Spotsolas ar chearta an duine

-

Documents
28 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

SPOTSOLAS AR CHEARTA AN DUINEDUAIS SAKHAROV UM SHAOIRSE SMAOINTEOIREACHTA210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_GA.indd 1 24.11.10 09:37210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_GA.indd 2 24.11.10 09:37BROLLACHJERZY BUZEK | UACHTARÁN PHARLAIMINT NA HEORPATá sé 22 bhliain ó bunaíodh Duais Sakharov, duais atá anois ina siombail aitheanta agus an easpa saoirse smaointeoireachta i gCúba, agus chun dúshlán na heaspa saoirse sin a thabhairt. fiúntach sa choimheascar ar mhaithe le cearta an duine. Deimhnítear leis an duais sin go Á dhéanamh sin dó, tugann sé leis an dóchas atá ag an uile dhuine ar mór leo an tsaoirse, cearta mbeidh Parlaimint na hEorpa i gcónaí ina cosantóir díograiseach ar na cearta bunúsacha sin ar an duine agus an daonlathas.fud an domhain, agus go gcuirfi dh sí na cearta sin chun cinn, agus go mbeidh an Pharlaimint Tá Guillermo Fariñas anois i measc an dreama sin atá sa ‘chlub’ a bhfuil duais Sakharov faighte ina guth ceannródaíoch san Eoraip ar mhaithe le cearta an duine agus mar thaca leis an dream acu, ‘club’ atá ag méadú i gcónaí agus a bhfuil áras dá mheon aige ar fáil i bParlaimint na hEorpa. a thugann cosaint do na cearta sin. Is ‘club’ é seo atá tógtha ar an tsaoirse smaointeoireachta agus tá cáil na diongbháilteachta, an Is don tsaoirse smaointeoireachta a bhronntar Duais Sakharov. Tá gach ceann eile de chearta tiomantais agus an mhisnigh ar chomhaltaí an chlub seo ar fud an domhain mhóir.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 46
Langue Irish
Signaler un problème
SPOTSOLAS AR CHEARTA AN DUINE
DUAIS SAKHAROV UM S H A O I R S E S M A O I N T E O I R E A C H T A