnek: a bizottság és a munkacsoportok
jelentései, ajánlások az északkelet-atlanti fajokkal való 11 Felfedezés
gazdálkodási intézkedésekre, a NEAFC Egyezményt módosító Magyarország: édesvízi tevékenység
NEAFC Ellenőrzési és Végrehajtási Rendszer, a halászati
Szlovákia: importálni és feldolgozni
gazdálkodás ökoszisztéma szerinti megközelítése és a
halászati és környezetvédelmi politikák integrációja, valamint
12 Rövidenegyéb témák.
> További információ:
Tel: +44 (0)20 7631 0016
E-mail: info@neafc.org
Információ: http://www.neafc.org/
• ICCAT – Rendes ülés, Sevilla (Spanyolország),
2005. november 14-20. Felhívás az olvasókhoz
Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság Kérjük, megjegyzéseiket vagy javaslataikat az alábbi címre juttassák el:
az Európai Unió, Spanyolország Kormánya és az Andalúziai European Commission –
Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs – Autonóm Közösség meghívására Sevillában tartja 19. Rendes
Communication and Information Unit – Rue de la Loi/Wetstraat 200 ülését. A napirenden az alábbi témák szerepelnek: a bizottság
B-1049 Brussels vagy telefaxon: (+ 32) 2 299 30 40, és a munkacsoportok jelentései, az ICCAT Megőrzési és
tüntessék fel: Halászat és akvakultúra Európában.
Gazdálkodási Intézkedések átdolgozott Kézikönyvének E-mail: fisheries-magazine@cec.eu.int
kidolgozására vonatkozó tervek, és egyéb témák.
> További információ:
Tel: +34 91 416 5600
E-mail: info@iccat.es
Információ: http://www.iccat.es/
Halászat és akvakultúra Európában az Európai Bizottság Halászati és Tengeri Ügyek Főigazgatósága által kiadott folyóirat. Ingyenesen hozzáférhető egyszerű előfizetési
kérelemmel (lásd a kupont a 12. oldalon). Halászat és akvakultúra Európában évente ötször jelenik meg és mindemellett a Halászati és Tengeri Ügyek Főigazgatósága
internetes oldalán is hozzáférhető (http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/policy_en.htm).
Felelős szerkesztő: Európai Bizottság, Halászati és Tengeri Ügyek Főigazgatósága, a főigazgató.
Felelősség-kizárási záradék: bár e folyóirat általános megvalósításáért a Halászati és Tengeri Ügyek Főigazgatósága felelős, a Bizottság semmilyen módon nem fogadta
el, és nem hagyta jóvá az ebben a kiadványban kifejezett véleményeket. A folyóiratban tett semmilyen kijelentés nem értelmezhető úgy, mintha az az Európai Bizottság
Halászati és Tengeri Ügyek Főigazgatóságaának véleményét tükrözné.
A Bizottság nem szavatolja a kiadványban említett adatok pontosságát.
A Bizottság és a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget a folyóirat bármilyen jellegű felhasználásáért.
© Európai Közösségek, 2005.
A reprodukció engedélyezett a forrás megjelölésének feltételével.
Címlapfotó: © Lionel Flageul
Megvalósítás: Mostra – Printed in Belgium – Újrafeldolgozott papírra nyomtatvaHU.qxd 11/10/05 18:38 Page 3
Két kezdeményezés a közös halászati politika előrehaladásának
előmozdítása érdekében
A közös halászati politika 2002. évi reformjának alkalmával elhatározott intézkedések megvalósítása foly-
tatódik. Ennek keretében került sor az év elején két fontos kezdeményezés konkretizálására: a Közösségi
Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozására és a halászati termékeknél alkalmazott ökocímkék komplex
kérdéséről széleskörű vita elindítására.
A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásának célja, hogy a közös halászati politika (CFP)
szabályait a területen homogénebb, átláthatóbb és igazságosabb módon alkalmazzák. Ellenőrzési eszközeik
közös alkalmazásával, beavatkozásaik harmonizált módon történő megtervezésével a tagállamok a Hivatal
által kifejtett koordináció útján hatékonyabban tudnak majd eljárni, hogy biztosítsák a közösségi
szabályozás tényleges és hatékony alkalmazását. A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal székhelye
Spanyolországban, Vigo-ban lesz, és 2006-tól kell megkezdenie működését.
A törvényi rendelkezések alkalmazásán kívül a Bizottság párbeszédet kívánt indítani a halászati erőforrások
és a tengeri ökoszisztémák védelmének biztosításához hozzájárulni képes egyéb eszközökről is. Ezen
eszközök egyike a halászati termékekre vonatkozó ökocímkék bevezetése, amelynek célja egyúttal a
halászati termékek értékelésének előmozdítása. A Bizottság a közelmúltban tett közzé az európai intézmé-
nyeknek és egyúttal az ágazat valamennyi szereplőjének szóló közleményt, amelyben széles körű vitára
hívja fel a feleket a halászati termékek ökológiai címkézésének kérdéséről. E vitában három lehetőségetassák el:
mérlegelnek és vizsgálnak meg (a részleteket lásd cikkünkben).
200
Mivel a címkézési programban való részvétel önkéntes, fontos, hogy a program gyümölcsöző legyen azok
számára, akik erőfeszítést tesznek arra, hogy csatlakozzanak hozzá. Szükséges az is, hogy e címkék kellő
hitelességgel bírjanak ahhoz, hogy valódi hozzáadott értéket képviseljenek a fogyasztók szemében. Éppen
e hitelesség biztosítása és a homályos előírásokon, hiányos állításokon, sőt valótlanságokon alapuló
ímkék” nagy számban való elterjedésének elkerülése érdekében javasolja a Bizottság azt, hogy az
Európán belül megvalósítandó mindennemű ökológiai címkézési programhoz határozzanak meg minimális
követelményeket. Ez a Bizottság által előnyben részesített lehetőség, amely mindazonáltal nem zárja ki a
közleményben ismertetett egyéb lehetőségek alkalmazását.
