Meer eenheid, meer diversiteit
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Meer eenheid, meer diversiteit

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

Europa in bewegingMeer eenheid, meer diversiteitDe grootste uitbreiding van de Europese Unie ooitEuropese UnieDeze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens,

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 6
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

Europa in beweging
Europese Unie
Meer eenheid, meer diversiteit
De grootste uitbreiding van de
Europese Unie ooit
Deze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens, Duits,
Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans en Zweeds.
Deze brochure en andere korte, duidelijke uitleg over de EU is ook on line beschikbaar op
europa.eu.int/comm/publications
Europese Commissie
Directoraat-generaal Pers en communicatie
Publicaties
B-1049 Brussel
Manuscript voltooid in november 2003
Illustratie omslag: EC
Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2003
ISBN 92-894-4601-3
© Europese Gemeenschappen, 2003
Reproductie toegestaan
Printed in Belgium
G
EDRUKT OP WIT, CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
Lidstaten van de Europese Unie
Nieuwe lidstaten die in 2004 toetreden
Kandidaat-lidstaten
Situatie 2003
De uitbreiding van 2004 over-
brugt eindelijk de kloof die
geslagen is door de Tweede
Wereldoorlog, de Oost-West-
confrontatie en de Koude Oorlog.
De nieuwe lidstaten in Midden- en
Oost-Europa en Malta en Cyprus
zijn rechtmatige leden waarvan de
bevolking, evenals de andere EU-
burgers, de EU-doelstellingen van vrijheid, democratie
en welvaart nastreven. Zij voldoen aan de strenge
eisen voor toetreding tot de Unie. Uitbreiding zal de
economische groei in zowel de oude als de nieuwe
EU-lidstaten stimuleren en dus iedereen ten goede
komen.
Het integratieproces is al een flink eind gevorderd.
Al voor de formele toetreding heeft de EU haar
markt opengesteld voor export uit de nieuwe
landen, die ook al gebruik konden maken van de
bijstandsprogramma’s. Burgers in zowel de huidige
als de nieuwe lidstaten maken zich zorgen over de
uitbreiding, maar deze kunnen met passende
antwoorden en oplossingen worden weggenomen.
Een EU van 25 zal nieuwe betrekkingen aangaan
met haar buurlanden en de buitenwereld.
1
1
1
1
6
N
A
-
4
7
-
0
2
-
3
8
9
-
N
L
-
C
I
S
S
N
1
0
2
2
-
8
2
6
8
NL
ISBN 92-894-4601-3
,!7IJ2I9-eegabd!