2 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Konsulärt skydd för europeiska unionens medborgare

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
2 pages
Norwegian

Description

HJÄLP OCH HEMSÄNDNING AV NÖDSTÄLLDA UTGIFTER SOM UPPKOMMIT EXEMPEL PÅ VAD NI INTE BÖR FÖRVÄNTA ER UNIONSMEDBORGARE FRÅN EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR I princip får penningförskott BESKICKNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT I eller penningbidrag inte ges till Er utan Bistånd kan erbjudas Er särskilt på följande sätt: Ambasáid na hÉireann EUROPEISKA UNIONEN Embassy of Ireland tillstånd från utrikesministeriet Ambassade d'Irlande i Ert eget land. • Om Ni är nödställd, kan Ni få vägledning Ersättning för det bistånd som redan har e van Ierland om hur Ni själv kan tillhandahållits Er eller som tillhandahålls |j Om Era egna myndigheter inte avhjälpa Er situation. Er från Ert eget ursprungslands ambassad uttryckligen avstår från detta krav, måste Ni eller konsulat och som Ni har möjlighet underteckna ett åtagande om att till Er egen • Ni kan få hjälp med att att tillgå i ett land där Er regering återbetala hela värdet av varje skaffa pengar från ursprungsmedlemsstat är representerad. penningförskott eller penningbidrag och utlägg privata källor. som gjorts samt, i förekommande fall, • Betalning av Era räkningar (hotell, restaurang, en konsulär avgift. • 1 undanlagsfall kan medel sjukhus, etc), utom för vissa utgifter och endast i förskotteras mot säkerhet. extremt brådskande fall och på vissa villkor.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 10
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait