//img.uscri.be/pth/a8237892b9db36aa3b975765e5eefbb00fad4fae
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Handelingen van het Europees Parlement Zitting 1994-1995. Volledig verslag van de Vergadering van 2 tot en met 6 mei 1994

De
332 pages
ISSN 0378-5025 Bijlage Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. 3-448 Uitgave Handelingen van het Europees Parlement in de Nederlandse taal Zitting 1994-1995 Volledig verslag van de Vergadering van 2 tot en met 6 mei 1994 Huis van Europa, Straatsburg Inhoud Vergadering van maandag 2 mei 1994 1 1. Hervatting van de zitting, blz. 1 - 2. In memoriam, blz. 1 - 3. Regeling van de werkzaamheden, blz. 3-4. Wijziging van artikelen 7 en 8 van het Reglement, blz. 7-5. Besluiten van de Commissie verzoekschriften, blz. 8-6. Verpakking en verpakkingsafval, blz. 11-7. Timesharing, blz. 19-8. Behoud van de vogelstand, blz. 22 - 9. Bezette gebieden, blz. 25 - 10. Spoorwegondernemingen en spoorweginfrastructuurcapaciteit, blz. 27 - 11. Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, blz. 30 - 12. Tankers met gescheiden ballasttanks, blz. 32 - 13. Beroepsopleiding - Milieu en educatie - Sociaal beleid, blz. 33 -14. Protocol betreffende de sociale politiek, blz. 44 Vergadering van dinsdag 3 mei 1994 48 1. Goedkeuring van de Notulen, blz. 49 - 2. Urgentverklaring, blz. 49 -3. Communautaire initiatieven voor omschakeling of aanpassing, blz. 51 -4. Cohesiefonds, blz. 82 - 5. Wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen, blz. 87 - 6. Specifieke programma's voor onderzoek, blz. 91 -7. Stemming, blz. 94 - 8.es voor onderzoek (voortzetting), blz. 105 - 9. Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, blz. 114 - 10.
Voir plus Voir moins

ISSN 0378-5025
Bijlage Publikatieblad
van de
Europese Gemeenschappen
Nr. 3-448
Uitgave
Handelingen van het Europees Parlement in de Nederlandse taal
Zitting 1994-1995
Volledig verslag van de Vergadering
van 2 tot en met 6 mei 1994
Huis van Europa, Straatsburg
Inhoud Vergadering van maandag 2 mei 1994 1
1. Hervatting van de zitting, blz. 1 - 2. In memoriam, blz. 1 - 3. Regeling van de
werkzaamheden, blz. 3-4. Wijziging van artikelen 7 en 8 van het Reglement,
blz. 7-5. Besluiten van de Commissie verzoekschriften, blz. 8-6. Verpakking
en verpakkingsafval, blz. 11-7. Timesharing, blz. 19-8. Behoud van de
vogelstand, blz. 22 - 9. Bezette gebieden, blz. 25 - 10. Spoorwegondernemingen
en spoorweginfrastructuurcapaciteit, blz. 27 - 11. Vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg, blz. 30 - 12. Tankers met gescheiden ballasttanks, blz. 32
- 13. Beroepsopleiding - Milieu en educatie - Sociaal beleid, blz. 33 -
14. Protocol betreffende de sociale politiek, blz. 44
Vergadering van dinsdag 3 mei 1994 48
1. Goedkeuring van de Notulen, blz. 49 - 2. Urgentverklaring, blz. 49 -
3. Communautaire initiatieven voor omschakeling of aanpassing, blz. 51 -
4. Cohesiefonds, blz. 82 - 5. Wettelijke bescherming van biotechnologische
uitvindingen, blz. 87 - 6. Specifieke programma's voor onderzoek, blz. 91 -
7. Stemming, blz. 94 - 8.es voor onderzoek (voortzetting),
blz. 105 - 9. Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken,
blz. 114 - 10. Gevaarlijke stoffen en preparaten, blz. 114 - 11. Ongevallen thuis
en tijdens vrijetijdsbesteding, blz. 116 - 12. In levensmiddelen gebruikte
aromastoffen, blz. 117- 13. Niet-ioniserende stralingen, blz. 119- 14. Informatie
en raadpleging van de werknemers, blz. 121 - 15. Situatie in de staalsector,
blz. 125 - Bijlage: Plechtige vergadering, blz. 129
Vergadering van woensdag 4 mei 1994 133
1. Goedkeuring van de Notulen, blz.5 - 2. Stemming tijdens de huidige
vergadering, blz. 135-3. Uitbreiding van de Europese Gemeenschap, blz. 137 -
4. Europese Raad van 24 en 25 juni op Korfoe, blz. 165 - 5. Uitbreiding van de
Europese Gemeenschap (voortzetting), blz. 175 - 6. Stemming, blz. 185 -
7. Vragenuur, blz. 205 - Bijlage: Vragenuur, blz. 230 TEN GELEIDE
Naast de Nederlandstalige uitgave verschijnen de Handelingen in de overige acht
officiële talen van de Gemeenschap: Deens (DA), Duits (DE), Engels (EN), Frans (FR),
Grieks (GR), Italiaans (IT), Portugees (PT) en Spaans (ES).
De Nederlandstalige Handelingen bevatten alle interventies in het Nederlands, alsook
de vertaling van de overige bijdragen aan het debat. In dat geval staat de oorspronkelijke
taal aangegeven.
Voor de authentieke versie zij verwezen naar de Handelingen in de desbetreffende taal.
Inhoud (vervolg) Vergadering van donderdag 5 mei 1994 236
1. Goedkeuring van de Notulen, blz.6 - 2. Actualiteitendebat - Zuid-Afrika,
blz. 237 - Ontwerp van algemene begroting voor 1995, blz. 244 - 4. Vooront­
werp van raming van het Europees Parlement voor, blz. 248 - 5. Europese
Stichting voor Opleiding, blz. 251 - 6. Financiële bijstand aan Moldavië,
Albanië, Bulgarije en Roemenië, blz. 253 - 7. Wijziging van het Financieel
Reglement van 21 december 1977, blz. 256 - 8. Economisch Jaarverslag - Ecu -
Taak van de instellingen van de EMU - Toezicht op commerciële banken,
blz. 258 - 9. Openbare ondernemingen, privatiseringen en openbare diensten,
blz. 267 - 10. Zeezoogdieren en visserij, blz. 272 - 11. Stemming, blz. 278
Vergadering van vrijdag 6 mei 1994 289
1. Goedkeuring van de Notulen, blz.9 - 2. Stemming, blz. 291 - 3. Verklaring
van de Voorzitter, blz. 293 - 4. Stemming (voortzetting), blz. 296 - 5. Audiovi­
suele industrie, blz. 299 - 6. Garantie en service na verkoop, blz. 302 -
7. Democratiseringsproces in Afrika, blz. 304 - 8. Mensenrechten in de
Gemeenschap, blz. 306 - 9. Vredesproces in het Midden-Oosten, blz. 306 -
10. Onderbreking van de zitting, blz. 310
Lijst van afkortingen van de fracties, zoals vermeld achter de naam van de spreker
(PSE) Fractie van de Partij van Europese Sociaaldemocraten
(PPE)e van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
(LDR) Liberale en Democratische Fractie
(V) Fractie De Groenen in het Europees Parlement
(RDE)e van verenigde Europese democraten
(ARC) Regenboogfractie
(CG) Fractie Linkse Coalitie
(DR) Technische Fractie Europees Rechts
(NI) Niet-ingeschrevenen
De tijdens de vergaderperiode van 2 tot en met 6 mei 1994 aangenomen resoluties zijn
opgenomen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 205 van 25
juli 1994 2. 5. 94 Handelingen van het Europees Parlement Nr. 3­448/1
VERGADERING VAN MAANDAG 2 MEI 1994
Inhoud
8. Behoud van de vogelstand /. Hervatting van de zitting
Muntingh, Pollack, Valverde López, Raffln, 2. In memoriam
Querbes, Tau ran, Scott­Hopkins, Gollnisch,
Falconer, Bettini, Tomlinson, Fitzgerald, Ruberti (Commissie) 22
Randzio­Plath, Malone
9. Bezettegebieden
3. Regeling van de werkzaamheden
Braun­Moser,Antony, Ruberti (Commissie).25
Schmidbauer, Gil­Robles Gil­Delgado, Oo­
men­Ruijten, Schleicher, Collins, Oomen­Ruij­ 10. Spoorwegondernemingen en spoorweginfrast­
ten, Collins, Peijs, Lannoye, Martinez, Bour­ ructuurcapaciteit
langes, Desama, Van Dijk, Van Outrive,
Prag, Cornelissen, Β. Simpson, Ruberti (Com­Cheysson
missie), Prag, Cornelissen, Ruberti 27
4. Wijziging van artikelen 7 en 8 van het Regle­
11. Vervoer van gevaarlijke goederenover de weg
ment
Dinguirard, Lalor, Bowe, Sarlis, Ruberti Rogalla, Gil­Robles Gil­Delgado, Langer . ..
