//img.uscri.be/pth/a3e373a9867a53b5321bdc295e4ef9345fbb4de7
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Handelingen van het Europees Parlement Zitting 1993-1994. Volledig verslag van de Vergadering van 19 tot en met 23 april 1993

De
360 pages
ISSN 0378-5025 Bijlage Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. 3-430 Uitgave Handelingen van het Europees Parlement in de Nederlandse taal Zitting 1993-1994 Volledig verslag van de Vergadering van 19 tot en met 23 april 1993 Huis van Europa, Straatsburg Vergadering van maandag 19 april 1993 1 Inhoud 1. Hervatting van de zitting, blz. 1 — 2. Goedkeuring van de Notulen, blz. 1 — 3. Agenda, blz. 4 — 4. Steunregelingen voor luchtvaartmaatschappijen, blz. 7 — 5. Telecommunicatie, blz. 14 — 6. Opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie, blz. 20 — 7. Medische hulpmiddelen, blz. 21 — 8. Beleid inzake ondernemingen, blz. 22 — 9. Europese maritieme industrie, blz. 28 — 10. HDTV, blz. 34 — 11. Beroepsopleiding, blz. 38 Vergadering van dinsdag 20 april 1993 45 1. Goedkeuring van de Notulen, blz.6 — 2. Urgentverklaring, blz. 50 — 3. Landbouwprijzen — Melk — Aardappelen — Suiker, blz. 51 — 4. Toepassing van het Reglement, blz. 63 — 5. Landbouwprijzen — Melk — Aardappelen — Suiker (voortzetting), blz. 63 — 6. Stemming, blz. 73 — 7. Visserijbeleid, blz. 77 — 8. Leningen aan Albanië, blz. 87 — 9. Analfabetisme in de lidstaten, blz. 89 — 10. Geneesmiddelen, blz. 91 — 11. Kosmetische produkten, blz. 96 — 12. Hy­giëne van levensmiddelen, blz. 100 — 13. Verwelkoming, blz. 102 — 14. Kwij­ting voor het begrotingsjaar 1991, blz. 102 — 15. Werkzaamheden van de EB WO, blz.
Voir plus Voir moins

ISSN 0378-5025
Bijlage Publikatieblad
van de
Europese Gemeenschappen
Nr. 3-430
Uitgave
Handelingen van het Europees Parlement in de Nederlandse taal
Zitting 1993-1994
Volledig verslag van de Vergadering
van 19 tot en met 23 april 1993
Huis van Europa, Straatsburg
Vergadering van maandag 19 april 1993 1 Inhoud
1. Hervatting van de zitting, blz. 1 — 2. Goedkeuring van de Notulen, blz. 1 —
3. Agenda, blz. 4 — 4. Steunregelingen voor luchtvaartmaatschappijen, blz. 7 —
5. Telecommunicatie, blz. 14 — 6. Opdrachten in de sectoren water- en
energievoorziening, vervoer en telecommunicatie, blz. 20 — 7. Medische
hulpmiddelen, blz. 21 — 8. Beleid inzake ondernemingen, blz. 22 — 9. Europese
maritieme industrie, blz. 28 — 10. HDTV, blz. 34 — 11. Beroepsopleiding,
blz. 38
Vergadering van dinsdag 20 april 1993 45
1. Goedkeuring van de Notulen, blz.6 — 2. Urgentverklaring, blz. 50 —
3. Landbouwprijzen — Melk — Aardappelen — Suiker, blz. 51 — 4. Toepassing
van het Reglement, blz. 63 — 5. Landbouwprijzen — Melk — Aardappelen —
Suiker (voortzetting), blz. 63 — 6. Stemming, blz. 73 — 7. Visserijbeleid, blz. 77
— 8. Leningen aan Albanië, blz. 87 — 9. Analfabetisme in de lidstaten, blz. 89 —
10. Geneesmiddelen, blz. 91 — 11. Kosmetische produkten, blz. 96 — 12. Hy­
giëne van levensmiddelen, blz. 100 — 13. Verwelkoming, blz. 102 — 14. Kwij­
ting voor het begrotingsjaar 1991, blz. 102 — 15. Werkzaamheden van de
EB WO, blz. 118
Vergadering van woensdag 21 april 1993 121
1. Goedkeuring van de Notulen, blz.3 — 2. Actualiteitendebat (bezwaren
tegen de lijst van onderwerpen), blz.6 — 3. Milieubeleid van de Gemeenschap,
blz. 127 — 4. Situatie in Bosnië, blz. 140 — 5. Stemming, blz. 146 —
6. Rechts-extremisme, racisme en vreemdelingenhaat, blz. 158 — 7. Comité van
regio's, blz. 172 — 8. Stemming, blz. 178 — 9. Vragenuur, blz. 189 — Bijlage I:
Mededeling van de Commissie, blz. 213 — Bijlage II: Schriftelijke vragen,
blz. 222 TEN GELEIDE
Naast de Nederlandstalige uitgave verschijnen de Handelingen in de overige acht
officiële talen van de Gemeenschap: Deens (DA), Duits (DE), Engels (EN), Frans (FR),
Grieks (GR), Italiaans (IT), Portugees (PT) en Spaans (ES).
De Nederlandstalige Handelingen bevatten alle interventies in het Nederlands, alsook
de vertaling van de overige bijdragen aan het debat. In dat geval staat de oorspronkelijke
taal aangegeven. Voor de authentieke versie zij verwezen naar de Handelingen in de
desbetreffende taal.
Inhoud (vervolg) Vergadering van donderdag 22 april 1993 291
1. Goedkeuring van de Notulen, blz.2 — 2. Stemming, blz. 294 —
3. Actualiteitendebat, blz.9 — 4. Situatie in Bosnië-Hercegovina (Stemming),
blz. 320 — 5. Comité van regio's (voortzetting), blz. 326 — 6. Stemming,
blz. 330 — 7. Situatie in de Baltische Republieken, blz. 332 — 8. Betrekkingen
EG-Bulgarije, blz. 336
Vergadering van vrijdag 23 april 1993 339
1. Goedkeuring van de Notulen, blz.9 — 2. Stemming, blz. 341 —
3. Betrekkingen EG-Bulgarije (voortzetting), blz. 344 — 4. Betrekkingen
EG-Roemenië, blz. 347 — 5. Exportkredieten, blz. 349 — 6. Akkoorden
EEG-Japan over de auto-industrie, blz. 351 — 7. Onderbreking van de zitting,
blz. 353
Lijst van afkortingen van de fracties, zoals vermeld achter de naam van de spreker
(S) Socialistische Fractie
(PPE) Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
(LDR) Liberale en Democratische Fractie
(V)e De Groenen in het Europees Parlement
(RDE) Fractie van verenigde Europese democraten
(DR) Technische Fractie Europees Rechts
(CG)e Linkse Coalitie
(ARC) Regenboogfractie
(NI) Niet-ingeschrevenen
De tijdens de vergaderperiode van 19 tot en met 23 april 1993 aangenomen resoluties
zijn opgenomen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 150 van
31 mai 1993 Handelingen van het Europees Parlement Nr. 3-430/1 19. 4. 93
VERGADERING VAN MAANDAG 19 APRIL 1993
Inhoud
de heren Beumer, Janssen van Raay, Bettini, /. Hervatting van de zitting
Vanni d'Archirafi (Commissie) 20
2. Goedkeuring van de Notulen
7. Medische hulpmiddelen — aanbeveling voor de heren B. Simpson, Bettini, Kostopoulos,
de tweede lezing (A3-88/93) van de heer Harrison, Speroni, Landa Mendìbe, Galle,
