HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Weekoverzicht 26 - 30 oktober 1992 Nr. 28/92

-

Nederlandse
20 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

COURDEIUS1ICE TRIBUNAL DE JUSTICIA DES DE LAS COMMUNAUTÉS EUROPE-E NNES COMUNIDADES EUROPEAS CUIRT DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABE RS BHREITHIUNAIS SA DOMSTOL gCOMHPHOBAL EORPACEI GERICHTSHOF CORTE DI GIUSTIZIA DER DELLE EUROPAISCHEN GEMEIN SCHAU EN COMUNITÀ EUROPEE LUXEMBOURG ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ HOFVAN JUSTITIE ΤΩΝ VAN DE ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EUROPESE GEMEENSCHAPPF Ν TRIBUNAL DE IL SIK \ COURT OF JUSTICE DAS OFTHE COMUNIDADES EUROPEIAS EUROPEAN COMMUNITIES HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Weekoverzicht 26 - 30 oktober 1992 Nr. 28/92 INHOUD blz. ARRESTEN Zaak C-191/90 Generics (UK) Limited, Harris Pharmaceuticals Limited/Smith Kline and French Laboratories Limited Vrij verkeer van goederen 5 Zaak C-240/90 Bondsrepubliek Duitsland/Commissie Landbouw 7 Zaak C-74/91 Commissie/Bondsrepubliek Duitsland Belastingrecht 8 Zaak C-284/91 België/Suiker Export NV Landbouw 9 Zaak C-219/91 Strafzaak tegen J.S.W. Ter Voort Harmonisatie van wetgevingen Dit overzicht is opgesteld door het Voorlichtingsbureau van het Hof van Justitie met het doel de lezers op korte termijn op de hoogte te stellen van de werkzaamheden van het Hof en het Gerecht. Alleen de tekst van de arresten en conclusies die naderhand wordt gepubliceerd in de "Jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg", is echter officieel.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 15
Langue Nederlandse
Signaler un problème