Bármilyen irányban is haladjon a Közösség e vitát követően, nyilvánvaló, hogy ha az ökológiai címkézés
terén koherens közösségi politika születik, az alkalmas lenne arra, hogy a fogyasztókat fogékonyabbá
tegye a halászat környezetvédelmi dimenziói iránt, és erőteljesen ösztönözné a szakmabelieket arra, hogy
az erőforrásokat – és általában a környezetet – kímélő gyakorlatokat dolgozzanak ki, természetesen a
mindenkire alkalmazandó törvényi szabályokon túlmenően.
A szerkesztőség
3
26. szám 2005. szeptember Halászat és akvakultúra Európában
I I
VezércikkHU.qxd 11/10/05 18:38 Page 4
Szükséges-e szabályozni a
halászati termékek esetében
alkalmazandó ökocímkéket?
Az ökocímkék különböző területeken általánosan elterjedtté válnak.
A halászati termékek sem kivételek e tendencia alól. E címkék a fogyasztó
tájékoztatásra és átláthatóságra irányuló elvárásainak tesznek eleget,
és pénzügyileg ösztönözhetik a termelőket arra, hogy térjenek át a
halászat felelősebb módszereire. De egyre növekvő számuk és az általuk
elfedett objektív valóság zűrzavar forrása lehet.
A Bizottság ezért kíván egy közlemény útján széleskörű intézkedéseken túl többletet adjanak, ily módon erősítve
vitát kezdeményezni a halászati termékek ökocímkével az ágazat szereplőinek választási lehetőségét, hogy
való ellátásáról. Kérdések és válaszok formájában felelősebb halászati tevékenységet folytassanak.
körüljárjuk ezt a bonyolult témakört és a Bizottság által
végiggondolásra javasolt témák főbb irányvonalait. Miért érdeklődik a magánszektor a halászati
termékek ökocímkézése iránt?
Mi az ökocímke? Logikus, hogy az élelmiszeripar eleget tegyen a fogyasztók
Általános értelemben az ökocímkével ellátott terméken környezetbarát termékek iránti egyre növekvő igényének.
egy logót lehet feltűntetni, amely biztosítja a fogyasztót A halászati termékek sem kivételek e szabály alól.
arról, hogy a terméket környezetvédelmi szabványok
betartásával állították elő. A tanúsítás vonatkozhat például De túlzottan leegyszerűsítenénk a dolgot, ha a kereskedelmi
az alapanyagként felhasznált erőforrás fenntarthatóságára, szereplők motivációit egyszerű marketingreagálásnak
az előállítási módszer környezetre gyakorolt hatására, vagy tekintenénk. Egyéb megfontolásaik egyike, hogy beszerzési
a terméknek arra a tulajdonságára, hogy ténylegesen forrásaikat szeretnék hosszú távon biztosítottnak látni,
újrafeldolgozható. Ahhoz, hogy egy ökocímke-jel a és az ökocímke hozzájárul majd ahhoz, hogy a jelenleg
(Nemzetközi Szabványügyi Szervezet SO” szabványai) hasznosított készleteket tartós jelleggel lehessen kiaknázni.
szerint elismerésre kerüljön, három alapvető kritériumnak Másrészről egy ilyen vállalás lehetővé teszi a programhoz
kell eleget tennie: legyen egy tanúsítási szabvány (azon csatlakozó halászokkal és flottákkal hosszú távú kapcsolat
szabályok összessége, amelyeknek az ökocímkével ellátott kiépítését, amely viszont hosszabb távú, és potenciálisan
terméknek meg kell felelnie), legyen egy akkreditáló testület kedvezőbb árfekvésű szerződések alapján folytatott munkát
és legyenek független, harmadik fél tanúsító szervezetek tesz lehetővé, amely nem lehetséges eseti szerződések
(amelyek vállalják annak ellenőrzését, hogy a szabvány alapján történő vásárlások keretében.
előírásait ténylegesen betartják-e). A címkét kezelő szervezet
elkötelezi magát a fogyasztók felé arra, hogy folyamatosan Mennyire hitelesek a különböző ökocímkék?
és szigorúan ellenőrzi azt, hogy a termelők betartják-e Ez a jelenlegi helyzetben rejlő problémák egyike, amelyet
a megállapított tanúsítási szabvány előírásait. a piacon jelenlévő címkék között esetenként fennálló
jelentős különbségek jellemeznek.
Az ökocímke programban való részvétel a termelők
számára ajánlott, de önkéntes vállalás, és a termelők Valójában a jelenlegi címkék között találunk olyanokat is,
szabadon döntenek arról, hogy részt vesznek-e benne amelyek egy-egy meghatározott termék-márkától vagy
vagy sem. Az elérni kívánt cél az, hogy a fogyasztó, akit forgalmazótól kiinduló magánkezdeményezések eredményei,
a címke tájékoztat, és aki támogatni kívánja ezt a vállalást, amelyek előírásait maga a márka határozza meg és az
elsősorban az ilyen termékeket vásárolja meg. E preferencia ellenőrzést vállalaton belül valósítják meg. Így tehát az a
alapján történő vásárlásával a fogyasztó ösztönzi a vállalat, amely a címkét előállítja, bíró és résztvevő egyben.
