//img.uscri.be/pth/d926a9ad96a39f522d287b2ae3abeed03af163e7
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Weekoverzicht 28 september - 2 oktober 1992 Nr. 24/92

De
14 pages
TRIBUNAL OE JUSTICIA NAUTÊS EUROPI t \NES COM ' CU I RT DE EUROPÆISK! FÆLLESSKABERS BHRE1THIÚNAIS NX OMHPHOBAL I' GERICHTSHOF t UKI E DI (.IL SI l/l \ DELLE EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMUNITÀ EUROPEI LUXEMBOURG HOE VAN lUSmil ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ VAN DI TON EUROPESE GEMEENSC HAPPE N ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ TRIBUNAL DE |l COURT OF lUSTICE ΓΗΕ COMUNIDADES El KOPEIAS EUROPEAN COMMUNE! IE HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Weekoverzicht 28 september - 2 oktober 1992 Nr. 24/92 INHOUD blz. I. ARRESTEN A. Bi.i het Hof van Justitie aanhangige zaken Zaak C-201/91 3 B. Grisvard en G. Kreitz/Assedic Vrij verkeer van personen B. Bi i het Gerecht van eerste aanleg aanhangige zaken Zaak T-7/91 5 Schavoir/Raad Zaak T-70/91 b Moretto/Commissie II. CONCLUSIES Gevoegde zaken C-159/91 en 160/91 6 C. Poucet/AGF en Calmurac en D. Pistre/Cancava Sociale politiek Voorlichtingsbureau van het Hof van Dit overzicht is opgesteld door het op korte termijn op de hoogte te Justitie met het doel de lezers het Hof en het Gerecht. Alleen de stellen van de werkzaamheden van die naderhand wordt gepubliceerd in tekst van de arresten en conclusies Justitie en het Gerecht van eerste de "Jurisprudentie van het Hof van inhoud van dit weekoverzicht kan aanleg", is echter officieel. De vermelding van de bron, worden zonder toestemming, doch met overgenomen. 2 -Conclusie van advocaat-generaal G.
Voir plus Voir moins