(Commissie) 30
5. Besluiten van de Commissie verzoekschriften
12.Tankersmetgescheiden ballasttanks
Schmidbauer, Newman, Areitio Toledo, Ma­
Sarlis,VanderWaal, Ruberti (Commissie),her, Langer, Bindi, Ruberti (Commissie),
Sarlis32 Ruberti
13. Beroepsopleiding­Milieu en educatie­6. Verpakking en verpakkingsafval
Sociaalbeleid
Vertemati, Muntingh, Florenz, Vohrer, Lan­
von Alemann, Cramon Daiber, Oomen­Ruij­noye, Bjørnvig, Van der Waal, Bowe, Patter­
ten, Tongue, Banotti, Schmidbauer, Menrad, son, Breyer, Grund, White, Caroline Jackson,
Vandemeulebroucke, Ribeiro, Domingo Se­Ernst de la Graete, Jensen, Vanlerenberghe,
garra, McMahon, Hughes, Van Outrive, Rønn, Oomen­Ruijten, Valverde López, Ruberti
Ruberti (Commissie), Flynn (Commissie), Van (Commissie), Vertemati 11
Outrive, Flynn 33
7. Timesharing
14.Protocolbetreffendede sociale politiekKuhn, Oomen­Ruijten, Larive, Inglewood, Val­
verde López, McMillan Scott, Scrivener (Com­ Reding,Hughes,Thyssen, Buron, McMahon,
missie), Kuhn Flynn(Commissie),Thyssen, Flynn 4419
VOORZITTER: DE HEER KLEPSCH Vitto werd bij de rechtstreekse verkiezingen in juni 1989
tot lid van het Europees Parlement gekozen en behoorde
Voorzitter
tot de fractie van de Europese Volkspartij.
(De zitting wordt te 17.00 uur geopend)
Hij was lid van de Commissie van Sociale Zaken,
Werkgelegenheid en Arbeidsmilieu en van de Commis­
1. Hervatting van de zitting
sie van Verkeer en Toerisme. Verder was hij vice­
voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met De Voorzitter. ­ Ik verklaar de zitting van het Europees
China. Hij blijft in onze herinnering als een zeer sympa­Parlement, die op 22 april 1994 werd onderbroken, te zijn
tieke collega, die zich volledig aan de Europese eenwor­hervat.
ding heeft gewijd en zich voor sociale rechtvaardigheid
en vooral voor de zwaksten van de samenleving in heeft
ingezet. 2. In memoriam
De Voorzitter. ­ Geachte collega's, met grote verslagen­ Ter herdenking van onze collega de heer De Vitto vraag
heid moet ik u mededelen dat onze collega Lorenzo De ik u een minuut stilzwijgen in acht te nemen.
Vitto op 27 april 1994 is overleden. Hij werd in 1925 in
St. Angelo in Lombardije geboren. Hij was doctor in de (Het Parlement neemt staand een minuut stilzwijgen in
rechtsgeleerdheid en Advocaat­generaal in het Hoogge­ acht) (<)
rechtshof. Hij bekleedde verschillende ambten op regio­
naal niveau in Campanie en in zijn partij. De heer De ') Goedkeuring van de Notulen: zie Notulen. Nr. 3-448/2 Handelingen van het Europees Parlement 2.5.94
uw bezwaren bij het vaststellen van de dringende kwes­
ties kenbaar maken als het punt niet op de agenda van het
urgentiedebat mocht staan; maar u kunt ook een ander
Falconer (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, een punt initiatief nemen.
van orde. Ik verwijs naar de notulen van de laatste
mini-zitting in april en naar de door u gedane toezegging Tomlinson (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, in het
naar de fungerend Voorzitter van de Raad te zullen Parlement doet het gerucht de ronde dat conservatieve
schrijven over de invoering van de gedragscode met leden van plan zouden zijn de telefoons van het Parle­
betrekking tot de vertrouwelijkheid in het regelement van ment te gebruiken voor telefonische stemmenwerving. Ik
ambtenaren van de Raad. hoop dat het niet waar is, mijnheer de Voorzitter, maar als
dat wel zo is betekent dat een schending van de Engelse
U schreef hem op 23 maart en de brief was getekend in
kieswet en een oneigenlijk gebruik van het geld van de
april. Kunt het Parlement zeggen of u een antwoord van belastingbetaler. Als dat gebeurt, kunt u de leden dan
de fungerend voorzitter van de Raad heeft ontvangen? En aanraden daarvan af te zien?
kunt u het Parlement vertellen of de fungerend voorzitter
van de Raad heeft gereageerd op onze wensen, dat wil De Voorzitter. - Geachte collega Tomlinson, zoals u
zeggen om de kwestie aan het Parlement voor te leggen? weet heeft iedere collega het recht de telefoon te gebrui­
Indien hij niet op onze wensen heeft gereageerd, mag ik ken zoals hem dat goeddunkt in overeenstemming in de
het Bureau in uitgebreide samenstelling dan vragen aan uitoefening van zijn mandaat. Daarom kan ik uw opmer­
het Parlement verslag uit te brengen en ons mede te delen king slechts opvatten als een algemene oproep aan alle
welke stappen het ten aanzien van deze kwestie denkt te collega's.
ondernemen?
Fitzgerald (RDE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, veroor­
De Voorzitter. - Geachte collega Falconer, uiteraard heb looft u mij even een vrolijke noot. Ik zou graag uw
ik contact met de Raad opgenomen en hem dringend om aandacht willen vestigen op het feit dat Ierland zaterdag­
een antwoord verzocht. Dit antwoord is tot op heden niet avond voor de derde achtereenvolgende keer het Eurovi­
ontvangen. Ik zal daarom woensdag in het tripartiet sie Songvestival heeft gewonnen.
overleg opnieuw op de kwestie terug komen en u daarna
(Applaus) onverwijld informeren.