Lataillade Bofill Abeilhe, Papoutsis, Boissiere, Falconer,
Newens, Cooney, Dessylas de heer Vanni d'Archirafi (Commissie) 21
3. Agenda 8. Beleid inzake ondernemingen — verslagen
(A3-114/93) van de heer Gasoliba i Böhm, de heren Holzfuss, Bangemann (Commissie),
(A3-123/93) van de Speciale Cot, mevrouw Oomen-Ruijten, de heer Cot,
mevrouw de heren Ford, Gal­ de heren Gasoliba i Böhm, Speciale, de la
land, de heren Cot, Cámara Martínez, mevrouw Thyssen, de heren
Galland, Tindemans, Peters, Galland, Bocklet, Porto, Lane, Moretti, González Alvarez, Del-
Morris, A. Smith croix, mevrouw Peijs, de heren Harrison, Van­
ni d'Archirafi (Commissie) 22
4. Steunregelingen voor luchtvaartmaatschap­
pijen — verslag (A3-71/93) van de heer De 9. Europese maritieme industrie — verslag (A3-
Vitto 111/93) van de heer Donnelly
de heren De Vitto, B. Simpson, Fuchs, de heren Donnelly, Langenhagen, Speciale,
mevrouw Mcintosh, de heer Porto, mevrouw Jackson, Harrison, Nicholson, mevrouw Rand-
Van Dijk, de heren Lalor, Blaney, Schodruch, zio-Plath, de heren Hoppenstedt, Pierros, Lord
Brito, Van der Waal, Visser, Sarlis, Kostopou­ Inglewood, Bangemann (Commissie), Donnel­
los, Cushnahan, Geraghty, Bangemann (Com­ ly, Bangemann 28
missie)
10. HDTV
5. Telecommunicatie — verslagen (A3-117/93)
de heren Beumer, Bangemann (Commissie),
van de heer Mattina, (A3-113/93) van de heer
Metten, Hoppenstedt, Bettini, Caudron
Sisó Cruelias
de heren Bofill Abeilhe, Beumer, Ban­
de heren Bofill Abeilhe, Sisó Cruellas, Caud-
gemann (Commissie) 34
ron. Pierrôs, Porto, Sánchez García, Geragh­
ty, De Vries, Kostopoulos, Bangemann, Sisó 11. Beroepsopleidng — verslagen (A3-124/93) en
Cruelias, Bangemann (Commissie) 14 (A3-93/93) de mevrouw von Alemann
6. Opdrachten in de sectoren water- en energie­ de dames von Alemann, Hermans, Catasta, de
voorziening, vervoer en telecommunicatie — heren Menrad, Marques Mendes, Ribeiro, Al­
aanbeveling voor de tweede lezing (A3-110/ varez de Paz, Gil-Robles Gil-Delgado, de
93) van de heer Mattina dames Oddy, Rønn, de heren Vanni d'Archirafi 38
2. Goedkeuring van de Notulen VOORZITTER: DE HEER KLEPSCH
De heer B. Simpson (S). — (EN) Mijnheer de Voorzitter, Voorzitter
zou ik een beroep mogen doen op de toegeeflijkheid van
dit Parlement om een verklaring af te leggen over de
bomaanslagen die op 20 maart zijn gepleegd in de stad
Warrington in het noordwesten van Engeland? Zaterdag
(De vergadering wordt te 17.00 uur geopend) 20 maart 1993 explodeerden in mijn woonplaats War­
rington twee bommen in een verkeersvrij winkelcentrum,
waarbij twee kinderen gedood werden en 55 mensen
gewond raakten, waarvan sommigen ernstig. Het was de
tweede bomaanslag op de stad Warrington binnen enkele
dagen en beide aanslagen waren het werk van de IRA. Ik
1. Hervatting van de zitting
ben mij er heel goed van bewust dat het leven in
Noord-Ierland helaas de laatste jaren door bomaanslagen De Voorzitter. — Ik verklaar de zitting van het Europees
wordt beheerst, maar de aanslag op Warrington was wel Parlement, die op 12 maart 1993 werd onderbroken, te
zijn hervat. bijzonder wreed, omdat die gericht was op de kinderen Nr. 3­430/2 Handelingen van het Europees Parlement 19.4.93
Β. Simpson
van de stad die zich, zoals kinderen overal in Europa De Voorzitter. — Dank u, collega Simpson, voor uw
gewoon zijn te doen, in groepjes verzamelen voor een opmerking. U had al direct na de tragische gebeurtenis
McDonald's hamburgerrestaurant, waar een van de bom­ van 20 maart daarop gewezen. Onmiddellijk na mijn
men was geplaatst. De driejarige Jonathan Ball, die terugkeer uit het buitenland heb ik natuurlijk de burge­
meegenomen was naar het winkelcentrum om een meester van Warrington uiting gegeven van mijn mede­
cadeautje voor moederdag te kopen, werd op slag leven en dat van het Parlement. Het verheugt mij dat u al
gedood. De twaalf jaar oude Tim Parry kocht net een degenen wil danken die — ook van ver buiten de regio —
voetbalbroek in de kleuren van zijn favoriete club, de familieleden van de slachtoffers en de inwoners van
Everton. Hij werd ernstig gewond en overleed enige tijd deze stad hun medeleven hebben betuigd.
later. Mevrouw Bronwyn Vickers, die met haar man,
Ik vrees echter, collega Simpson, dat wij thans in een vierjarige dochter en een baby van twee weken bood­
debat over de IRA raken, dat niet op de agenda staat. Ik schappen deed, verloor haar linkerbeen. Anderen raakten
denk dat wij eensgezind — dat heb ik ook aan het applaus ten gevolge van de explosie vingers kwijt of liepen
gemerkt —· onze afschuw hebben uitgesproken over deze snijwonden op. De IRA had de stad Warrington niet
daad en volledig staan achter hetgeen collega Simpson gewaarschuwd, maar ik wil erop wijzen dat een vooraf­
gezegd heeft. Ik wil dus de collega's die te kennen gaande waarschuwing het plaatsen van bommen om
hebben gegeven over deze tragische gebeurtenis iets te politieke doeleinden te bevorderen nog niet verontschul­
willen zeggen erop wijzen dat wij het eerste halfuur van digt.
de maandag in de regel gebruiken om onze agenda vast te
stellen, en dat wij in grote moeilijkheden geraken wan­
Mijnheer de Voorzitter, mijn woonplaats werd op 20 neer wij van dit gebruik afwijken.
maart geweld aangedaan. Ik bevond mijzelf in het stads­
centrum toen de explosies plaatsvonden en heb met eigen De heer Bettini (V). — (IT) Mijnheer de Voorzitter, ik heb
ogen de vernietigende gevolgen ervan gezien, zowel in hier de lijst van regeringsvertegenwoordigers van de
menselijk als in materieel opzicht. Namens de bevolking lidstaten. Op deze lijst staat ook de Commissie van de
van Warrington, en ik heb de eer haar in dit Parlement te Europese Gemeenschappen met de naam van de voorzit­
vertegenwoordigen, wil ik in ondubbelzinnige bewoor­ ter, de heer Delors en de namen van de leden.
dingen de door de IRA gepleegde aanslag veroordelen.