termelőket arra, hogy a környezettel szemben felelősebb
magatartást tanúsítsanak. Ettől eltekintve, vannak olyan, termelőktől, és/vagy
nem kormányzati szervezetektől (NGO) kiinduló
A halászat területén a két kulcsfontosságú célkitűzés, magánkezdeményezések, amelyek a FAO (az ENSZ
amelyet az ökocímkétől elvárunk: az erőforrás és az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) által megállapított
ökoszisztéma fenntarthatósága. Ez a vállalás megerősíti magatartási kódexeken alapuló kritériumok és alapelvek
a meglévő törvényi előírásokat, de nem léphet azok helyébe. átvételével címkézési programot dolgoznak ki különböző
A közhatóságok feladata, hogy szabályozás útján védjék nagyságú halászterületekre vonatkozóan, és elérik, hogy
a természeti erőforrásokat. Még ha az ökocímkék hozzájá- az érintett halászterületeken működő összes halász, vagy
rulhatnak is a fenntartható halászat megteremtéséhez, egy részük csatlakozzon a programhoz. Bizonyos címkék
nem helyettesíthetik az Európai Unió és a tagállamok által megalapozták hírnevüket, keresletet teremtettek és bizonyos
kialakítandó politikákat. Céljuk az, hogy a szabályozói sikert is elérnek.
4
Halászat és akvakultúra Európában
26. szám I 2005. szeptember IHU.qxd 11/10/05 18:38 Page 5
Megfelelő feltételek mellett bizonyos halászati módszerek
más módszereknél szelektívebbek lehetnek.
Mindazonáltal a betartandó előírások egyik címkétől a A fogyasztók átlátható és objektív tájékoztatása
másikig erősen változhatnak, és e címkék élénk vita tárgyát Ha a címke részben nem a termékhez kapcsolódó
képezik az előírt szabályok érvényessége szempontjából. jellemzőkre vonatkozik, úgymint a termelési módszerek
Bizonyos címkék alig összeegyeztethetők a nemzeti és környezeti hatás, világos és ellenőrizhető információt
rendelkezésekkel és preferenciákkal, vagy mesterségesen kell rendelkezésre bocsátani.
a kereskedelem akadályait képezik. Mind e mai napig
egyetlen címke sem rendelkezik a FAO által 2005. Tisztességes verseny
márciusában elfogadott legújabb nemzetközi irányelvek A megtévesztő ökocímkéket el kell kerülni, és a címkéket
által előírt független akkreditációs/tanúsítási folyamattal. az egyes vállalatoknak nem csupán a reklám eszközének
kell tekinteniük.
Végezetül, a létező címkék célja is igen változó. Egy faj
megőrzésének céljától (mint a olphin Safe” – elfint Szabad hozzáférés
nem veszélyeztető/delfinbarát” címke), egy adott Minden ökocímke-rendszernek szabad, hátrányos
halállománnyal ökológiai szempontok figyelembe vételével megkülönböztetés nélküli hozzáférést kell biztosítania,
történő gazdálkodás tanúsításán, vagy egy adott halászati és a résztvevők által fizetendő költségeknek nem kellene
technika ökológiai hatásainak elősegítésén át, a célokban túl magasnak lenniük a kis- és középvállalkozások,
jelentős különbségek jelentkeznek. És ezeket a különbségeket vagy a kisebb halgazdaságok ágazata számára.
érdemes részletesen ismertetni a fogyasztókkal.
Fejlesztés és kereskedelem
Az a veszély, hogy e zűrzavaros helyzet következtében Az ökocímkére vonatkozó szabályoknak figyelembe
maga az ökocímke koncepciója veszíti el hitelét, vezette a kellene venniük a fejlődő országok azon aggodalmát,
Bizottságot arra, hogy vitát indítson a halászati termékek hogy termékeiket kizárják a fejlett országok piacairól.
ökocímke-rendszereivel kapcsolatosan kialakítandó
közösségi megközelítésről. Melyek a Bizottság által a közleményében
javasolt választási lehetőségek?
Melyek a halászati termékek ökocímkézésével ➊ A Bizottság által elképzelhetőnek tartott egyik
kapcsolatban kialakítandó közösségi politika választási lehetőség a em cselekvés”, vagyis
célkitűzései? hagyni a magánszektort, hogy a közszektor
A közös halászati politika 2002-ben elfogadott reformjának bármiféle beavatkozása nélkül valósítsa meg saját
célkitűzése nnak biztosítása, hogy fenntartható gazdasági, kezdeményezéseit.
környezeti és társadalmi feltételekkel biztosítsa az élő vízi
erőforrások kiaknázását.” Ilyen módon az ökocímkéknek De a Bizottság közvetlenül felveti az ehhez a választási
köszönhetően a környezetvédelmi szempontokat lehetőséghez fűződő problémákat:
integrálni lehet a halászati ágazatba.
• A fogyasztók szintjén a halászati termékekre vonatkozó
A Bizottság közleménye szerint az ezen a téren folytatott ökocímkék tartalmának pontos meghatározása nélkül,
politikának az alábbi célkitűzéseknek kell eleget tennie: a komoly és kevésbé komoly ökocímkék kidolgozása
zavart okozó problémákat, és idővel bizalomvesztést
A halászati erőforrások fenntartható kiaknázása az idézne elő.
ökoszisztéma megfelelő szintű védelmével társítva:
Amennyiben az ökocímke-rendszerek világosan • A belső piac szintjén a tagállamok vagy a
meghatározott követelményeken és megfelelő mutatókon magánszektorhoz tartozó vállalkozók eltérő politikái
alapszanak, segíthetnek mind a fenntartható halászatban végül az áruk szabad mozgásának akadályait hoznák
megtett haladás nyomon követésében, mind pedig a létre, mivel egyes tagállamok vagy magánvállalkozások
társadalmi tudatosság felkeltésében a fenntarthatósággal ökocímkéi az eltérő kritériumok miatt megakadályoznák
kapcsolatos kérdésekről. a más tagállamok, vagy magánvállalkozások áruihoz
való hozzáférést.