Dank u voor het applaus, maar laat u mij mijn reclames­Bettini (V). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, het afgelopen
potje even afdraaien. Vindt u niet, mijnheer de Voorzit­weekeinde is bijzonder ongelukkig verlopen voor de
ter, dat het Parlement zijn gelukwensen zou moeten doen Italiaanse autocircuits. De televisie heeft de beelden
uitgaan naar Ierland met deze uitzonderlijke prestatie bij uitgezonden van de doden die in drie dagen tijd op het
zo'n bij uitstek Europees evenement? circuit van de Grand Prix van Imola zijn gevallen.
Bent u het verder, mijnheer de Voorzitter, niet met mij Nu zijn deze ongelukken, mijnheer de Voorzitter, - en
eens dat de Commissie, nu Ierland, een kleine lidstaat, daar zijn we het denk ik allemaal wel over eens -
voor de derde achtereenvolgende keer belast is met de uitsluitend het gevolg van een verbeten promotie van het
organisatie ervan, zou moeten overwegen deze organisa­commerciële en industriële beeld, waarin de uitdaging
tie te subsidiëren? om de mogelijkheden van de auto tot het uiterste te
beproeven, aan het extreme grenst.
(Applaus en gelach)
Maar dat is niet het enige probleem. Er zijn ook techni­
De Voorzitter. - Als wij in de commissie aan alle
sche oorzaken aan te wijzen, zoals de snelheid van het
winnaars van wedstrijden die in Europa plaats vinden,
circuit, de rigiditeit die auto's nu eenmaal eigen is, het
gelukstelegrammen zouden sturen, zouden we aan niets
verwaarlozen van de elektronische controlesystemen en
anders meer toe komen. Ik hoop wel dat u het zelf al heeft
de buitensporige wegligging van de auto's.
gedaan. Verder is dat geen kwestie waarover een besluit
van het plenum vereist is. Mijnheer de Voorzitter, wij zijn hier getuige van het feit
dat technici, ingenieurs, ontwerpers, bestuurders en dege­
Randzio-Plath (PSE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, nen die de publieke opinie bewerken, zich omwille van
voordat u de onderwerpen van de agenda bekend maakt een puur commercieel evenement niet meer inspannen
wil ik als opsteller van het verslag over de ratificatie van
om de waardigheid van de mens en zijn leven te bescher­
de GATT-overeenkomst graag mijn boosheid kenbaar men.
maken en allen oproepen ook hund daarover
Het lijkt mij een goede zaak als het Parlement zich over kenbaar te maken over het feit dat de Raad het niet heeft
dit onderwerp uitspreekt, bijvoorbeeld donderdag door klaargespeeld ons zoals beloofd als rechtsbasis artikel
middel van een urgentverklaring, waarbij het op een 228, lid 3, sub 2 voor te stellen, zodat we in deze laatste
plenaire zitting over het GATT-verslag en over de beën-onderzoek naar deze kwestie moet aandringen. Maar het
diging van de Uruguay-ronde kunnen stemmen. Parlement zou er vooral in de komende zittingsperiode
voor moeten zorgen dat een richtlijn wordt voorgesteld
Juist in de huidige discussie over de kwestie van de waarin dergelijke wedstrijden en evenementen worden
democratische rechten van het Europees Parlement bete­geregeld. Mijnheer de Voorzitter, we moeten niet alleen
kent dit een zeer zwakke opstelling van de Raad, en het protesteren tegen het doden van stieren bij stieregevech­
staat haaks op de verklaringen van de Raad wanneer hij ten of tegen dierenmishandeling. Ook wanneer er mensen
de instemming van het Parlement nodig heeft bij uitbrei­sterven, moeten we beseffen dat het evenement geen
ding van de Europese Unie. Daarom wil ik u verzoeken, evenement meer is.
mijnheer de Voorzitter, het misnoegen van het Parlement
De Voorzitter. - Geachte collega, U kunt van de gebrui­ erover kenbaar te maken dat de Raad zijn belofte niet
kelijke parlementaire middelen gebruik maken. U kunt heeft gehouden en daardoor heeft verhinderd dat wij het Handelingen van het Europees Parlement Nr. 3-448/3 2. 5. 94
Randzio-Plath
resultaat van de Uruguay-ronde in deze zitting kunnen Schmidbauer (PSE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, het
ratificeren. Ik verzoek mijn collega's mij daarin te onder­ verslag is in zeer korte tijd opgesteld. Naar mijn mening
steunen. wordt hier geprobeerd met één pennestreek de rechten
van de Commissie voor de Verzoekschriften in te perken.
De Voorzitter. - Ik zal dit woensdag in het tripartiet Dat kan niet door de beugel, want de Commissie voor de
overleg met de Raad aan de orde stellen. De Raad heeft Verzoekschriften is niet eens van de opstelling van het
echter wel het recht om eerst zijn overwegingen bij zijn verslag op de hoogte gesteld. We hebben onlangs de
standpunt te formuleren alvorens dit aan ons te doen agenda veranderd om de ombudsman in de aganda op te
toekomen. Het is niet zo dat de Raad heeft geweigerd ons nemen. Ik zie niet in dat de agenda, voordat de ombuds­
het GATT-accoord voor te leggen. Maar woensdag zal ik man zelfs nog maar gekozen of in functie getreden is, nog
met de Raad daarover spreken. een keer zou moeten worden gewijzigd, ook wanneer
onze interpretatie de Raad niet zou passen. Dit druist in
Malone (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, voordat ik
tegen de gebruikelijke gang van zaken in dit Parlement.
over een serieus onderwerp begin wil ik de leden er eerst
Ik vraag het verslag terug te verwijzen. Het debat kan
van verzekeren dat ik inderdaad de felicitaties aan de
rustig tot de volgende mandaatsperiode wachten.
Ieren zal overbrengen voor het winnen van het Eurovisie
Songfestival. Ik stel voor dat het de volgende keer bij Gil-Robles Gil Delgado (PPE), rapporteur. - (ES) Mijn­
wijze van gebaar van goede wil in Noord-Ierland wordt
heer de Voorzitter, ik wil hier tussenkomen als rappor­
gehouden.
teur. Ik wil niet voor of tegen pleiten maar wil deze
Vergadering er alleen maar op wijzen dat dit verslag een
Maar ik wil het nu hebben over de ernstige crisis die zich
technisch uitvloeisel is van het goedgekeurde interinsti­
in Rwanda afspeelt, die volgens het Rode Kruis de
tutionele akkoord. Op grond van dit akkoord diende ons
grootste vluchtelingenstroom in de geschiedenis op gang
Reglement op een aantal punten gewijzigd te worden en
heeft gebracht. Ik weet dat dit een zeer ingewikkelde
diende het met name aangepast te worden aan het statuut
situatie is, want de oorzaken gaan terug tot de 15de eeuw.
van de ombudsman, dat primeert. De eerste wijzigingen
Er is sprake van ernstige sociale en economische proble­
zijn aangebracht via het verslag van de heer Wijsenbeek
men en spanningen die het gevolg zijn van de onafhan­
en het Parlement heeft ditg via dezelfde procedure
kelijkheid van België.
