Kalastus Euroopassa

-

Documents
4 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

KL-AF-03-018-FI-CKL-AF-03-018-FI-CEuroopan komissioKalastus EuroopassaAsiakirjatTurska- ja kummeliturskakantojen elvyttäminennro 18 - Elokuu 2003Italia: Pohjoinen kummeliturskakanta: Tieteelliset lausunnot:kalastus matkailun edistäjänä elvytyssuunnitelma kuinka niiden laatua voisi parantaa?30u752_MAG_FI.indd 3 4/08/2003, 12:12:44 ISSN 1606-0873 Euroopan komission julkaisu — Kalastuksen pääosastoKalenteri Tässä numerossaMessut ja näyttelyt 2 Kalenteri3 Pääkirjoitus· World Fishing Exhibition Vigo: Euroopan kalastusyht-eisö tapaa 17.–21. syyskuuta Vigossa, Espanjassa. Nämä Ennalta varautuva lähestymistapa uhanalaisten joka kuudes vuosi järjestettävät kalastusmessut ovat kalavarojen suojelemiseksikokonsa ja saamansa huomion takia todella poikkeuk-sellinen tapahtuma. Kalastuksen pääosasto osallistuu 4 Kentältämessuihin pystyttämällä yhteistä kalastuspolitiikkaa Matkailu ja kalastusesittelevän tiedotuspisteen. Lisätietoja saa seuraavalta Liitto italialaiseen tapaanwww-sivustolta: http://www.worldfishing-exhibition.com6 Asiakirjat· Seafood Mediterraneo ja Acquacoltura International: Turska ja kummeliturskaNämä kaksi tapahtumaa pidetään samanaikaisesti Kantojen elvytyssuunnitelmatVeronassa, Italiassa, 15.–17. lokakuuta 2003.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 25
Langue Finnish
Signaler un problème
Tieteelliset lausunnot: kuinka niiden laatua voisi parantaa?
Euroopan komissio Kalastus Euroopassa
n r o 1 8  E l o k u u 2 0 0 3
30u752_MAG_FI.indd 3
Italia: kalastus matkailun edistäjänä
ISSN 16060873
Euroopan komission julkaisu — Kalastuksen pääosasto
4/08/2003, 12:12:44
A s i a k i r j a t Turska ja kummeliturskakantojen elvyttäminen
Pohjoinen kummeliturskakanta: elvytyssuunnitelma
KLAF03018FIC