HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Weekoverzicht 19 - 23 september 1994 Nr. 25/94
14 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Weekoverzicht 19 - 23 september 1994 Nr. 25/94

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
14 pages
Nederlandse

Description

TRIBUNAL IJK JUSTICIA COUR DE JUSTICE DE LAS DES COMUNIDADES EUROPEAS COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CUIRT DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS BHREITHIÚNAISNA DOMSTOL gCOMHPHOBAL EORPACH _CVRIA GERICHTSHOF CORTE DI GIUSTIZIA DER DELLE EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMUNITÀ EUROPEE LUXEMBOURG ΔΙΚΑΣΤΗΡΙι. HOFVAN JUSTITIE ΤΩΝ VAN DE ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COURT OF JUS.'CE TRIBUNAL DE JUSTIÇA OF THE DAS EUROPEAN COMMUNI TIES COMUNIDADES EUROPEIAS HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Weekoverzicht 19 - 23 september 1994 Nr. 25/94 INHOUD blz. blz. I. ARRESTEN Bij het Gerecht van eerste aanleg aanhangige Bij het Hof van Justitie aanhangige zaken zaken Zaak C-249/92 Commissie van de Europese Zaak T-495/93 Gemeenschappen/Italiaanse Republiek M. Carrer e.a./Hof van Justitie van de Vrij verkeer van goederen Europese Gemeenschappen Ambtenarenrecht Zaak C-12/93 5 Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging/V. A. Drake Vrij verkeer van personen Zaak T-461/93 9 An Taisce - The National Trust for Ireland Zaak C-301/93 7 e.a./Commissie van de Europese L. Bettaccini/Nationaal Pensioenfonds voor Gemeenschappen Mijnwerkers (NPM) Regionale politiek Vrij verkeer van personen Π. CONCLUSIES IH.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 7
Langue Nederlandse

Exrait