en zonder problemen goedgekeurd. Het Voorzitterschap
heeft de Commissie Reglement naderhand een schrijven Maar de schijnbare onoplosbaarheid van het probleem is
van de Raad overgemaakt dat stelde dat drie punten nog nog geen reden om niets te ondernemen. Ik vraag het
niet in overeenstemming waren met het interinstitutio­Parlement om druk op de Veiligheidsraad uit te oefenen
neel akkoord. Wij hebben deze drie punten besproken en om zijn vredestroepen uit te breiden, die naar mijn
zijn tot het besluit gekomen dat voor twee van deze mening zouden moeten bestaan uit niet-betrokken landen
punten het Reglement inderdaad gewijzigd moest wor­die in de geschiedenis van Afrika geen rol hebben
den. gespeeld. Als het verzoek van de Secretaris-generaal van
de Verenigde Naties voor meer troepen niet wordt inge­
Of dit nu of binnen drie of zes maand moet gebeuren, daar willigd...
wil ik mij niet over uitspreken. Maar als wij wensen dat
(De Voorzitter onderbreekt de spreker) ons Reglement geen foute bepalingen bevat die er niet
mogen in voorkomen, zullen wij het uiteraard ooit moe­
De. - U heeft uw resolutie ingediend, en het ten aanpassen.
staat u vrij de gebruikelijke methoden van het Parlement
te benutten. Voor dergelijke verklaringen heeft u een (Het Parlement neemt het voorstel tot terugverwijzing
spreektijd van een minuut. (') naar de commissie aan)
3. Regeling van de werkzaamheden
De Voorzitter. - De Commissie reglement, onderzoek De Voorzitter. - Aan de orde is de regeling van de
geloofsbrieven en immuniteiten stelt voor het verslag werkzaamheden.
(A-O 166/94) van de heer Rogalla met betrekking tot de
De ontwerp-agenda van de huidige vergaderperiode, als wijzigeng van de artikelen 7 en 8 van het reglement met
vastgesteld in de conferentie van voorzitters in de zitting betrekking tot het onderzoek van de mandaten en de duur
van 28 april overeenkomstig artikel 95 van het huishou­ van het mandaat op te nemen.
delijk regelement, is rondgedeeld. Hierop zijn de volgen­
de wijzigingen voorgesteld. (Het Parlement neemt het voorstel aan)
Maandag:
De Fractie van de Partij van Europese Sociaaldemocraten
De Voorzitter. - De Commissie reglement, onderzoek
stelt overeenkomstig artikel 129 van het huishoudelijk
geloofsbrieven en immuniteiten stelt voor het verslag
regelement voor het verslag van de heer Gil-Robles
(A3-0172/94) van de heer Wijsenbeek over de wijziging
Gil-Delgado (A-0302/94) naar de commissie terug te
van artikel 29 van het reglement met betrekking tot de
verwijzen.
vorming van fracties op te nemen.
') Ingekomen stukken - Van de Raad omvangen Verdragsteksten - (Het Parlement verwerpt het voorstel)
Schriftelijke verklaringen - Verzoekschriften - Samenstelling van
het Parlement - Onderzoek geloofsbrieven - van de
Fracties - Zittingsdocumenten - Beheer middelen van het PHARE-
programma: zie Notulen. Nr. 3-448/4 Handelingen van het Europees Parlement 2. 5. 94
De Voorzitter. - De fractie van de Europese Volkspartij Collins (PSE), voorzitter van de Commissie milieube­
stelt voor haar mondelinge vraag aan de Commissie heer, volksgezondheid en consumentenbescherming. -
(0-20/94) over de verbetering van de positie van het gezin (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik vind de weergave van de
in het internationale jaar van het gezin op te nemen. feiten door mevrouw Schleicher in de plenaire vergade­
ring niet geheel juist. De commissie wil dit niet doen
Oomen-Ruijten (PPE). - Voorzitter, wij vinden het als terugverwijzen, hoewel ze dat wel zei. Integendeel.
fractie heel belangrijk dat wij deze vraag, die gesteld
wordt in het Jaar van het Gezin, nog voor de verkiezingen De heer Delcroix werd op 29 september 1993 tot rappor­
op de agenda krijgen. teur benoemd. Het onderwerp ia in de commissie aan de
orde geweest op 4 november, 22 februari, 15 maart en 20
(Het Parlement verwerpt het voorstel) april. Er heeft een uitgebreide en open gedachtenwisse-
ling plaats gevonden en de amendementen van mevrouw
Schleicher die nu in de plenaire vergadering naar voren
worden gebracht zijn ook allemaal al in de commissie
ingediend, behandeld en verworpen. Dit is alleen maar
Dinsdag:
een poging om in het plenum opnieuw te proberen wat in
de commissie al was verworpen. De Voorzitter. - De Commissie voor regionaal beleid,
ruimtelijke ordening en betrekkingen met de regionale en
Ik ben van mening dat er geen enkele reden is om deze
plaatselijke besturen stelt voor de stemming over het
amendementen opnieuw te behandelen of het verslag
verslag van de heer Pomez Ruiz (punt 174) over het
terug te verwijzen. Ik hoop dat de plenaire vergadering de instellen van een instrument voor de financiering van de
poging daartoe niet zal honoreren.
cohesie naar donderdag te verplaatsen om nadere infor­
matie van de Raad te krijgen.
(Het Parlement verwerpt het voorstel tot terugverwijzing
naar de commissie) Aangezien er geen bezwaren zijn is aldus besloten.
De Voorzitter. - De Commissie landbouw, visserij en De Fractie van de Europese Volkspartij stelt voor over­
plattelandsontwikkeling en de fractie van de Europese eenkomstig artikel 129 van het reglement het verslag van
Volkspartij stellen in overeenstemming met artikel 129 de heer Delcroix (A3-0265/94) over de bescherming
van het reglement voor het verslag van de heer Bowe tegen de risico's van ernstige ongevallen met gevaarlijke
(A3-0286/94) over de geïntegreerde voorkoming en ver­stoffen naar de commissie terug te verwijzen.
mindering van de milieuvervuiling naar de commissie
Schleicher (PPE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames terug te verwijzen.
en heren, het gaat hier om de verbetering van de zoge­
Oomen-Ruijten (PPE). - Voorzitter, wij vragen dat naamde Seveso-richtlijn. Het Parlement heeft zeven jaar
omdat in het verslag van de heer Bowe ook een aantal op dit voorstel van de Commissie gewacht en nu hebben
thema's genoemd worden die betrekking hebben op de we ditl in zeer, zeer korte tijd besproken. Daarbij
landbouw en de landbouwcommissie schijnt unaniem gaat het om een uiterst vergaande, veelomvattende richt­
gezegd te hebben dat zij daar eerst advies over wil geven. lijn. Onze fractie is van opvatting dat het onderwerp
Wij vinden die wens van de landbouwcommissie terecht. buitengewoon ingewikkeld is. We hebben in de commis­
sie het voorstel gedaan de richtlijn terug te verwijzen,
Collins (PSE), voorzitter van de Commissie milieube­omdat we het met vele punten niet eens zijn.