Rijst bij mij nu de vraag, waarom er geen lijst is van Bovendien wil ik dank betuigen aan de duizenden men­
vice­voorzitters? Is men deze lijst vergeten, of staat de sen in heel Europa, waaronder velen van het eiland
Ierland, die condoleancebrieven, bloemen en geldelijke Europese Commissie soms onder de slechte invloed van
giften gestuurd hebben naar de burgemeester van War­ de politiek alia italiana? Ik moet helaas herhalen wat ik
enige tijd geleden ook al zei, toen ik het feit aan de kaak rington. Met name kan ik de president van de Ierse
stelde dat zes maanden na het vertrek van commissaris Republiek, mevrouw Mary Robinson, noemen, die zo
Ripa di Meana, door vergeetachtigheid of door de schuld vriendelijk was onze herdenkingsdienst op 8 april bij te
van de Italiaanse regering nog steeds geen plaatsvervan­wonen en daarmee duidelijk haar afkeer van geweld heeft
laten blijken. ger was aangewezen. Laten wij hopen dat de lijst van
vice­voorzitters gewoon is vergeten en ik deze morgen in
handen heb. Als dit niet het geval is, zal er waarschijnlijk
Ik zou u willen verzoeken, mijnheer de Voorzitter, om
toch meer aan de hand zijn.
namens dit Parlement via de burgemeester van de stad
ons medeleven te betuigen aan de betrokken families en Is het nog steeds afwachten geblazen? Waarom werpt de
de stad Warrington. Ik kan de leden van dit Parlement uit haar voegen geraakte Italiaanse politiek nog steeds
verzekeren dat de bevolking van Warrington de gebeur­ een schaduw over de Europese politiek? Ik hoop dat mijn
tenissen van 20 maart 1993 nooit zal vergeten. Evenmin blik hier in dit Parlement niet nog eens moet vallen op een
zullen wij ons als stad tot overgave laten dwingen door van onze voormalige collega's, op de heer Colombo
bomaanslagen van een groep mensen die de spreekbuis bijvoorbeeld, de huidige minister van buitenlandse zaken
of vertegenwoordiger van niemand is en die de bom die na het „ja" van het referendum van vandaag, morgen
gebruikt om haar politieke doeleinden te bevorderen. Ik minister af is. Wij moeten, mijnheer de Voorzitter, de
ben er trots op dat de mensen in mijn stad Warrington, politieke moed hebben om korte metten te maken met het
ondanks hun woede over deze wrede gewelddaad, waar­ wangedrag van de nationale regeringen, want hun gedrag
dig gereageerd hebben en zonder haat jegens de bevol­ heeft een weerslag op de werking van de Gemeenschap.
king van Ierland, die wij nog steeds hoogachten. Wij zijn
ook met recht trots op de wijze waarop onze nooddien­ De Voorzitter. — Collega Bettini, nu is niet het moment
sten en ons medisch personeel op de bewuste dag hulp om over de Italiaanse binnenlandse politiek te spreken,
hebben geboden. maar ik zou uw vraag willen beantwoorden: de Commis­
sie heeft nog geen vice­voorzitters aangewezen. De
Commissie zal ons zeker op de hoogte stellen wanneer Tenslotte wil ik namens de stad het pleidooi herhalen van
dat besluit genomen is. de heer Ball en de heer Parry, de vaders van de twee
jongens, die in deze tijd van verwoesting grote moed aan
De heer Kostopoulos (NI). — (GR) Mijnheer de Voorzit­
de dag legden, en alle groeperingen die terroristische
ter, tijdens de vorige vergaderperiode stelde ik u de vraag
acties uitvoeren en gewelddadigheden plegen, of het nu
of u van de Koerdische Partij van de Arbeid een brief had
republikeinse of zogenaamde loyalistische of separatisti­
ontvangen met een voorstel tot een staakt het vuren in
sche organisaties zijn, dringend verzoeken om deze
Turks Koerdistan. U antwoordde mij toen dat u tot op dat laaghartige activiteiten te staken. Geen zaak is het waard
moment nog niets had ontvangen. onschuldige mensen, laat staan kinderen, het leven te
benemen. Ik wilde u zeggen dat de leider van de Turkse Koerden, de
heer Abdullah Oçalan, een tweede persconferentie heeft
(Luid applaus) gehouden in de Bekavallei. Hij heeft toen een verlenging Handelingen van het Europees Parlement 19.4.93 Nr. 3-430/3
Kostopoulos
de zeer recente arrestatie van achttien opstandige en van het staakt het vuren in dat gebied aangekondigd en
tegelijkertijd in een tot alle leden van het Europees gewetensbezwaarde Baskische jongeren. De jongeren
Parlement gerichte brief om steun gevraagd voor dit zijn gearresteerd omdat zij dienstplicht in het Franse,
staakt het vuren. Ik herhaal dus mijn vraag, want die brief respectievelijk het Spaanse leger weigerden. Daarvoor
hebt u beslist ontvangen. Het Amerikaanse Ministerie zijn zij tot enkele jaren gevangenisstraf veroordeeld.
van Buitenlandse Zaken heeft hierop gunstig gereageerd. Gelet op het feit dat er nog honderden jongeren zijn die
een soortgelijke straf boven het hoofd hangt, verzoek ik u Turkije heeft hierop tot nu toe geen antwoord gegeven.
Wel hebben reeds enkele Europese regeringen geant­ bij de Franse en Spaanse autoriteiten erop aan te dringen
woord. Ik verzoek u derhalve bij het secretariaat na te een mogelijke massale gevangenzetting van opstandige
gaan of die brief inderdaad is ontvangen en mij mede te en gewetensbezwaarde jongeren in mijn land te voorko­
delen wat uw standpunt terzake is. Hebt u geantwoord en men.
zo ja, kunt u ons dit antwoord mededelen? Indien u nog
De Voorzitter. — Ik neem kennis van uw opmerkingen en niet hebt geantwoord, wil ik graag weten of u alsnog van
zal de zaak nagaan. plan bent dit te doen. Kunt u ons in dat geval op de hoogte
brengen van uw antwoord?
De heer Galle (S). — Mijnheer de Voorzitter, collega's, ik
wou het even hebben over artikel 79, lid 2, van ons De Voorzitter. — Mijnheer Kostopoulos, toen u mij
Reglement, met betrekking tot het gebruik van de talen in vorige keer vroeg, had ik die brief nog niet ontvangen.
het Europees Parlement. Dit artikel is zeer duidelijk. Er is Intussen heb ik hem en hem overeenkomstig het gebruik
een werkgroep „Talen", ingesteld door het comité van van het Parlement doen toekomen aan de Commissie
voorzitters van interparlementaire delegaties. Ik heb buitenlandse zaken en veiligheid met het verzoek om
destijds aanvaard om daar lid van te zijn. Wij zijn tot een advies. Zodra ik dit advies heb, zal ik antwoorden.
pragmatisch voorstel gekomen, rekening houdend met de
De heer Harrison (S). — (EN) Mijnheer de Voorzitter, culturele verscheidenheid en rijkdom van de Europese
zou ik u mogen vragen advies uit te brengen over de Gemeenschap. Wij hebben echter vastgesteld dat die
agenda voor woensdag en de vragen aan de Commissie, concept-criteria onmiddellijk uitwerking hebben gekre­
omdat ik een vraag heb ingediend, die nu als nr. 169 op de gen na een beslissing in het Bureau in uitgebreide
lijst staat, betreffende het banenverlies in de Britse samenstelling. Dat was de bedoeling niet. Het was de
chemische-reinigingssector, en het voor de hand ligt dat bedoeling dat een voorstel ingediend zou worden bij de
deze vraag, nu er honderd andere voorgaan, niet behan­ Commissie Reglement om eventueel het Reglement te
deld zal worden. De reden waarom ik deze vraag stel is wijzigen en vervolgens de wijziging aan de plenaire
dat het om een belangrijke kwestie gaat, niet alleen voor vergadering voor te leggen. Indien het Bureau in uitge­
het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor de gehele breide samenstelling zelf eigenmachtig het Reglement
Gemeenschap, daar het gevaar dreigt dat vele stomerij- heeft gewijzigd, is het zijn bevoegdheid te buiten gegaan.
bedrijven moeten sluiten en dientengevolge veel banen
De Voorzitter. — Dat zou inderdaad zo zijn, mijnheer verloren gaan, enkel en alleen omdat wij — volkomen
Galle, maar dat is niet het geval. Ik hoop dat de Commis­terecht natuurlijk — trachten ons te voegen naar de door
sie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immunitei­de Europese Gemeenschap ingevoerde milieuwetgeving.