Az ökocímke-rendszerek összehangolt
megközelítése a Közösségen belül • A nemzetközi kereskedelem szintjén a közszféra nem
A fogyasztókat biztosítani kell arról, hogy a Közös- tudná anélkül támogatni az ökocímkézésre irányuló
ségen belül használt ökocímke rendszerek hasonló kezdeményezéseket, hogy az ne vonna maga után
alapvető iránymutatásokat és elveket követnek. a verseny torzulására vonatkozó panaszokat.
5
26. szám 2005. szeptember Halászat és akvakultúra Európában
I IHU.qxd 11/10/05 18:38 Page 6
➋ A második választási lehetőség ennélfogva az lenne, • Pénzügyi okokból: az ökocímke értékelésével,
hogy az Európai Unió megteremti a hal- és halászati tanúsításával és ellenőrzésével megbízott szolgálatok
termékekre vonatkozó saját ökocímkéjét. Ebben az fenntartása a közhatóságok számára nehezen
esetben a közhatóságok állapítanák meg a betartandó betervezhető és vállalható költségekkel járna.
szabványokat, és az ellenőrzést külső tanúsító szerve-
zetekre bíznák. • Feladat-megosztási szempontból: az Európai Unió feladata
az, hogy az erőforrást a halászat szabályozása révén
Az Unió e lehetőség, azaz az európai ökocímke alkalmazása védje. Ha az Uniónak szigorúbb erőforrás-gazdálkodási
mellett döntött a folyó fogyasztás részét képező egyéb szabványokat kellene megállapítania az ökocímke
ipari termékek esetében. De ez az ökocímke nem keretében, az zűrzavart okozhatna a törvényi és az
alkalmazható az élelmiszeripari termékekre (így a halászati önkéntes szabványok tekintetében, amely a törvényi
termékekre sem), az italokra és a gyógyszerekre. szabvány hitelvesztéséhez vezetne.
A Bizottság számos okból kifolyólag már nem részesíti • A szakpolitika koherenciája szempontjából: Ha az Európai
előnyben ezt a megoldást: Unió bizonyos halászat ökocímkézésére kritériumokat
dolgozna ki, választani kellene a halászati technikák,
halászfelszerelések és -típusok között. Ez a helyzet végül
oda vezetne, hogy ellentmondás alakulna ki a globális jellegű
irányítási politika és a erepen gyakorolt” felügyelet között. A minimumkövetelmények
➌ A Bizottság egy harmadik választási lehetőséget
Abban az esetben, ha az Európai Unió minimumkövetelmények részesít előnyben: minimumkövetelmények
megállapítása mellett döntene, a Bizottság javasolja, hogy e kritériumok meghatározását, amelyeknek valamennyi ökocím-
5 pontba kerüljenek besorolásra. A Bizottság ugyanezen pontok kézési rendszernek eleget kellene tennie
mellett állt ki az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági ahhoz, hogy az Európai Unió piacára juthasson.
Szervezete (FAO) előtt az ökocímkézési programokra vonatkozó
iránymutatások kidolgozása alkalmával. A világszinten 2005. márciu- Az ökocímke-rendszerek ezáltal szabadon fejlődhetnének
sában elfogadott iránymutatások ma már megkerülhetetlen hivatkozási köz- és/vagy magánkezdeményezések révén mindaddig,
pontok minden új ökocímkézési program kidolgozásához. amíg megfelelnek a minimumkövetelményeknek.
1. Megbízható, mérhető és objektív műszaki kritériumok – Az
A közhatóságok bevonása az ökocímke rendszerek
ökocímkének képesnek kell lennie arra, hogy garantálja azt, amit ígér.
bejegyzésére, valamint a minimumkövetelményeknek
Szükséges, hogy ennek az ígéretnek a betartását a fogyasztó ellenő-
való megfelelésük ellenőrzésére korlátozódna. Ezek
rizhesse és mérhesse. Nem elegendő például az, hogy homályosan
a követelmények mind műszaki, mind pedig eljárási
meghatározott fenntartható halászatot ígérjenek, hanem a halászat
és intézményi szempontokat is felölelnek (lásd a
fenntarthatóságára vonatkozó konkrét kritériumokat kell meghatározni:
bekeretezett szöveget).
gazdálkodási terv, mintavétel a felnőtt egyedekből, szelektív halász-
felszerelések, stb.
A kötelező előírások e rendszere megszűntetné a verseny
torzulásának veszélyeit, és minden vállalkozó számára2. Független, harmadik fél által történő akkreditálási folyamat –
biztosítaná a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogyNem lehetünk egyszerre bírák és részes felek. Az ISO 14024 szabvá-
olyan ökocímkét találjon, vagy hozzon létre, amely anyoknak megfelelően az ökocímke bizonyos terméknek való
legjobban illeszkedik a halászat általa folytatott típusához,odaítélésében érintett feleknek egymástól függetlennek kell lenniük.
valamint pénzügyi lehetőségeihez – amely előnyt jelent aAz akkreditáló testület meghatározza az odaítélési kritériumokat; akkre-
kis- és középvállalkozások, valamint a fejlődő országokditálja a tanúsító szervezeteket, amelyek ellenőrzik, hogy az előállító
vállalkozói számára. Ezen kívül garantálva lenne a piaconmegfelelően teljesíti-e ezeket a kritériumokat, és megadja nekik a tanú-
megtalálható valamennyi ökocímke komolysága. Hitelességüksítványt, más szóval azt a jogot, hogy a logót feltűntessék és használják.
a nagyközönség körében ily módon biztosítva lenne, és be
3. Nyílt hozzáférés – Az ökocímkézési programnak hátrányos tudnák tölteni kereskedelmi ösztönző szerepüket, mely által
megkülönböztetés nélküli hozzáférést kell biztosítania valamennyi a felelős halászat gyakorlatának kialakítására bátorítanak.
vállalkozás számára anélkül, hogy az áruk szabad mozgását gátolná.