heer, volksgezondheid en consumentenbescherming. -
Dit voorstel is niet aangenomen. Er waren echter amen­ (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik vind dit heel vreemd. De
dementen van de commissie. Maar we hadden slechts heer Bowe is in september vorig jaar tot rapporteur over
dit onderwerp benoemd. We hebben hierover voortdu­negen dagen de tijd amendementen in te dienen. Ook
rend gedebatteerd omdat de heer Bowe altijd voor discus­beschikten we niet vroeg genoeg over de teksten omdat
sie open staat. Mevrouw Oomen-Ruijten is lid van de de Raad ons het ontwerp pas had doen toekomen toen alle
Commissie landbouw, volksgezondheid en milieube­vertalingen klaar waren, wat wederom voor een groot
scherming. Er zijn tijdens onze besprekingen nooit probleem zorgde. Dit is de eerste lezing, en ik zou graag
zien dat we over dit voorstel nog eens zorgvuldig zouden bezwaren geweest. In feite komt landbouw alleen aan de
orde in Bijlage I, alinea 6, als ik mij goed herinner, waar kunnen overleggen.
nitraten worden aangestipt. Die zijn al geregeld in de
Ik heb eveneens een hele reeks amendementen inge­ nitratenrichtlijn en het is niet nodig dat dat van invloed is
diend, die natuurlijk niet meer in de commissie werden op wat er met dit verslag gebeurt.
besproken. Hoewel de rapporteur erg zijn best heeft
gedaan vraag ik om terugverwijzing van het verslag, Toen de heer Borgo, voorzitter van de Commissie land­
zodat daarover in de herfst zorgvuldig kan worden bouw, visserij en plattelandsontwikkeling, vorige week
gediscussieerd. Daarbij komt nog dat de Commissie besloot dit aan te kaarten deed hij dat in een brief aan de
economische zaken er geen standpunt over heeft gefor­ voorzitter van het Parlement. Hij heeft mij niet van de
muleerd omdat ze geen tijd meer had er zelfs nog maar brief op de hoogte gesteld. De milieucommissie is op
aan te beginnen. Ook dat is zeer onbevredigend omdat de geen enkel moment geïnformeerd over het feit dat de
richtlijn aanzienlijke gevolgen voor de industrie heeft. landbouwcommissie enig bezwaar zou hebben. Als u
Daarom zou ik graag zien dat we in de herfst opnieuw navraag doet in dit Parlement zult u verschillende leden
zorgvuldig over dit onderwerp spreken en vraag nu om van de landbouwcommissie treffen die ook niet wisten
terugverwijzing. dat dee bezwaren had. Handelingen van het Europees Parlement 2. 5. 94 Nr. 3-448/5
Collins
In de gegeven omstandigheden ben ik van mening dat we Onder deze omstandigheden, mijnheer de Voorzitter,
ook dit verzoek moeten afwijzen. beste collega's, vereisen het statuut, de waardigheid en
het prestige van deze staten dat wij hier nogmaals de
(Het Parlement neemt het voorstel tot terugverwijzing heilige zalving van de volken van de Europese Gemeen­
naar de commissie aan) schap ontvangen, zodat onze goedkeuring of eventuele
afkeuring de instemming van het volk krijgt. Het is dus
niet passend om op dit moment, aan het eind van de rit,
een besluit te nemen.
De Voorzitter. - De fractie van de Europese Volkspartij Wij zullen erover kunnen beslissen wanneer de Europese
stelt voor het verslag (A3-0238/94) van de heer Lannoye komeet na de verkiezingen opnieuw zal worden gelan­
over de bestrijding van door niet-ioniserende straling ceerd. Daarom is het passender, mijnheer de Voorzitter,
veroorzaakte gevaren naar de commissie terug te verwij­ om de terugverwijzing naar de commissie te verzoeken.
zen.
Bourlanges (PPE). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, een
aantal collega's is, zoals u weet, vóór het uitstellen van de Peijs (PPE). - Mijnheer de Voorzitter, ik zou willen
stemming over de toetreding van de vier kandidaten. Wij verzoeken om terugverwijzing omdat dit verslag niet is
zijn echter van mening dat het zojuist geformuleerde gebaseerd op werkelijk wetenschappelijk onderzoek.
verzoek niet opportuun is, en wel om twee redenen. Bovendien zou een land als Nederland praktisch ont­
ruimd moeten worden als wij zouden gaan leven volgens
Allereerst omdat de Commissie buitenlandse zaken van­
de uitkomsten van dit verslag.
avond moet vergaderen en een standpunt moet innemen.
Het lijkt ons voorbarig om nu reeds op het besluit van
Lannoye (V), rapporteur. - (FR) Mijnheer de Voorzitter,
onze collega's in de Commissie buitenlandse zaken
ik zou eraan willen herinneren dat met dit verslag werd
vooruit te lopen.
begonnen vanuit de invalshoek van artikel 52. Er ligt een
verzoek van 52 parlementariërs om het in de loop van
In de tweede plaats willen wij niet dat het debat over de
deze vergaderperiode te bespreken. De procedure is dus uitbreiding, door een procedurele kunstgreep, op over­
volkomen correct. haaste, oneerlijke wijze plaatsvindt en gereguleerd
wordt, zonder dat een toereikend aantal parlementariërs
Ik geloof dat mevrouw Peijs mijn verslag niet heeft
aanwezig is.
gelezen, want dan zou zij niet hebben gezegd hetgeen zij
zojuist heeft gezegd. Wat betreft de bewering dat er geen Wij zullen woensdag in grote getale aanwezig zijn,
wetenschappelijke studie is, verwijs ik haar naar de talrijker dan vandaag, en dat hoop ik trouwens ook, want
volledige biografie over dit onderwerp. Bovendien ben ik deze inzet is het waard, en als er een verzoek tot
bereid haar alles te lenen wat er op dit gebied bestaat. terugverwijzing moet worden ingediend en daarover
moet worden gestemd, lijkt me dat het moment, wanneer
(Het Parlement verwerpt het voorstel tot terugverwijzing al onze collega's aanwezig zullen zijn.
naar de commissie)
Ik ben dus tegen het door de Technische Fractie Europees
Rechts ingediende verzoek.
(Het Parlement verwerpt het voorstel tot terugverwijzing
naar de commissie)
Woensdag:
De Voorzitter. - De Technische Fractie Europees Rechts
stelt overeenkomstig artikel 129 voor de vier verslagen
over de toetreding van Noorwegen, Oostenrijk, Finland
De Voorzitter. - Het verslag van mevrouw Jackson
en Zweden (A3-0201 - 0204/94) naar de commissie
(A3-0310/94) namens de Commissie milieubeheer,
terug te verwijzen.
volksgezondheid en comsumentenbescherming over de
brandpreventie in hotels werd abusievelijk ingediend
Ik wijs erop dat de conferentie van fractievoorzitters, zich
onder artikel 52, dat de overdracht van de beslissingsbe­
bewust van het feit dat er volgens ons reglement meerde­
voegdheid aan de commissie betreft, een procedure
re gelegenheden zijn dergelijke voorstellen over hetzelf­
waarvoor geen stemming in het Parlement nodig is.
de onderwerp te doen - vandaag, woensdagochtend aan
Aangezien dit verslag echter betrekking heeft op artikel
het begin van het debat of woensdag voor de eindstem-
138B van het Verdrag en voor zijn goedkeuring de ming - het er eigenlijk over eens waren dit voor het begin
stemmen van de meerderheid van de leden van het
van de eindstemming te doen. Vanzelfsprekend zijn
Parlement benodigd is, wordt het woensdag ter stemming
volgens ons reglement de rechten van de individuele
gebracht, en wel op voorstel van de bevoegde commissie
afgevaardigden door een dergelijk gentleman's agree­
volgens de procedure zonder debat van artikel 190. De
ment daardoor geenszins beperkt.