ten deze zaak binnen afzienbare tijd behandelt. U zult zich herinneren dat de datum voor het verbod op
CFK 113 vervroegd is van het jaar 2005 naar het jaar
De heer Bofill Abeilhe (S). — (ES) Mijnheer de Voorzit­2000. Ik vraag u echter om advies hierover, mijnheer de
ter, ik zou graag zien dat de Notulen van 12 maart 1993
Voorzitter, omdat ik weet dat alle partijen in dit Parle­
worden gerectificeerd. Op bladzijde 15, waar wordt
ment deze kwestie bij de Commissie willen aankaarten
gesproken over de uitslag van de stemming over een door en daarover met haar willen debatteren; en dat zal deze
de Socialistische Fractie ingediend amendement op reso­week zeker niet gebeuren, als mijn vraag onderaan de lijst
lutie B3-389/93 inzake de Europese staalindustrie, staat van door de Commissie te behandelen vragen staat. Ik
dat amendement nr. 1 op paragraaf 6 van bedoelde zou u willen verzoeken, in het belang van velen in de
resolutie werd aangenomen. Het amendement werd in
Gemeenschap die zeer verontrust zijn over deze kwestie,
twee delen gescheiden en over deze delen werd afzonder­
of u ervoor wilt zorgen dat zij naar voren geschoven
lijk gestemd; de voltallige vergadering nam beide aan. wordt op de lijst van vragen aan de Commissie.
Niettemin blijkt op bladzijde 48, waar deze resolutie
staat, bij paragraaf 6 niet dat bedoeld amendement is De Voorzitter. — Ik neem dat ter kennis en zal mij
aangenomen. daarvoor inzetten.
De Voorzitter. — Wij zullen dat nagaan. De heer Speroni (ARC). — (IT) Mijnheer de Voorzitter,
waarde collega's, ik wil er op wijzen dat na de referenda
De heer Papoutsis (S). — (GR) Mijnheer de Voorzitter, ik
in Italië de bevoegdheden voor het toerisme en de
wilde u mededelen dat het Griekse volk diep ongerust is
landbouw niet meer aan de centrale regering toekomen,
over de deelneming van Turkse militaire vliegtuigen aan
maar overeenkomstig de grondwet aan de regio's. De
de strijdmachten van de Verenigde Naties die belast zijn
kiezers hebben zich immers uitgesproken voor afschaf­
met de toepassing van de resoluties van de Veiligheids­fing van de betrokken ministeries.
raad inzake Bosnië-Hercegovina. Deze ongerustheid
spruit voort uit het feit dat aldus een uitbreiding van het De instellingen van de Gemeenschap moeten derhalve
conflict over heel het Balkangebied in de hand wordt zorgen voor de noodzakelijke institutionele veranderin­
gewerkt. gen, opdat de Italiaanse regio's de vertegenwoordiging
van deze twee sectoren op zich kunnen nemen.
Ik wilde u vragen of u onder verwijzing naar de herhaal­
De heer Landa Mendibe (NI). — (ES) Mijnheer de delijk tot uitdrukking gebrachte standpunten van de
Voorzitter, ik verzoek u vriendelijk bij de Franse en overgrote meerderheid van dit Parlement, stappen kunt
Spaanse autoriteiten te interveniëren naar aanleiding van ondernemen bij de Raad en zijn aandacht kunt vestigen Nr. 3-430/4 Handelingen van het Europees Parlement 19.4.93
Papoutsis
op het feit dat inmenging van welk Balkanland dan ook in ik zou u op de man af willen vragen of wij geen manier
deze crisis en dit conflict in Bosnië absoluut moet worden kunnen vinden om de Turkse autoriteiten kenbaar te maken
vermeden. Een dergelijke inmenging zou de oorlog immers dat wij hopen op een positieve reactie, zeker geen reactie die
kunnen doen overslaan naar andere Balkanlanden. wij afkeuren — wij zien geen heil in een onafhankelijke
Koerdische staat —, om een eind te maken aan de moorden.
Mijns inziens kunt u dit onmiddellijk doen. De gebeurtenis­ Mag ik u vragen of aan deze zeer belangrijke kwestie enige
sen zijn in een stroomversnelling verzeild geraakt en het kan aandacht geschonken kan worden?
best zijn dat woensdag of donderdag, wanneer het Parle­
ment de resolutie inzake Joegoslavië behandelt, het al te laat De Voorzitter. — Mijnheer Newens, ik heb als afgevaardig­
is en moeilijke tijden reeds zijn aangebroken. de een dergelijke brief ontvangen, niet in mijn functie van
Voorzitter. Ik heb — zoals in dergelijke gevallen gebruike­
De Voorzitter. — Ik zou willen afwachten wat de fractie­
lijk is — de Commissie buitenlandse zaken en veiligheid
voorzitters in hun vergadering van morgen over het actuali­
gevraagd de zaak te bekijken, en zij werkt aan een desbe­
teitendebat van donderdag voorstellen.
treffend verslag, waarover wij in de plenaire vergadering
zullen spreken en besluiten. Ik zal de zaak echter nog eens De heer Boissiere (V). — (FR) Mijnheer de Voorzitter,
nagaan.
tijdens de vorige vergaderperiode heeft het Parlement met
ruime meerderheid van stemmen een ontwerp van een
De heer Cooney (PPE). — (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik
uniforme verkiezingsprocedure voor de verkiezingen voor
wil heel in het kort terugkomen op de verontwaardiging die
het Europees Parlement aangenomen. Zoudt u zo goed
de heer Simpson geuit heeft over de bomaanslagen en hem,
willen zijn na te gaan of deze resolutie inderdaad naar de
als vertegenwoordiger hier van de getroffen familieleden,
Franse regering is gestuurd? Deze heeft namelijk kort
verzekeren dat wij onze innige deelneming betuigen met
geleden een ontwerp-wijziging van de kieswet ingediend
hun verlies.
welke aanzienlijk daarvan afwijkt. Ik meen dat hier het
gezag van het Europees Parlement in het geding is, en
De heer Dessylas (CG). — (GR) Mijnheer de Voorzitter,
daarom zou ik u willen verzoeken dit na te gaan.
meer dan een maand geleden heb ik twee vragen ingediend
voor het Vragenuur van komende woensdag. De ene vraag
De Voorzitter. — Mijnheer Bossière, natuurlijk heb ik —
was gericht tot de Raad en de andere tot de Commissie. zoals alle regeringen — ook de Franse regering het besluit
Beide vragen gaan over de nog steeds niet beëindigde
van het Parlement doen toekomen maar het valt onder haar
gevangenschap van vier vakbondslieden van de voormalige
verantwoordelijkheid om de noodzakelijk conclusies te
stadsbusondernemingen van Athene. Hun hechtenis duurt
trekken. Aangezien ik het besluit heb doen toekomen aan de
nu al enkele maanden voort en een proces ligt niet in het
toenmalige regering, zal ik echter nagaan of het ook de
verschiet. Laten wij niet vergeten dat deze mensen toevallig
huidige regering heeft bereikt.
ook nog vrouw en kinderen hebben.