Ez a nemzetközi kereskedelem alapelveiből eredő kötelezettség. Mi fog most történni?
E követelmény célja, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint a Az Európai Bizottság e közlemény elfogadásával vitát
fejlődő országok ne kerüljenek ebből a lehetőségből kizárásra. kíván indítani a kérdésről az európai intézmények, a
tagállamok, a halászati ágazat egésze, a környezetvédelmi4. Szigorú ellenőrzés – Az akkreditációs/tanúsítási eljárásokon
egyesületek és a fogyasztók csoportosulásainak bevonásával.kívül az ökocímkézési folyamatoknak további ellenőrzés tárgyát kell
A témában tartott első véleménycserék rámutattak aképezniük, amelynek célja annak ellenőrzése, hogy a minimumköve-
vélemények sokféleségére és különbözőségére. Éppentelményeket betartják-e, a tanúsítási rendszer megfelelően működik-e,
ennek tulajdonítható a vita jelentősége: bár a Bizottságés a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás pontos-e.
jelezte, hogy a inimumkövetelmények meghatározása”
5. Átláthatóság – A fogyasztónak ismernie kell az ökocímke által felölelt megoldást részesíti előnyben, a két másik választási
kritériumokat: tehát szükséges, hogy könnyen megismerhesse azokat. lehetőséget sem zárta ki.
Emellett az eladás helyén nyújtott információknak e kritériumokkal
összhangban kell lenniük oly módon, hogy ne tévesszék meg a fogyasztót.
6HU.qxd 11/10/05 18:38 Page 7
Emellett ha a megbeszélések bármilyen közösségi fellépés • Hogyan kezeljük a túlzottan kizsákmányolt állományok
szükségességét vetik fel, számos kérdésre választ kell ökocímkézését: elképzelhető-e, vagy sem?
találni még azelőtt, hogy e fellépés jogalkotási javaslat
formájában konkretizálódna: • Ez után pontosan meg kell határozni azt, hogy egy
ökocímke milyen módon határozhatja meg célkitűzéseit:
• Meg kell határozni az ökocímkézési program hatályát: a célkitűzéseknek természetesen reálisnak és valóban
arra van-e például szükség, hogy az ökocímke egy alkalmazhatónak kell maradniuk, amellett, hogy túl kell
optimális módon kiaknázott állomány egészére mutatniuk a szabályozás egyszerű betartásán.
vonatkozzon, vagy megadható-e a tanúsítás néhány
halásznak, akik szelektív halászati technikákat alkalmaznak • A kapcsolatokat is meg kell szervezni az előállítási lánc
(még ha túlzottan kizsákmányolt állomány esetében is)? minden láncszeme között, azaz a halásztól a fogyasztóig
oly módon, hogy az ökocímke által nyújtott előnyök
igazságosan kerüljenek megosztásra.
• Végezetül meg kell állapodni az ökocímke értékelésének
kritériumairól: e kritériumoknak egy flotta által igénybe vett
technikai eszközökre, vagy az alkalmazott halászat-típus
valóságos eredményeire kell-e vonatkozniuk?
Mindezen kérdések megvitatásra kerülnek az ágazat
különböző politikai és gazdasági szereplőinek találkozói
alkalmával.
A halászati termékeknél jelenleg alkalmazott két főbb ökocímke
A sajátosan a halászati termékekre vonatkozó ökocímkék mintegy tíz éve jelentek meg.
Ezek közül a két legismertebbet ismertetjük röviden:
“Dolphin Safe/Dolphin Friendly” A “Marine Stewardship Council”
(T engergazdálkodási T anács) címkéje
Ezt a meghatározást – amely nem is pontosan az ökocímkézés célját
szolgálja – a kilencvenes években az Earth Island Institute (EII) elnevezésű Az MSC címkét az Unilever Csoport (amely az Iglo, Findus, Birds Eye
egyesült államokbeli nem kormányzati szervezet vezette be. A fogalom a márkákat forgalmazza), valamint a Természetvédelmi Világalap (WWF)
delfinek bekerítése nélkül fogott tonhalra vonatkozik. Jelenleg a olphin együttes kezdeményezésére hozták létre 1997-ben. Célja, hogy biztosítsa
Safe” tonhal fogalmának két különböző értelmezése üzd” egymással: a fogyasztót arról, hogy a termék jól irányított halászatból származik,
az EII által bevezetett, amely a fent említettek szerint megtiltja a halá- amely nem súlyosbítja tovább a túlhalászat által okozott környezeti
szoknak, hogy delfinrajokat kerítsenek be a tonhal (és különösen a problémát.
sárgaúszójú tonhal) fogására irányuló halászati művelet során, és a
Eddig tíz halászatot, köztük négy európait, láttak el tanúsítvánnyal.
másik, amelyet a nemzetközi delfinvédelemi programról szóló Megálla-
A világon több mint 180 termék hordozza az MSC-címkét. Tizenkét
1podás (AIDCP), az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság (IATTC) ()
halászatban jelenleg folyik az értékelés. Bár a kezdeményezés nagy-
társszervezete alkalmaz, és amely bizonyos kötelezettségeket és
szabású, az MSC-t mégis kritika érheti, mivel az akkreditációs
rendelkezéseket ír elő, amelyeket a Csendes-óceán keleti részén kifejtett
folyamatot a címke tulajdonosa folytatja le és nem egy független
halászati műveletek során be kell tartani, illetve meg kell valósítani. Ezen
harmadik fél. Az MSC-elvek kifejlesztését a fejlődő országok fenntartá-
előírások és rendelkezések elsődleges célja, hogy e műveletek során
sokkal fogadták, attól tartva, hogy termékeiket kitiltják a fejlett országok
a járulékos delfin-fogásokat a nullához közelítő szintre csökkentse.
piacairól.