termijn voor eventuele amendementen wordt vastgesteld
op vandaag, 20.00 uur. Martinez (DR). - (FR) Op het moment waarop wij ons
opmaken om te debatteren over de opneming in onze
Europese Unie van historisch, economisch en strategisch
zo belangrijke landen als Finland, Noorwegen, Zweden
en, mijnheer Habsburg zal mij niet tegenspreken, de
Donderdag:
overlevende van het Austro-Hongaarse rijk, is iedereen
het erover eens dat dit niet overhaast kan worden gedaan De Fractie van de Europese Volkspartij stelt voor, over­
door een Parlement dat bezig is, weliswaar niet zijn eenkomstig artikel 129 van het reglement, het verslag van
legaliteit, maar wel zijn legitimiteit te verliezen. de heer Saridakis (A3-0132/94) over de rol, de onafhan-Nr. 3­448/6 Handelingen van het Europees Parlement 2. 5. 94
Voorzitter
kelijkheid en de verantwoordingsplicht van de organen
van de Economische en Monetaire Unie naar de commis­
sie terug te verwijzen.
De Voorzitter. ­ De fractie de Partij van Europese
(Het Parlement verwerpt het voorstel tot terugverwijzing Sociaaldemocraten stelt voor het verslag (A3­0200/94)
naar de commissie) van de heer Newman over de naleving van de mensen­
rechten in de Unie in de agenda op te nemen.
Van Outrive (PSE). ­ Voorzitter, geachte collega's, sinds
verschillende jaren behandelt dit Parlement een verslag
Vrijdag: over de mensenrechten buiten de Europese Unie. Sinds
verleden jaar, door een beslissing van dit Parlement,
De Voorzitter. ­ De Commissie energie, onderzoek en wordt jaarlijks een verslag uitgebracht over het respect
technologie en de fractie van Europese Sociaaldemocra­ van de mensenrechten binnen de Europese Unie. Ik denk
ten stellen voor het tweede verslag (A3­0222/94) van dat dit een zeer belangrijk verslag is, ik denk dat de
mevrouw van Dijk over de instelling van een transeuro­ rapporteur toch een enorme inspanning heeft gedaan om
pees olie­ en gasleidingnet, dat is voorzien onder de zich te stellen boven alle politieke constellaties en dat wij
procedure zonder debat, van de agenda af te voeren. natuurlijk niet het verwijt mogen oplopen dat wij wel
kritisch zijn wanneer het gaat over wantoestanden buiten
Desama (PSE), voorzitter van de Commissie energie, de Unie, maar dat wij op slag kritiekloos worden wanneer
onderzoek en technologie. ­ (FR) Mijnheer de Voorzit­ het gaat over het respect van de mensenrechten binnen de
ter, ik zal het heel kort houden, want het zijn dezelfde Unie. Ik denk dat wij een beetje politieke moed moeten
redenen die ons er in voorgaande vergaderingen toe opbrengen om ook aan dit verslag aandacht te wijden en
hebben gebracht om de terugverwijzing te verzoeken. dat wij inderdaad dit verslag moeten behandelen, dat wij
inderdaad daartoe, ik herhaal, de politieke moed moeten
Door de Commissie Reglement moet nog een geschil hebben om ook aandacht te hebben voor wat er in onze
worden behandeld. Deze heeft natuurlijk nog geen tijd verschillende landen, in de twaalf landen van de
gehad om het probleem te bestuderen. Bovendien zullen Gemeenschap, aan schending van mensenrechten toch
in het nieuwe Parlement initiatieven worden genomen die helaas nog altijd gebeurt. Ik pleit dus voor.
juist op de in het verslag van mevrouw Van Dijk
genoemde onderwerpen betrekking hebben. Zowel de
(Het Parlement stemt in met dit voorstel) rede als het Reglement dwingen ons er dus toe dit verslag
in te trekken.
Van Dijk (V), rapporteur. ­ Voorzitter, ik ben verbaasd
dat dit het tweede verslag­Van Dijk genoemd wordt,
want aan het verslag is geen letter veranderd, maar zo De Voorzitter. ­ De Fractie van de Partij van Europese
gaat dat als het een keer terugverwezen is. Sociaaldemocraten stelt voor het verslag (A3­0030/94)
van de heer Woltjer over het vredesproces in het Midden­
Dit verslag is in eerste instantie terugverwezen omdat de Oosten in de agenda op te nemen.
energiecommissie zo graag een advies wilde geven. Dat
heeft zij niet gedaan. Vorige maand heeft de energiecom­ Cheysson (PSE). ­ (FR) Mijnheer de Voorzitter, de
missie of iemand namens de socialistische fractie Gemeenschap heeft zich altijd voorstander van de vrede
gevraagd om de behandeling uit te stellen en het verslag tussen Israël en Palestina getoond. De twee hoofdrolspe­
in de vergaderperiode van mei te behandelen. Nu vragen lers zijn in de loop van de zittingsperiode hier ontvangen.
de energiecommissie en de socialistische fractie opnieuw Het lijkt mij belangrijk dat wij aan het einde hiervan
uitstel en krijg ik een verhaal te horen over een verzoek opnieuw een standpunt innemen, precies in de week
aan de Reglementscommissie. Kennelijk vindt de voor­ waarin de uitvoeringsvoorwaarden van de akkoorden
zitter van de energiecommissie of de spreker namens de zullen worden overeengekomen.
socialistische fractie dat er sprake is van een competen­
tieprobleem. Ik wil u toch wijzen op de bijlage van ons
(Het Parlement stemt in met dit voorstel)
Reglement waarin heel duidelijk bepaald is dat de ver­
voerscommissie de competentie heeft om verslagen te
maken over het vervoer per pijpleidingen. Het gaat
immers over het vervoeraspect en niet over het energie­
aspect.
De Voorzitter. ­ De Commissie reglement, geloofsbrie­
Ik begrijp dus absoluut niet dat de energiecommissie hier ven en immuniteiten en de Regenboogfractie in het
wederom mee komt en eigenlijk begrijp ik nog minder Europees Parlement stellen voor het verslag (A3­0162/
dat zij het recht heeft om hiermee te komen, want het is al 94) van de heer Galle over het recht op het gebruik van de
de zoveelste keer en het is toch wel te gek voor woorden eigen taal in de agenda op te nemen.
dat het mogelijk is eerst te besluiten een verslag te
verschuiven naar de volgende vergadering, een volgende (Het Parlement stemt in met dit voorstel)
keer te besluiten het terug te verwijzen, dan weer te
besluiten het naar de volgende vergadering te zetten en De Voorzitter. ­ Daarmee zijn de werkzaamheden gere­
tenslotte te zeggen: wij doen het maar helemaal niet. Dat geld (■).
gaat mij echt te ver. Ik ben daar dus tegen.
') Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure ­ Actualiteitende­
bat (onderwerpen) ­ Spreektijd: zie Notulen. (Het Parlement verwerpt het voorstel) 2. 5. 94 Handelingen van het Europees Parlement Nr. 3-448/7
4. Wijziging van artikelen 7 en 8 van het Reglement Een laatste punt is de kwestie van de incompatibiliteiten
in de lidstaten, die voorrang hebben boven de teksten van
De Voorzitter. - Aan de orde is het verslag (A3-0166/94) de acte; ook op dat punt moet het Europees Parlement een
van de heer Rogalla namens de Commissie reglement, sterker onderzoeksrecht krijgen.
onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten over de wijzi­
Samenvattend gaat het er dus om dat ook het onderzoek ging van de artikelen 7 en 8 van het Reglement over het
van de geloofsbrieven een Europese dimensie krijgt, dat onderzoek van de mandaten en de duur van de mandaten.
het Europees Parlement in staat wordt gesteld contact met
de nationale instanties te leggen, respectievelijk informa­Rogalla (PSE), rapporteur. - (DE) Mijnheer de Voorzit­
tie op te vragen waarop een beslissing moet worden ter, dat was een roerend moment in de ware zin van het
gebaseerd. Daarmee wordt eindelijk een werk van 13 jaar woord, en wel omdat de vele collega's, die straks nog
bekroond, dat onder andere heeft geleid tot het horen van voor de opname van dit verslag op de agenda stemden nu
nationale deskundigen uit de lidstaten, die ons op deze grotendeels de zaal hebben verlaten. Roerend is het
weg hebben aangemoedigd. moment ook daarom, omdat ik vandaag de gelegenheid
heb mijn laatste verslag in dit Europees Parlement toe te
Gil-Robles Gil-Delgado (PPE). - (ES) Mijnheer de Voor­
lichten. Natuurlijk is dat na 13 jaar een moment dat
zitter, ik wil eerst en vooral de heer Rogalla feliciteren
weliswaar geen aanleiding voor krokodilletranen is, of
met zijn verslag. Ik ben overigens van mening dat deze
voor kangoeroetranen, wat ook nog een beeld is dat in dit
gelukwensen moeten gelden voor al het werk dat hij
landschap past! Het is veeleer een besluit en een moment
tijdens de jongste legislatuur in de Commissie Reglement
dat tot opgewektheid stemt, voorzover men zich althans
gepresteerd heeft. Hij heeft hierbij steeds de rechten van
bevrijdt uit de beperkdheid van het bedrijven van politiek
het Parlement voor ogen gehad en dat is ook nu het geval.
binnen het Europees Parlement om dat in de toekomst
Persoonlijk wil ik alvast stellen dat ik zijn medewerking,
buiten het Parlement hopelijk nog effectiever te doen.
zijn gevoel voor politiek en zijn gezond verstand sterk zal
missen bij de werkzaamheden in de Commissie Regle­
Bij het onderhavige verslag gaat het om het resultaat van
ment.
een werk van 13 jaar. Toen het Parlement namelijk nog
anders was georganiseerd als tegenwoordig, was er een Mijnheer de Voorzitter, voorliggend verslag bestaat
commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven, die eigenlijk uit twee delen. In het eerste deel wordt, zoals de
ik twee en een half jaar mocht voorzitten. Uit deze heer Rogalla ook al gezegd heeft, gesteld dat de lidstaten
periode dateert het idee de regels voor het onderzoek van ons de nodige gegevens moeten overmaken zodat wij,
de geloofsbrieven een Europees karakter te geven en deze wanneer er lijsten bestaan, weten welke Parlementsleden
niet te beperken tot het bekendmaken van de resultaten de vrijgekomen plaatsen kunnen innemen en wij niet
uit de lidstaten. U herinnert zich allen dat in de acte voor voor verrassingen komen te staan, zoals al gebeurd is.
de Europese verkiezingen van 1976 formuleringen voor­ Het tweede deel, dat mij veel belangrijker lijkt, stelt dat
komen die - zoals dat zo mooi heet - constructief en wij praktijken die indruisen tegen het verbod om het
Europees moeten worden geïnterpreteerd. Dit is derhalve Parlementslid een verplichte mandaatsuitoefening op te
het resultaat van ons werk en in het kader daarvan hebben leggen, moeten voorkomen en desgevallend bestrijden.
wij ook gesproken met kiesrechtdeskundigen en man­ Dit verbod ligt zowel in ons Reglement als in de Akte van
daatsdeskundigen uit de lidstaten ter gelegenheid van een 20 september 1976 vervat.
hoorzitting die op 3 november plaats heeft gevonden. Bij
Mijnheer de Voorzitter, het parlementair mandaat geldt deze gelegenheid werden we aangemoedigd deze Euro­
voor een bepaalde duur en dit teneinde de onafhankelijk­pese oriëntatie uit te breiden tot de bevoedheden van het
heid van het Parlementslid te waarborgen. Als deze duur Europees Parlement. Daarom is het verheugend dat het
dan al niet gerespecteerd wordt, moeten wij er ons toch debat over dit verslag vandaag kan plaatsvinden, natuur­
zeker van vergewissen of de ontslagneming vrijwillig lijk in de hoop dat het zal lukken om woensdag bij de
gebeurt en niet wordt opgelegd door onwettige akkoor­stemming de vereiste meerderheid voor deze nieuwe
den. Hierin heeft de heer Rogalla gelijk en wij zullen dan identiteit van het Europees Parlement in het kader van het
ook voor het verslag stemmen. onderzoek van de geloofsbrieven bijeen te krijgen.
Langer (V). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil
Het gaat met name om het volgende: De formulering „De
ik collega Rogalla zeggen dat ik vele aspecten van zijn
afgevaardigden worden in algemene, rechtstreekse ver­ werk in dit Parlement zeer heb gewaardeerd, ook al
kiezingen gekozen" is de reden van een Europees onder­ verschilden we in het bijzonder in de reglementdcommis-
zoek van de geloofsbrieven. Dat heeft betrekking op sie wel eens van mening. Ook ten aanzien van dit verslag
meerdere situaties, en wel alleerst op de mogelijkheid dat
blijven enkele twijfels hangen. Dat was ook de reden
iemand tussentijds toetreedt. In dit verband hebben we de
waarom we het eigenlijk niet op de agenda van deze
afgelopen 15 jaar een hele reeks van praktijkgevallen
zitting wilden zetten.