De heer Falconer (S). — (EN) Mijnheer de Voorzitter, het
Kunt u mij ten eerste zeggen welk lot deze twee vragen werd lijkt wel alsof het ons alleen maar lukt om in onze micro­
beschoren? Waarom staan zij niet op de agenda? Bent u ten foons te spreken en hopelijk de vertolking te ontvangen, als
tweede van plan bij de Griekse overheid aan te dringen op wij het woord vragen voor een motie van orde. De vertaling
onmiddellijke vrijlating van deze vier vakbondslieden, van die wij vanuit de Engelse cabine krijgen komt zeer zwak
deze vier politieke gijzelaars in handen van de regering en door. Ik heb een gehoorstoornis, omdat mijn trommelvlie­
tevens te vragen om een spoedige vaststelling van de zen beschadigd zijn ten gevolge van 14 jaar werken op de
procesdatum? Ik heb namelijk al begrepen dat de opneming werf van Rosyth. Ik kan u eerlijk zeggen, mijnheer de
van deze twee vragen nog een tijdje op zich zal laten Voorzitter, dat ik slechts met de grootste moeite iets uit de
wachten. Engelse tolkencabine kan opvangen. Wat dit Parlement ook
erkent, het moet in ieder geval erkennen dat wij de mensen
De Voorzitter. — Ik zal u uiterlijk morgen daarvan op de
vertegenwoordigen en het moet ons in staat stellen te horen
hoogte stellen.
wat er gezegd wordt. De tolken in de Engelse cabine
spreken niet verder van de microfoons af dan de andere
(De Notulen worden goedgekeurd) (')
tolken. Er is echt iets mis met die cabine. Kan iemand
misschien gaan kijken wat er aan de hand is en het probleem
oplossen, zodat wij tenminste naar het debat kunnen luiste­
3. Agenda ren?
Aan de orde is de regeling van de De Voorzitter. -De Voorzitter. — Collega Falconer, de reparatieploeg is al
werkzaamheden. onderweg, en ik hoop dat het probleem zo is opgelost.
De ontwerp-agenda van de huidig vergaderperiode is rond­De heer Newens (S). — (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik kon
gedeeld. Hierop zijn de volgende wijzigingen voorgesteld uw antwoord aan de heer Kostopoulos zeer moeilijk ver­
of aangebracht (artikelen 73 en 74 van het Reglement): staan, maar ik heb begrepen dat u een brief had ontvangen
van de Turks-Koerdische organisatie PKK over haar ver­
zoek om een staakt-het-vuren in te stellen en een eind te
Maandag:
maken aan de vijandelijkheden in Oost-Turkije. Gezien de
(De Voorzitter leest de wijzigingen in de agenda van ernstige bezorgdheid die het Parlement heeft uitgesproken,
maandag voort) (2) toen wij het verslag-Gawronski over de rechten van de
Koerden en het verslag-Dury over de betrekkingen tussen
de Europese Gemeenschap en Turkije behandelden, en ') Ingekomen stukken — Van de Raad omvangen Verdragsteksten —
gezien onze afschuw van de moorden en verwondingen die Verzoekschriften — In het register ingeschreven verklaringen — Kredie­
toverschrijvingen — Aanwijzing commissies — Samenstelling van het nog steeds in Turkije plaatsvinden, zou ik graag precies
Parlement — Onderzoek geloofsbrieven: zie Notulen.
willen weten wat voor stappen wij voorstellen te nemen en
:) Zie Notulen. Handelingen van het Europees Parlement Nr. 3-430/5 19. 4. 93
Woensdag Dinsdag:
De Voorzitter. — Het gecombineerd debat over zes versla­ (De Voorzitter leest de wijzigingen in de agenda van
gen van de Commissie begrotingscontrole over de kwijting woensdag voor) (2)
voor het begrotingsjaar 1991 wordt als laatste punt behan­
De heer Cot (S). — (FR) Mijnheer de Voorzitter, de deld om de Raad eventueel in staat te stellen daaraan deel te
fractievoorzitters hebben in het licht van de dramatische nemen.
toestand in Bosnië gemeend dat deze kwestie donderdag
tijdens het actualiteitendebat zou moeten worden bespro­
De heer Holzfuss (LDR). — (DE) Mijnheer de Voorzitter,
ken. Echter, gelet op de snelle ontwikkeling van de situatie
met betrekking tot het korte uitstel van het debat over de
gedurende het weekeinde, lijkt het ons dat deze oplossing
financiering van de begroting van 1991 heeft u iets gezegd
niet volstaat, en wij verzoeken de Raad dan ook dringend
dat mij niet helemaal duidelijk is: „...om de Raad eventueel
een verklaring over de situatie in Bosnië afte leggen, welke
in staat te stellen daaraan deel te nemen". Bij de Commissie
dan gevolgd kan worden door een debat. De ernst van de begrotingscontrole was het een conditio sine qua non dat de
situatie lijkt ons deze gang van zaken volkomen te recht­
Raad bij het financieringsdebat over een voorgaand begro­
vaardigen. Ik besef terdege dat wij niet onmiddellijk ant­
tingsjaar aanwezig moest zijn. Zou u dit nader kunnen
woord kunnen krijgen, maar ik geloof dat het in het licht van
toelichten?
de ernst van de situatie zeer gewenst is dat de Raad
woensdag een verklaring kan komen afleggen. Dientenge­
De Voorzitter. — Dat „eventueel" had wellicht betrekking
volge zal wel de agenda moeten worden aangepast, maar
op de regeling van onze eigen werkzaamheden, want ik
daar kan zeker een oplossing voor worden gevonden. Ik
hoop dat dit besproken wordt op een tijdstip dat de Raad in
meen dat deze mogelijkheid de voorkeur verdient boven een
staat is aanwezig te zijn.
actualiteitendebat. Als het niet anders kan, zullen we op
donderdag over deze kwestie debatteren, maar, nogmaals,
De Socialistische Fractie verzoekt om een verklaring van de
de ernst van de toestand in Bosnië lijkt een verklaring en een
Commissie over de activiteiten van de EWBO, met name
debat op woensdag volkomen te rechtvaardigen.
over het evenwicht tussen de huishoudelijke en beleidsuit-
gaven. De Voorzitter. — Ik zal contact opnemen met de Raad en
vanavond de fractievoorzitters daarover verslag uitbrengen.
De heer Bangemann, lid van de Commissie. — (DE) Dan kunnen wij morgenvroeg aan het begin van de agenda
Mijnheer de Voorzitter, zoals u weet, en voor de overige beslissen wat wij verder doen.
aanwezigen is dit ook niets nieuws, heeft de Commissie
Mevrouw Oomen-Ruijten (PPE). — Voorzitter, een tweetal geen controle- of toezichtbevoegdheden en zij kan in dit
opmerkingen. Allereerst ten aanzien van Joegoslavië, prima opzicht dan ook geen administratieve verantwoordelijkhe­
dat u het initiatief neemt. Wij denken dat het wezenlijk is den overnemen. Anderzijds is duidelijk dat wij met de
voor het houden van een debat dat inderdaad ook de Raad nieuw opgerichte bank in politiek opzicht nauw samenwer­
aanwezig is, omdat het anders geen enkele zin heeft om dat ken, en in dit kader zal de Commissie graag rekening
woensdag te doen; de aanwezigheid van de Raad is dus heel houden met het verzoek om een verklaring te geven.
belangrijk. Aangezien hiervoor nog besprekingen gevoerd moeten
worden en aanvullende informatie benodigd is, zal deze
Ten tweede, ik dacht dat in de vergadering van vorige week
verklaring waarschijnlijk pas in mei beschikbaar zijn.
met de fractievoorzitters afgesproken was dat wij de stem­
ming over het vergaderrooster van het Parlement zouden
Indien het Parlement er echter met alle geweld op staat, is uitstellen tot de maand mei. Ik hoop, Voorzitter, dat daaraan
collega Christophersen bereid de verklaring nog tijdens gevolg gegeven zal kunnen worden. Ik stel dat in elk geval
deze vergaderperiode af te leggen. voor namens mijn fractie.