Valójában a olphin Safe” tonhal e két értelmezésének versengése
E több országot felölelő ökocímkék mellett tanúi vagyunk a kereskedelmi
bizonyos hatással és következményekkel jár a tonhal-termékek szabad
márkáktól és a forgalmazóktól kiinduló magánkezdeményezéseknek
áramlására is: az Amerikai Egyesült Államok a kilencvenes évek kezdete
is, amelyek hitelességének megállapítása nem mindig könnyű feladat.
óta belső jogalkotásában a olphin Safe tuna” (elfint nem veszélyez-
tető tonhal”) EII által alkalmazott meghatározását fogadta el, és ebből
következően az összes, AIDCP szabályok szerint fogott tonhal nem
forgalmazható az Egyesült Államok piacán olphin safe-ként” (elfint
nem veszélyeztetőként”).
Folyamatban van az eljárás, amelynek révén az Európai Unió az AIDCP
teljes jogú tagjává válik és az Unió a többi Szerződő Féllel együtt –
beleértve az Egyesült Államokat is – részt vesz e Megállapodás tevékeny-
ségeiben. Az AIDCP Tanúsítási Rendszere és Címkéje önkéntes rendszer
az AIDCP-n belül, és az EU Miniszterek Tanácsa jelenleg vizsgálja annak
kérdését, hogy e rendszert végre kell-e hajtani az Európai Unióban. 7
(1) A tonhal-halászat regionális szervezete, amely a Kelet-Csendes-óceán területén fejti
ki tevékenységét (amerikai részről).HU.qxd 11/10/05 18:38 Page 8
Aktualitás
Hivatal a halászat jobb ellenőrzése szolgálatában
A Közösségi Halászati
Ellenőrző Hivatal feladata az
lesz, hogy mind a szárazföldön,
mind a tengeren összehangolja
a tagállamok nemzeti ellenőrzési
tevékenységeit, például
soknemzetiségű teamek
közös telepítésének
megszervezésével.
1A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal ( ) 2005. szempontja volt. E zöld könyv – a közös halászati politika
áprilisában jött létre. Feladatköre: a tagállamok reformjára tekintettel – már javaslatot tett egy közös
ellenőrzési és felügyeleti eszközeinek összehangolása. felügyeleti struktúra – mint a közös halászati politikában
Célkitűzése: gondoskodni arról, hogy a közös előirányzott intézkedések hatékony megvalósítását
halászati politika szabályait hatékonyan és egységesen biztosítani hivatott eszköz – létrehozására.
alkalmazzák mindazon területeken, ahol az európai
flotta aktív tevékenységet folytat. Székhelye: A CFP 2002-ben elfogadott reformjának egyik fő pillére
Vigo, Spanyolország. valóban a szabályok alkalmazása összehangolt feltételeinek
kialakítása volt. Ezen intézkedések elfogadásával
Ahhoz, hogy megértsük ennek az új Hivatalnak a párhuzamosan a Halászati Miniszterek Tanácsa felkérte
jelentőségét, tanulmányoznunk kell azt a módot, ahogy a Bizottságot, hogy munkálkodjon gy közös felügyeleti
az ellenőrzések megvalósulnak. Alapelv, hogy a tagállamok struktúra kialakításán”.
felelősek a közös halászati politika által megállapított szabályok
alkalmazásáért. És mindezt saját területükön, a felelősségi A Hivatal célja és feladata
körükbe tartozó vizeken, és azon hajók tekintetében kell A Hivatal célja a tagállamok által folytatott ellenőrzési és
megvalósítaniuk, amelyek zászlójuk alatt hajóznak, függetlenül felügyeleti tevékenységek operatív koordinációjának
attól, hogy azok mely zónában fejtik ki tevékenységüket. megszervezése, a Közösség ellenőrzési és felügyeleti
De a tagállamokban folyó ellenőrző és felügyeleti kötelezettségeinek megfelelően.
tevékenységek tekintetében a mai napig nincs következetes
koordináció, és az ellenőrzések, valamint a felügyelet Ezen túlmenően hatáskörén belül segítséget nyújt a
módozatai, gyakorisága és komolysága egyik államról a tagállamoknak a közös halászati politika szabályai
másikra változhat. Ezenkívül a tagállamok többsége az értelmében felmerülő feladataik és kötelezettségeik
ellenőrzés és a CFP végrehajtásának feladatát és felelősségét végrehajtásában, valamint a közös halászati politika
különböző, nemzeti, vagy regionális szinten működő illetékes közösségi alkalmazásának harmonizációjában.
hatóságokra bízta (halászati felügyeleti szolgálat, parti őrség,
tengerészeti hatóságok, vámhatóság, rendőrség, stb.). Ily További feladata lesz, hogy segítséget nyújtson a
módon e hatóságok nagy része olyan egyéb feladatokat is tagállamoknak abban, hogy információkat szolgáltassanak
ellát, amelyek nem kizárólag a halászathoz kapcsolódnak. a Bizottságnak és harmadik feleknek a halászati, valamint
Ez a helyzet tovább bonyolítja a halászati ellenőrző az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekről.
tevékenységek összehangolását.