moeten onderzoeken, waarbij de kwestie van de volg­
orde, het overslaan van plaatsen op de lijst in de nationale Het gaat daarbij voornamelijk over het onderzoek naar de
systemen niet erg duidelijk was. Daarom is in het motivatie - hier heet het „naar de geest en naar de letter"
Reglement onlangs bepaald, dat meer informatie uit de - bij de terugtreding van afgevaardigden. Op basis van
lidstaten nodig is. Het tweede belangrijke punt is dat ook het toenmalige reglement was het onmogelijk onderzoek
de vrijwillige terugtreding van leden moet worden gemo­ naar de beweegredenen van de afgevaardigde uit te
tiveerd, wat wil zeggen dat duidelijk moet zijn dat er voeren. Tot nu toe kon alleen worden vastgesteld - en
werkelijk sprake is van een vrijwillige en niet van een daarover hadden we juist met collega Rogalla diverse
gedwongen wisseling van plaats, een gedwongen uittre­ meningsverschillen over bepaalde madaatsonderzoeken
ding op grond van politieke feiten op het thuisfront. Het - of de afgevaardigde de terugtreding werkelijk zelf had
onderzoek in deze individuele gevallen kan alleen plaats­ ondertekend. Elk ander onderzoek was op grond van het
vinden als we voldoende zijn gedocumenteerd. tot nu toe geldende reglement niet toegestaan. Daarom Handelingen van het Europees Parlement Nr. 3-448/8 2.5.94
Langer
hebben wij ons er ook altijd tegen verzet dit anders te Het eerste punt is de overmatige voorzichtigheid en het
interpreteren, steeds wanneer dit werd geprobeerd. twijfelen, dat de Commissie aan de dag legt wanneer ze
een lidstaat krachtens artikel 169 wegens verdragsschen­
In zijn nieuwe tekst is collega Rogalla naar mijn mening ding in gebreke moet stellen. Als de lidstaat niet bevredi­
dichterbij een positieve oplossing gekomen; we hadden
gend op een ingebrekestelling antwoordt, laat de Com­
deze graag nog verder verfijnd, en wilden dat daarom
missie te veel tijd verstrijken alvorens een nieuwe aanma­
eigenlijk aan het nieuwe Parlement overlaten. Hij stelt ning te sturen. De termijn bedraagt normaal gesproken
namelijk voor twee zaken in te voeren die wij belangrijk twee maanden, maar meestal verstrijken vijf tot zes
vinden: ten eerste, dat de opvolging ook Europees wordt maanden. Wanneer het er uiteindelijk om gaat de zaak
getoetst - en hiermee zijn we het eens; ten tweede - en wegens schending van het Verdrag voor het Europese
ten aanzien daarvan hebben we bedenkingen, hoewel we
Hof van Justitie te dagen wordt ook weer gewacht en
het met het beginsel eens zijn -, dat het Parlement zich bij
getwijfeld, zodat het steeds vaker voorkomt dat de klacht
een uittreding uitspreekt wanneer twijfels bestaan. zijn zin verliest doordat de zaak door het tijdsverloop
vanzelf is opgelost. Wanneer het bijvoorbeeld om
De Voorzitter. - Het debat is gesloten.
milieueffectrapportages gaat die niet worden uitgevoerd,
dan wordt de betreffende milieueffectrapportage niet De stemming vindt woensdag te 17.00 uur plaats.
meer geëist omdat het bouwwerk of de weg al klaar is. Zo
kan dat naar mijn mening niet doorgaan.
5. Besluiten van de Commissie verzoekschriften
Maar onze eis om de richtlijn over de milieueffectrappor­
De Voorzitter. - Aan de orde is verslag (A3-0158/94) van
tage te veranderen en te verbeteren is blijkbaar aan het
mevrouw Schmidbauer namens de Commissie verzoek­
goede adres gericht, want intussen heb ik gehoord dat de
schriften over de beraadslagingen van de commissie
Commissie een nieuw voorstel heeft ingediend.
verzoekschriften in het parlementaire jaar 1993-1994.
Het tweede punt van onenigheid met de Commissie Ik wijs er graag op dat dit het enige verslag is dat de
betreft de kwestie van de openbaarheid van documenten. commissie in dit parlementaire jaar heeft opgesteld. Het
Op grond van het feit dat de briefwisseling met de Raad is een verslag over zeer veel werk, waarvoor ik de leden
vertrouwelijk zou zijn weigert de Commissie ons steeds van de verzoekschriftencommissie hartelijk wil bedan­
weer inzage in de stukken in geval van onopgehelderde ken.
feiten. Het meest actuele voorbeeld is het Maxwell­
Schmidbauer (PSE). rapporteur. - (DE) Mijnheer de schandaal, waarin de Britten naar hun aanvullend pen­
Voorzitter, het jaarverslag van de commissie verzoek­ sioen konden fluiten en waarin de eventuele verantwoor­
schriften bewijst weer eens dat de burgers van de Euro­ delijkheid van de Britse regering moet worden onder­
pese Unie steeds meer van de mogelijkheid om een zocht. We eisen, als door de bevolking gekozen parle­
verzoekschrift in te dienen gebruik maken. Het aantal mentariërs, dezelfde rechten als die welke in de toekomst
verzoekschriften is gestegen, evenals de zogenaamde de ombudsmannen zullen krijgen. De burgers hebben
massaverzoekschriften. Dat zijn petities die meer dan 50 vertrouwen in ons als zij ons hun verzoekschriften sturen,
handtekeningen hebben. Alle collega's kunnen deze en ze verwachten dat we die binnen een passende termijn
cijfers in het verslag nalezen. beantwoorden. Dat moet in de toekomst door de Com­
missie en vooral door de bevoegde autoriteiten van de
De commissie verzoekschriften vormt het rechtstreekse lidstaten beter mogelijk worden gemaakt.
communicatiekanaal van het Parlement met de burgers
van de Unie. De opdracht en de verantwoordelijkheid die
Ik wil echter ook enkele positieve voorbeelden noemen,
wij daardoor dragen kunnen we niet ernstig genoeg
die aantonen dat de verzoekschriftencommissie proble­
nemen. De feed-back naar de bevolking die uit de
men van de indieners kan oplossen of dat door verzoek­
verzoekschriften blijkt, is voor ieder parlement de maat­
schriften de aanstoot werd gegeven tot de wijziging van
staf voor de mate waarin het al of niet dichtbij de burgers
verordeningen of richtlijnen. Zo hebben we het voorbeeld
staat. Maar er zijn altijd weer ergerniswekkende hinder­
van een met een Française getrouwde Italiaan, die zich na
nissen en vertragingen die het succes van het werk ter
zijn pensioen met zijn dochter en zijn vrouw in Frankrijk
discussie dreigen te stellen.
wilde vestigen. Zijn vrouw en hij hadden geen proble­
men, maar de dochter kon van de Franse autoriteiten geen Ten eerste wijzen we op het personeelstekort van het
verblijfsvergunning krijgen. Door onze tussenkomst heb­commissiesecretariaat. Dat betekent al meteen vertraging
ben we bereikt dat de dochter nu ook in Frankrijk kan bij het ontvankelijkheidsonderzoek van de verzoek­
wonen. schriften. De weg van bijna ieder verzoekschrift leidt
langs de desbetreffende bevoegde dienst van de Commis­
Een ander voorbeeld: een Duitse dierenbeschermingsve­sie. Deze op zijn beurt vraagt de Vertegenwoordiging van
reniging had kritiek op een ontwerpverordening waarin de lidstaat om een standpunt. Door deze tijdrovende
kalveren van melkkoeien, die niet ouder dan tien dagen procedure duurt het lang voordat de commissie de nodige
zijn, met een premie van 100 ECU per stuk konden informatie krijgt om het verzoekschrift te behandelen.
worden geslacht. Wij konden door onze tussenkomst Het wordt echt storend wanneer de lidstaten traag reage­
bereiken dat de toepassing van deze verordening in de ren en de gevraagde informatie slechts gedeeltelijk of
lidstaten in ieder geval niet verplicht werd, dat wil zeggen aarzelend geven.
dat bij ethische bezwaren ook anders kan worden gehan­
Bij alle overigens goede samenwerking met de Commis­ deld.
sie bestaan twee twistpunten waarop wij als parlementa­
riërs altijd weer met de ambtenaren in aanvaring komen, Ik denk dat dit twee kleine voorbeelden zijn die aantonen
ergernissen die met enige goede wil en wat soepelheid uit hoe de burger of de indiener van het verzoekschrift verder
de wereld zouden kunnen worden geholpen. kon worden geholpen, en ik hoop dat we ook in de