Visserij in Europa

-

Documents
12 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1606-0865 Dossier Opleiding voor vissers: December 200 I voorbereiding op de toekomst Bezoek aan Italië Hervorming van het GVB Reis langs het Europa In het land van de tapijtschelp Twee academici geven hun mening van de vissersscholen Een publicatie van de Europese Commissie — Directoraat-generaal Visserij 2 Visserij in Europa IN HET KORT n dit nummer . Twee nieuwe ontwerp- In het kort visserijovereenkomsten De Europese Commissie heeft twee ontwerp­Editoriaal n ­met Gabon en met de Opvolging verzekerd? Seychellen­ verlengd. Het akkoord met Gabon wordt voor 4 jaar verlengd. De mogelijkheden voor de tonijnvisserij met zegennetten en oppervlaktebeugen nemen toe en er bieden zich Op het terrein ook nieuwe kansen aan voor de vangst van garnalen en koppotigen. De financiële compen­ Reis door het noorden van Italië satie van de Unie wordt opgevoerd, evenals de In het rijk van de tapijtschelp bijstand voor wetenschappelijk onderzoek, toezicht op de visserijactiviteiten, opleiding en gezondheidsinspectie door Gabon. Beide 'agina 6 Interviews partijen zijn het bovendien eens geworden over de toepassing van nieuwe maatregelen om Herziening van het GVB de bescherming van de visstand te vergroten. Identificatie van de uitdagingen De tonijnvisserij vormt eveneens de kern van en oplossingen die vóór ons liggen het nieuwe ontwerp­overcenkomst dat voor 3 jaar met de Seychellen werd gesloten.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 18
Langue Nederlandse
Signaler un problème