Végül a Hivatal összehangolja a jogellenes, be nem jelentett
Az eredmény: A CFP rendlelkezéseinek a területen történő és szabályozatlan halászat elleni harc jegyében folytatott
koherens és összehangolt alkalmazása nehezebbé vált, és tevékenységeket a közösségi jogszabályoknak megfelelően.
a halászati ágazat arról panaszkodik, hogy az ellenőrzési
tevékenységek szétszórtak és nem egységesek az egyes Az operatív koordináció
zónákban. A Hivatal egyik fő feladata a tagállamok közötti operatív
koordináció megszervezése. Konkrétan, a tagállamok
A stratégiai gondolkodás végeredménye felügyelőire és cselekvési eszközeire alapozva a Hivatalnak
A téma átgondolása és a cselekvés egyébként nem mai össze kell hangolnia ezek közös alkalmazását. A közösségi
keletű. Az ellenőrzési stratégiák összehangolása és vagy nemzetközi szinten meghatározott stratégia alapján
koordinálása a 2001. évi zöld könyv egyik fontos a Hivatal –a nemzeti hatóságokkal együttműködésben –
8
(1) A Tanács a 768/2005/EK rendelettel hozta létre.
Halászat és akvakultúra Európában
26. szám I 2005. szeptember I
© Európai BizottságHU.qxd 11/10/05 18:38 Page 9
Röviden
A Hivatal belső felépítése és működése
Jogi személyiséggel felruházott közösségi szervként a Hivatal igazgatási
tanáccsal rendelkezik, működéséért ügyvezető igazgató felelős, aki irányítja
és képviseli a Hivatalt. A Hivatal keretén belül működik egy tanácsadó
testület is, amely a halászat irányításában érdekelt valamennyi felet magában
foglaló regionális tanácsadó testületek képviselőiből áll.
Az igazgatási tanács
Az igazgatási tanács tagállamonként egy-egy, valamint a Bizottság részéről hat
képviselőből áll, akiknek kinevezése öt évre szól. Ez a hivatali idő megújítható.
Az igazgató tanács nevezi ki az ügyvezető igazgatót, a Bizottság és a
tagállamok véleményének figyelembevételével meghatározza a szerv
munkaprogramját, elfogadja a Hivatal költségvetését, és az előző évről
szóló általános jelentését.
Az igazgatási tanács elnökét a Bizottság képviselői, alelnökét a tagok
közös alkalmazási terveket dolgoz ki, pontosan képviselői közül választják, egyszer megújítható hároméves időtartamra.
meghatározott célkitűzésekkel (meghatározott halászatokra, Az igazgatási tanács a leadott szavazatok abszolút többségével határoz.
helyreállítási tervekre, flottákra, zónákra, stb. vonatkozóan).
Az ügyvezető igazgató
E tervek végrehajtásához különböző nemzetiségű tagokból Az igazgatási tanács ellenőrzése mellett irányítja a Hivatal tevékenységeit
álló felügyeleti teameket hoz létre, amelyek az érintett és gondoskodik a munkaprogram megfelelő végrehajtásáról. Hivatali ideje
tagállamok által rendelkezésükre bocsátott eszközöket öt évre szól, amely egyszer megújítható. A Bizottság és az igazgatási
(hajókat, repülőgépeket, gépkocsikat, stb.) használják. tanács saját hatáskörének sérelme nélkül, az ügyvezető igazgató nem
kérhet, és nem fogadhat el utasítást semmiféle kormánytól vagy szervtől.
Képzések és új technológiák
A Hivatalt a felügyelők oktatásával, az új technológiák A tanácsadó testület
alkalmazásának elősegítésével és közös ellenőrzési A közös halászati politika 2002. évi reformjának egyik sarokpontja volt
eljárások kidolgozásával, stb. is meg lehet bízni. Lehetősége a halászok és egyéb érdekelt felek CFP folyamatban való részvételének
lesz arra is, hogy szerződéses szolgáltatásokat nyújtson fokozására irányuló célkitűzés. Ennek fényében hozta létre a Hivatal a
a tagállamoknak, azok kérésére és költségére (mint például tanácsadó testületet, amely a regionális konzultatív testületek képviselőiből –
a felügyeleti hajók bérbe adása és hasznosítása, valamint regionális tanácsadó testületenként egy-egy képviselőből – áll és célja, hogy
megfigyelők toborzása és biztosítása). szoros együttműködést biztosítson valamennyi érintett féllel. A tanácsadó
testület tagjai tanácsokkal látják el az ügyvezető igazgatót feladatai
A közösségi vizeken túlmutató fellépés ellátásával kapcsolatban. A tanácsadó testület kijelöl egy tagot, aki
Nemzetközi egyezményekben rögzített kötelezettségei az igazgatási tanács tanácskozásain szavazati jog nélkül részt vesz.
és a regionális halászati szervezetekben (ORP) való
részvétele alapján az Európai Uniónak biztosítania kell
az Unió vizein kívül aktív tevékenységet kifejtő közösségi
flotta ellenőrzését és felügyeletét is. Ez a helyzet áll fenn
az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezetben (NAFO) és
az Északkelet-atlanti Halászati Bizottságban (CPANE)
fennálló tagság nyomán.
A Közösség a többi szerződő félhez hasonlóan, az elmúlt
évtized során e felügyeleti és ellenőrzési tevékenységekhez
kapcsolódó operatív feladatokat vállalt magára – azok
hatékonyságának biztosítása érdekében –a nemzetközi
vizeken. Példaképpen említjük, hogy a Bizottság 1990 óta
a Közösség nevében felügyeleti hajót bérel az Atlanti-óceán Tudni illik
északi részén, és számos zónába telepít megfigyelőket.
• A Hivatal létrehozása semmiben nem érinti a
Az új Hivatal feladata lesz, hogy a tagállamok által kifejtett tagállamoknak a CFP intézkedéseinek végrehajtására
ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeket összehangolja vonatkozó kötelezettségeit, sem az Európai Bizottság
annak érdekében, hogy az Európai Unió eleget tegyen annak biztosítására irányuló kötelezettségét, hogy a
nemzetközi kötelezettségeinek. tagállamok betartsák e kötelezettségeiket.