De Voorzitter. — Wij hebben daarover gesproken, maar wij De heer Cot (S). — (FR) Mijnheer de Voorzitter, namens de
hebben dat juist niet besloten, maar vastgelegd dat de Socialistische Fractie dring ik erop aan dat de verklaring van
stemming plaatsvindt, omdat zij al een keer een maand de Commissie over de werkzaamheden van de EB WO op de
uitgesteld is. Wij kunnen vanavond met de fractievoorzit­agenda van de vergaderperiode van april wordt geplaatst.
ters daar nog eens over praten, en dan zullen wij morgen­Commissaris Bangemann is zich immers terdege bewust
vroeg duidelijkheid daarover hebben. van de beroering die de handel en wandel van de EWBO in
de pers heeft losgemaakt. Of dit terecht is of niet, dat doet er
De heer Ford (S). — (EN) Mijnheer de Voorzitter, u zult
niet toe. Evenmin doet het ertoe, of de EWBO door de
zich herinneren dat ik vrijdag als fractievoorzitter optrad
Commissie wordt gecontroleerd of niet. Wat wij willen, in
namens de Socialistische Fractie. Het is mogelijk dat de
het licht van deze situatie, is dat het Parlement volgens de
omstandigheden veranderd zijn, maar de afspraak was toen
vastgelegde regels controle kan uitoefenen, en daarom
dat de kwestie deze week aan de plenaire vergadering
dringen wij er bij de Commissie op aan dat zij haar
voorgelegd zou worden. Uiteraard staat het de plenaire
verklaring nog deze week aflegt.
vergadering vrij om geen besluit te nemen. Dee g zal echter zeker de gelegenheid krijgen te
Mevrouw Oomen-Ruijten (PPE). — Voorzitter, wij steunen beslissen en zij zou in haar wijsheid kunnen kiezen voor
het voorstel om als het debat dan plaats moet hebben of als verschillende besluiten over verschillende data — oktober
de verklaring dan plaats moet hebben dat dan deze week te
en december kunnen best tot een ander resultaat leiden dan
doen omdat het nu ook werkelijk actuele waarde heeft en
juli.
over een maand niet meer denk ik.
De tweede opmerking die ik wilde maken is dat in die
(Het Parlement willigt met het verzoek in) (') vergadering overeengekomen werd dat het verslag-De
') Verdere wijzigingen in de agenda van dinsdag: zie Notulen. :) Zie Notulen. Handelingen van het Europees Parlement Nr. 3-430/6 19.4. 93
Ford
Piccoli, zoals u al zei, woensdagavond in stemming zou van voltooiing van dat gebouw. Dat was naar mijn
worden gebracht en dat hield de afspraak in dat het als overtuiging overeengekomen. Niet het overige, maar
eerste agendapunt zou komen na de stemmingen over de voor de juni-zitting zou pas in mei worden gestemd. Ik
toepassing van de Europese akte, indien dat nodig mocht blijf bij die mening.
blijken.
De Voorzitter. — Het is weliswaar niet gebruikelijk dat ik
de inhoud van dergelijke vergaderingen weergeef, maar De heer Galland (LDR). — (FR) Mijnheer de Voorzitter,
ik geloof dat het goed is voor het algemeen begrip. ik ondersteun het verzoek van de heer Cot inzake Bosnië,
Aangekondigd was dat een fractie waarschijnlijk een en ik zou deze steun nog kracht willen bijzetten door u te
willen verzoeken, aan de Raad kenbaar te maken dat het verzoek zal indienen om pas in mei over de juni-
onbegrijpelijk zou zijn indien de Raad niet aan een debat bijeenkomst zouden stemmen, maar welr de andere
data te besluiten. De heer Peters zal ons meedelen of de op woensdag zou willen deelnemen ten einde het Parle­
werkgroep, die nog bijeen is, tot de conclusie komt dat in ment over de situatie in Bosnië in te lichten en te
juni nog niet voldoende mogelijkheden aanwezig zijn. vernemen wat wij over deze kwestie te zeggen hebben. Ik
verzoek u dus met klem de Raad duidelijk te maken dat
De heer Peters (S). — (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik dit debat op woensdag dient plaats te vinden.
zou het tweede deel graag willen bevestigen. Ik was bij de
vergadering aanwezig, en ik heb destijds namens de Mevrouw Oomen-Ruijten (PPE). — Voorzitter, ik zou
werkgroep het bezwaar geuit dat wij vooralsnog niet over toch dolgraag hebben dat het u tot een formeel voorstel
de zitting van juni moeten stemmen, omdat de van de zijde van de EVP-Fractie zou willen maken om de
omstandigheden nog niet geschikt zouden zijn — om mij stemming over het vergaderrooster uit te stellen tot de
voorzichtig uit te drukken. Vervolgens hebben de fractie­maand mei. Ik doe dus een formeel voorstel waarover wij
voorzitters echter verder gedebatteerd en zijn precies dan nu ook te stemmen hebben.
hetgeen u verteld heeft, overeengekomen.
De heer Cot (S). — (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik
De werkgroep zal pas op 5-6 mei weer bijeenkomen en vertrouw op uw wijsheid als het gaat om de beste manier
kan pas op dat tijdstip mededelen of de voorbereidingen om deze kwestie aan te pakken. Ik zou u en de afgevaar­
voor de zitting van juni tijdig getroffen kunnen worden. digden enkel even kort het eenparige standpunt van de
Dientengevolge bestaat in ieder geval pas in mei de Socialistische Fractie willen verduidelijken.
mogelijkheid om hierover te stemmen. Over de beide
Wij zijn van oordeel dat het vaststellen van zogenaamde andere vergaderperioden kan echter zonder meer
mini-vergaderperioden een hele reeks gevolgen voor de gestemd worden.
inrichting van onze werkzaamheden heeft, met name
De heer Galland (LDR). — (FR) Mijnheer de Voorzitter, voor de werkzaamheden van de parlementaire commis­
naar mijn oordeel worden wij met een tweetal problemen sies. Wij kunnen het ons niet veroorloven lange tijd in
geconfronteerd, welke heel verschillend van aard zijn. onzekerheid te blijven over de data van deze mini­
Het eerste probleem is zojuist door collega Peters, die vergaderperioden; daardoor zouden we namelijk ernstige
overigens als voorzitter van de werkgroep Onroerend schade berokkenen aan het geheel der parlementaire
Goed (PIM) ons volledig vertrouwen geniet, aan de orde werkzaamheden, en dan zwijg ik nog maar over de
gesteld, en dit is een materieel probleem: zullen wij nu moeilijkheden die gepaard gaan met de specifieke orga­
wel of niet in juni een vergaderzaal tot onze beschikking nisatie van deze mini-vergaderperioden.
hebben waarin wij kunnen werken? Dit probleem kunnen
Daarom verzoek ik u dringend om een verstandig besluit wíj niet oplossen en voor een antwoord zullen we
te nemen en nog tijdens deze vergaderperiode een beslis­ achtenveertig uur of misschien nog iets langer moeten
sing te nemen over ons vergaderrooster. We kunnen dan wachten.
bezien hoeveel mini-vergaderperioden er moeten worden
Het tweede probleem betreft de werkwijze van het gepland. Wat we niet kunnen doen, is een afwachtende
Parlement en de verwachtingen die wij daaromtrent houding aannemen, enkel en alleen onder het voorwend­
mogen hebben. Mijn fractie telt pleitbezorgers van sel dat het twijfelachtig is of tijdens de maand juni een
Straatsburg en voorstanders van Brussel. Maar er zijn er mini-vergaderperiode kan worden gehouden. Laten we
ook die het er volledig over eens zijn, dat, waar het eerst desnoods onze twijfels tot uiting brengen in een amende­
en vooral om gaat, dat is een goed geoliede organisatie ment. Dit gezegd zijnde, móeten we een besluit nemen;
van de parlementaire werkzaamheden (zowel in Straats­we kunnen het ons immers niet veroorloven het vergader­
burg als in Brussel), een vlot verloop van de vergaderpe­rooster van de parlementaire commissies overhoop te
rioden met een duidelijk afgebakende agenda, een goed halen enkel en alleen omdat we maanden achtereen een
geplande organisatie van de zogenaamde mini-zittingen, beslissing uitstellen die we in feite vandaag moeten
met een realistische agenda, en tot slot een goede alge­nemen.
mene organisatie van de voltallige vergaderingen in
De heer Galland (LDR). — (FR) Mijnheer de Voorzitter, Straatsburg en van de mini-zittingen in Brussel.
met uw welnemen: ik zou liever na de heer Tindemans
Daarom zou ik graag willen zien dat wij allemaal probe­het woord voeren, aangezien zijn betoog mij interesseert
ren ons over de vraag „Straatsburg of Brussel" heen te en ik daarop zou willen voortbouwen.
zetten. We kunnen dat best en we zullen het ook doen.
