24 pages
Finnish

Komission yhteenvetokertomus geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käyttöä suljetuissa oloissa koskevan neuvoston direktiivin 90/219/ETY täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

KOMISSION YHTEENVETOKERTOMUS GENEETTISESTI MUUNNETTUJEN MIKRO-ORGANISMIEN KÄYTTÖÄ SULJETUISSA OLOISSA KOSKEVAN NEUVOSTON DIREKTIIVIN 90/219/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA JÄSENVALTIOISSA Euroopan komissio Komission yhteenvetokertomus geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käyttöä suljetuissa oloissa koskevan neuvoston direktiivin 90/219/ETY täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa 1999 Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2000 ISBN 92-828-8775-8 © Euroopan yhteisöt, 2000 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE ESIPUHE Direktiivi 90/219/ETY geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa annettiin 23. huhtikuuta 1990l,ja se tuli voimaan 23. lokakuuta 1991. Direktiivin 90/219/ETY18 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on joka kolmas vuosi, ensimmäisen kerran 1. syyskuuta 1992, toimitettava komissiolle yhteenvetokertomus kokemuksistaan tämän direktiivin alaan kuuluvissa asioissa. Kyseisen artiklan 3 kohdan mukaan komission on julkaistava edellä mainittuihin jäsenvaltioiden kertomuksiin perustuva yhteenveto. Komissio julkaisi ensimmäisen yhteenvetokertomuksen vuonna 1994.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 16
Langue Finnish