Ennek az új struktúrának köszönhetően semmi kétség • A Hivatal költségvetését 2006. évre 5 millió euróban
nincs afelől, hogy a CFP szabályait pontosabban és állapították meg, amely tevékenységének fejlődése
szigorúbban, de egyúttal igazságosabban és átláthatóbban függvényében fog változni.
alkalmazzák majd. Az ellenőrzési tevékenységek e
megerősítése minden bizonnyal javítja majd a CFP • A Hivatal székhelye Vigoban (Galícia) lesz.
szabályainak betartását, és ennek következtében elősegíti
a halászati erőforrások védelmének elmélyítését is. • Munkatársainak száma mintegy ötven fő lesz.
9
26. szám 2005. szeptember Halászat és akvakultúra Európában
I IHU.qxd 11/10/05 18:38 Page 10
Aktualitás
Vigo,
VIGO
a Halászati Ellenőrző
Hivatal székhelye és España
vezető halászati kikötő
Európában
2Vigo kivételezett helyzetben van. Folyóvájta öbölben CPANE ( ) felügyelete alá tartozó zónákban – óriás laposhalat,
meghúzódó, a Cies szigetek védelmét élvező természetes pisze hosszú farkú halat, gránátoshalat, garnélarákot, stb.
kikötőként Vigo életét a halászat határozza meg, amely halásznak, és vegyes válalaltok tulajdonában lévő, 102
tevékenységről jóval a római kort megelőző időkből maradtak fagyasztóval felszerelt fenékvonóhálós hajóból áll – amelyek
fenn feljegyzések. Spanyolország észak-nyugati részének által keresett fajok elsősorban a tőkehal- és a valódi
legszélén, Pontevedra galíciai tartományban, igen közel a kalmárfélék, és amelyek, még ha tevékenységüket más
portugál határhoz, ez a város ad otthont Spanyolország … tagállamok vízein fejtik is ki, néha eljönnek fogásaikat
és az Európai Unió legnagyobb halászati kikötőjének. Vigoban kirakni, vagy a hajókon javításokat végeztetni.
A part menti halászatot illetően a Pontevedra tartomány
cofradía-inak (konfratermnitásainak, vallási közösségeinek)
4.000 hajó van a birtokában, amelyek között találhatók
szardíniát, fattyúmakrélát és makrélát halászó kerítőhálós
hajók, és más, kisebb halászfelszerelést, így eresztőhálót
(ezek nagy tengeripókot, nagy rombuszhalat, közönséges
nyelvhalat, nagy szemű vörösdurbincsot és tőkehalat
halásznak), vagy varsát (polipok, kisméretű rákok, stb.
fogásához) használó hajók. E part menti halászatra alkalmas
flotta egy részét közvetlenül érinti a Bizottság által 2004-ben
előterjesztett, az ibériai tőkehal és a norvég homár
állományainak helyreállítására irányuló terv, amelynek
vitája jelenleg folyik a Parlamentben és a Tanácsban.
2004-ben 86.000 tonna friss halat és 496.000 tonna
mélyhűtött halat tettek partra ebben a kikötőben. Minden
nap 55-nél több kamion jön ide berakodni. Mások idejönnek
Galícia minden részéből, sőt az Európai Unió más országaiból
is a halakat kirakodni, hogy az El Berbés-i árverésen adják
el őket, mert itt magas árat lehet elérni.
Vigo végül a halászati termékekkel kapcsolatos ipari és
kereskedelmi tevékenységéről is híres. A konzervipart a
katalán vállalkozók honosították meg itt a XVIII. század
végén, és ez a tevékenység lett a város felemelkedésének
forrása. A halak, kagylók és rákfélék kereskedelmével és
feldolgozásával foglalkozó több, mint 60 vállalatnak a
székhelye van ebben a városban. De az ipari tevékenység
Vigo életét, amely a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal székhelye, az ókor nem kizárólag a halászathoz kapcsolódik: Vigo egyben
kezdeteitől a tenger és a halászat határozza meg. Európában Vigo vezető halászati
jelentős kereskedelmi kikötő is (2004-ben 4,7 millió tonnakikötő, továbbá a halászati termékek feldolgozásának és kereskedelmének jelentős
központja. különféle áru fordult itt meg), amely dinamizálja a hajóépítésre,
szállításra, a hűtőtechnológiára, stb. irányuló ipari
Vigo elsősorban jelentős hajóflottájáról híres. A város hajózási tevékenységet.
szövetkezetéhez több, mint 400 hajó csatlakozott. A flotta
a galíciai partok mentén közönséges szardíniát, fattyúmakrélát, Nem véletlen tehát, hogy a legfőbb spanyol halászati
és makrélát halászó 35 kerítőhálós hajóból; az Atlanti-, az egyesületek székhelye is Vigo-ban van. Ez a helyzet a
Indiai- és a Csendes-óceánon aktív 100 hosszú horogsoros halkereskedők spanyol egyesülete (Acopevi) esetében,
hajóból – amelyek kardhalat, különböző cápafajokat és amelynek 91 tagja áruit a félsziget egészén és a szigeteken
tonhalféléket halásznak; 111 Gran Sol hajóból, amelyek forgalmazza, a Halászati és Akvakultúra Termékek Spanyolor-
elsősorban szárnyas rombuszhalat, horgászhalféléket és szági Nagykereskedői, Feldolgozói, Importőrei és Exportőrei
szürke tőkehalat halásznak a közösségi vizeken; 70 nagy Egyesületének (Conxemar) esetében, amelyhez Spanyolország
fenékvonóhálós, fagyasztóval felszerelt hajóból, amelyek minden részéből 256 vállalat csatlakozott, valamint a
1a nemzetközi halászati zónákban – így a NAFO ( ) és a konzervgyártók spanyol egyesületének (Anfaco) esetében is.
10
(1) Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet.
(2) Északkelet-atlanti Halászati Bizottság.
© ToĖo Labra