De heer Tindemans (PPE). — Voorzitter, ik ben een We moeten ons richten op het hoofdbelang. Ik zie u
beetje verbaasd over het verloop van deze discussie. Ik lachen, mijnheer Herman, maar toch is het waar wat ik
zeg. Eerlijk gezegd stoort het mij dat u daar maar wat zit ben vorige week uit de vergadering van het Bureau in
te lachen: u bevestigt daardoor wat ik al dacht. Ik zal u uitgebreide samenstelling weggegaan in de overtuiging,
ik zeg niet met de mening, maar de overtuiging, dat over duidelijk zeggen waar het op staat, mijnheer Herman: als
de mini-zitting van juni in mei gestemd zou worden wij verstandig en weldenkend te werk gaan, en ons eens
omdat wij pas in mei iets meer zullen weten over de staat uitsluitend door het algemeen en gezamenlijk belang van Handelingen van het Europees Parlement Nr. 3-430/7 19. 4. 93
Galland
antwoorden op mondelinge vragen die zij voor ons in het Parlement laten leiden, dan zou dat een hele stap
petto heeft, ons misschien in de loop van deze week vooruit zijn. Ik sta hier niet voor mijn eigen belang te
kunnen mededelen waarom zij werk heeft uitbesteed aan praten: ik ben bereid hier en nu voor het houden van
mini-zittingen in Brussel te stemmen. Ik geef daarmee een van mijn kiezers en weigert daarvoor te betalen en
het goede voorbeeld. Ik hoop dat een ieder dit zal volgen waarom zij geen antwoord geeft op dringende faxen over
en dat wij ons allemaal eens over onze eigen belangen deze zaak? Deze handelwijze is zeer verwerpelijk en
oneerlijk. heenzetten en het algemene belang van het Parlement ter
harte nemen.
De Voorzitter. — Mijnheer Smith, ik denk niet dat dit een
vraag is die ik kan beantwoorden, en ook niet dat die in de De Voorzitter. — Wij stemmen nu over de principekwes­
tie of op verzoek van de Fractie van de Europese plenaire vergadering moet worden gesteld. U kunt die
Volkspartij tegen de aanbevelingen van de fractievoorzit­ beter schriftelijk aan de Commissie zelf stellen.
ters niet op woensdag over de vergadering van juni wordt
gestemd, maar een maand later.
4. Steunregelingen voor luchtvaartmaatschappijen
(Het Parlement wijst het verzoek af)
De Voorzitter. — Aan de orde is het debat over het
verslag (A3-71/93) van de heer De Vitto, namens de
Donderdag:
Commissie vervoer en toerisme, over het verslag van de
(De Voorzitter leest de wijzigingen in de agenda van e aan de Raad en aan het Europees Parlement
donderdag voor) (') (SEC(92)431 def. — C3-369/92) over de beoordeling
van ten gunste van communautaire luchtvaartmaatschap­
Vrijdag: pijen ingestelde steunregelingen.
De Voorzitter. — De mondelinge vraag met debat van de
De heer De Vitto (PPE), rapporteur. — (IT) Mijnheer de
Fractie van de Europese Volkspartij aan de Commissie
Voorzitter, allereerst wil ik de dienst die het document
over de bescherming van dieren tijdens het vervoer, die met de amendementen heeft opgesteld, er op wijzen dat
uit tijdgebrek in de vorige vergaderperiode niet kon
ik De Vitto heet, met twee t's en niet met een. Iemand
worden behandeld, wordt na de overeenkomstig artikel
heeft mij zelfs Vito genoemd en u begrijpt, mijnheer de
75 van het Reglement opgenomen verslagen op de
Voorzitter, dat in deze tijd een ieder zijn naam en zijn
agenda gezet.
verantwoordelijkheid hoog wil houden.
De heer Bocklet (PPE). — (DE) Mijnheer de Voorzitter,
Ik kan wat het verslag betreft, mijn opmerkingen kort de bevoegde commissaris heeft ons laten weten dat de
houden. In haar brief van 3 april 1992 vroeg de Commis­Commissie ongeveer begin mei in staat zal zijn een
sie het Parlement om advies over het verslag van de voorstel voor de kwestie van de bescherming van dieren
Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over tijdens het vervoer te doen. De vraag is of het zinvol is op
de beoordeling van de steunregelingen ten gunste van vrijdag een mondelinge vraag met debat, die tijdens de
communautaire luchtvaartmaatschappijen. In haar ver­vorige plenaire vergadering tot dit tijdstip was uitgesteld,
slag beperkt de Commissie zich tot het weergeven van de in te dienen, als het enige antwoord van de Commissie
feiten en het uitspreken van een oordeel en doet geen wellicht is dat er nog twee weken gewacht moet worden
concreet voorstel voor de herziening van de beoorde­voordat de Commissie het van het Parlement verzochte
lingscriteria voor steunregelingen ten gunste van com­document kan overleggen.
munautaire. Het Parlement en
Ik zou u daarom willen verzoeken de betreffende een de vervoerscommissie hebben echter herhaaldelijk naar
mondelinge vraag met debat tot mei uit te stellen. voren gebracht dat de bevoegdheden van de Commissie
De heer Morris (S). — (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ter zake zeer uitgebreid zijn en uiteindelijk dee
op dit gebied, ook wanneer het om zeer delicate steun het verzoek van de heer Bocklet. Het is een zeer
vraagstukken gaat, altijd het laatste woord heeft. Het verstandig voorstel, aangezien het zo zou kunnen uitpak­
Parlement en de vervoerscommissie nodigen derhalve de ken dat deze vraag, als laatste punt op de agenda voor
Commissie nadrukkelijk uit blijk te geven van meer vrijdag, wederom van die agenda wordt geschrapt. Deze
vraag verdient de volle aandacht van dit Parlement en wij democratische verantwoordelijkheid jegens het Parle­
kunnen daaraan alleen die aandacht schenken, als de ment, zeker op dit gebied waar de Commissie in feite, ik
herhaal, alleenheerseres is. Commissie een verklaring aflegt en zij als een van de
eerste punten wordt ingeschreven op de agenda van mei.
Mijn verslag werd met algemene stemmen in de vakcom­
(Het Parlement willigt het verzoek in) (2) missie goedgekeurd. Ik ben niet van plan de behandeling
van dit verslag in alle details te beschrijven en zal mij (De agenda wordt aldus vastgesteld) (3)
beperken tot twee hoofdpunten daaruit. Het eerste
belangrijke punt is de noodzaak dat de binnenmarkt voor
het luchtvervoer wordt voltooid, een open economie en
VOORZITTER: DE HEER CAPUCHO vrije concurrentie tot stand worden gebracht die verenig­
baar zijn met de regels inzake de economische en sociale Ondervoorzitter
samenhang en tot slot duidelijke doelstellingen worden
De heer A. Smith (S). — (EN) Mijnheer de Voorzitter, vastgesteld voor het mededingingsbeleid. Het tweede
zou de Commissie, naast al die andere verklaringen en punt betreft de vorm en de omvang van de in de lidstaten
aan communautaire luchtvaartmaatschappijen toegeken­
de overheidssteun. De vorm en de omvang van deze steun ') Zie Notulen.
moeten worden bekend gemaakt om te voorkomen dat de 2) Verdere wijzigingen in de agenda van vrijdag: zie Notulen.
*) Verzoeken om toepassing van de procedure zonder verslag — concurrentie op deze sector en de concurrentie tussen de
Verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure — Spreektijd — verschillende vervoerswijzen ernstig worden verstoord.
Actualiteitendebat (onderwerpen): zie Notulen. Handelingen van het Europees Parlement Nr. 3-430/8 19. 4. 93
De Vitto
Naar het schijnt, is de Commissie juist hiertegen gekant. doelstellingen van de Gemeenschap en met het gemeen­
Wij hebben reeds eerder aangedrongen op de uitwerking schappelijk vervoerbeleid; vooral met het oog op de
van een communautair mededingingsbeleid voor alle veiligheid en de versterking van de sociale en economi­
vervoerswijzen, waarin ook aandacht zou worden sche samenhang. Het vervult onze fractie altijd met enige
besteed aan het vraagstuk van de overheidssteun. Ons zorg dat er, ondanks alle harmonisatiemaatregelen in de
inziens moet de Commissie een studie maken van de vervoerssector, die voor alle vormen van vervoer worden
luchtvaartsector en onder meer de zich daar voordoende voorgesteld, zeer weinig nadruk gelegd schijnt ten
economische en sociale vraagstukken nauwkeurig onder­ op de veiligheid of de sociale kant van het vervoerbedrijf,
zoeken. Bovendien mag volgens ons de steun aan het vooral met betrekking tot het personeel en het reiziger-
luchtvervoer niet worden verward met de steun aan de spubliek.
vliegtuigbouw. Wij dringen aan op de instelling van een
Daarom willen wij vanavond de nadruk leggen op de communautair kader uit hoofde waarvan elke steunmaat­
noodzaak van openbare dienstverlening en de noodzaak regel vergezeld moet gaan van een nauwkeurige recht­
van veiligheid. Alleen indien de harmonisatie en de vaardiging op grond van economische, sociale en ecolo­
beperking van de staatssteun en de overheidssubsidies de gische overwegingen, van de regionale veiligheid en het
veiligheid en de rechten van de consument niet in gevaar industriebeleid. Tot slot vragen wij de Raad voor 31
brengen, kunnen wij akkoord gaan met het verslag dat de december 1993 overeenkomstig de medebeslissingspro­
heer De Vitto heeft voorgelegd. cedure en artikel 94 van het Verdrag verordeningen
inzake de overheidssteun aan te nemen.
Het verheugt mij dat hij ons amendement nr. 2 aanvaardt
en daarom ben ik van mening dat de Socialistische Ik herhaal, dit verslag is met algemene stemmen in de
Fractie zijn verslag volledig zal kunnen steunen. commissie goedgekeurd en daarop zijn in totaal vijf
amendementen ingediend. Een daarvan is van de heer
De heer Fuchs (S), rapporteur voor advies van de Herman en bevat een toevoeging. Daar ben ik voor.
Commissie economische en monetaire zaken en indus­
Tevens ben ik voor amendement nr. 5 van de leden
triebeleid. — (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik geloof dat Ainardi en Brito op paragraaf 15. Bezwaren heb ik echter
iedereen het er wel over eens is dat tussen de Europese tegen de amendementen nrs. 3 en 4 van dezelfde colle­
luchtvaartmaatschappijen mededinging moet bestaan. ga's. Daarin dringen zij namelijk aan op de datum van 31
Iedereen is het er ook wel mee eens dat de toekenning van december die mijns inziens te dicht bij is. Daarmee
steun, met name steun van staatswege, doorzichtig moet zouden wij weer eens de Commissie het alibi van: „u
zijn. Daar gaat het verslag van de heer De Vitto ook over.
vraagt ons onmogelijke dingen" in de hand spelen.
Tot slot zal niemand bestrijden dat deze steun met het oog
op eerlijke concurrentie in de toekomst geharmoniseerd Uit het debat zal blijken hoe de andere collega's er over
denken. Ter afsluiting wil ik nog vermelden dat ik ook moet worden, zulks onder voorbehoud van de aan lucht­
voor het tweede amendement van de heer Herman met vaartmaatschappijen gestelde verplichting tot openbare
betrekking tot paragraaf 11 bis ben. Indien de collega's dienstverlening. Het punt waarop in het Parlement de
meningen enigszins uiteen lijken te lopen, betreft de nadere uitleg willen, ben ik daartoe bereid.
vraag: harmoniseren, akkoord, maar op welk niveau?
De heer B. Simpson (S). — (EN) Mijnheer de Voorzitter,
ik wil in de eerste plaats met betrekking tot amendement Als we uitsluitend met de Europese binnenmarkt te
nr. 2 op het verslag van de heer De Vitto het volgende maken hadden, zouden we aan een harmonisering op
duidelijk maken. Op de documenten staat vermeld dat het nul-niveau kunnen denken, alweer onder voorbehoud van
een amendement van de heer Herman is namens de de verplichting tot openbare dienstverlening. Maar de
Fractie van de Europese Volkspartij. In werkelijkheid is wereld houdt niet op aan de communautaire grenzen, en
het eent van de heer Fuchs en mevrouw buiten de EG zijn er ook luchtvaartmaatschappijen die
Denys namens de Socialistische Fractie. In de loop van steun ontvangen. Iedereen heeft wel eens gehoord van de
de week zal daarom een corrigendum worden uitge­ Amerikaanse faillissementswet, die bepaalde maatschap­
bracht. Ik wilde dat alleen even duidelijk maken. pijen in de Verenigde Staten in staat stelt hun prijzen te
laten zakken, omdat zij niet meer voor hun eigen schul­
De Socialistische Fractie juicht het verslag van de heer
den hoeven op te draaien. Bekend zijn ook de moeilijk­
De Vitto toe en, zoals hij volkomen terecht zei, de
heden bij de onderhandelingen tussen de EG en de VS
commissie hechtte er in feite met algemene stemmen haar
inzake de „vijfde vrijheid" van de Conventie van Chica­
goedkeuring aan. Ik wil slechts in het kort enkele punten
go en het lokale verkeer.
benadrukken die de Socialistische Fractie van belang
acht voor dit gebied van de burgerluchtvaart. Ik geloof dan ook dat wij een aantal besluiten moeten
nemen, aangezien iedereen toch wil voorkomen dat de
Wij aanvaarden dat het noodzakelijk is voor de Europese
interne markt eerder de niet-communautaire luchtvaart­
Gemeenschap dat de concurrentie in de luchtvaartsector
maatschappijen dan de communautaire begunstigt. De
toeneemt en hopen dat het huidige, rampzalig hoge,
Commissie economische en monetaire zaken en indus­
niveau van de tarieven daardoor omlaaggebracht wordt.
triebeleid was eenstemmig van oordeel dat het onmoge­
Het verbaast mij steeds weer dat de korte vlucht van
lijk is op juiste wijze het optimale niveau van overheids­
Manchester naar Brussel bijna evenveel kost als een
steun aan communautaire luchtvaartmaatschappijen vast
vlucht over het noordelijk deel van de Atlantische
te stellen als niet eerst nauwkeurig studie is verricht naar
Oceaan. Daar moeten wij iets aan gaan doen.
de steun die concurrerende maatschappijen in derde
landen ontvangen. Wij hebben dan ook de Commissie Wij zijn ook van mening dat de staatssteun voor de
verzocht om, alvorens enig besluit inzake harmonisatie communautaire luchtvaartmaatschappijen tot een mini­
binnen de EG te nemen, een gedetailleerde aanvullende mum beperkt dient te worden. Wij benadrukken dat de
studie te maken van de verschillende vormen van over­mededingingsregels in de luchtvaartsector moeten wor­
heidssteun die luchtvaartmaatschappijen in derde landen den geharmoniseerd en gecoördineerd met andere vitale